Novi Pravilnik o održavanju vojnih zrakoplova

 

Uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa (konkretno, ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića), ministar obrane Ante Kotromanović donio je novi Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 86, od 5. srpnja 2013. godine, a na snagu stupa 8. dana od dana objave. Tada će prestati važiti i dosadašnji Pravilnik o održavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike, kojeg je donio Branko Vukelić još 8. travnja 2010.

Dio nove Potvrde o plovidbenosti

Dio nove Potvrde o plovidbenosti

Novi Pravilnik, osim što propisuje uvjete uporabe vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike, sustav zrakoplovno-tehničkog održavanja, održavanje vojnih zrakoplova, zrakoplovno-tehničko osoblje, te kontrolu, nadzor i mjere sigurnosti prilikom održavanja vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike, ponešto izmijenjeno definira i sam dio iz naslova – „kontinuiranu plovidbenost“. Prema ovom Pravilniku, „kontinuirana plovidbenost su svi procesi koji osiguravaju da, u bilo koje vrijeme u svom radnom vijeku, zrakoplov udovoljava zahtjevima za plovidbenost koji su na snazi i u stanju je za sigurnu zračnu plovidbu“. Kroz 6 članaka strože se i jasnije definiraju i uvjeti te kriteriji kontinuirane plovidbenosti, od toga da se vojni zrakoplovi i zrakoplovna tehnika upotrebljavaju SAMO ako udovoljavaju tehničkim zahtjevima plovidbenosti i uvjetima funkcionalne ispravnosti za sigurnu zračnu plovidbu, do postupka potvrđivanja homologacije, uključujući i inozemna homologacijska ispitivanja.

Održavanje protupožarnog zrakoplova u velikogoričkom ZTC-u

Održavanje protupožarnog zrakoplova u velikogoričkom ZTC-u

Uz to, dodano je nekoliko novih termina, koji do sada nisu postojali ili nisu bili izričito navedeni. To su: vojna organizacija održavanja („domaća ili inozemna organizacija koja posjeduje odgovarajuća ovlaštenja nadležnih tijela za samostalno obavljanje održavanja, obnova, preinaka i tehničke kontrole vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike“), ovlaštena osoba ovlaštene organizacije održavanja („zrakoplovno-tehnička osoba ovlaštena i odgovorna za održavanje vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike u ovlaštenoj organizaciji održavanja“), održavanje („skup propisanih mjera, radnji i postupaka kojim se osigurava ispravnost i pouzdanost za namjensku uporabu u vijeku uporabe materijalnog sredstva“), opsluživanje („skup propisanih radnji koje se provode tijekom eksploatacije sredstva što obuhvaća čišćenje, pranje, podmazivanje, dopunu gorivom, mazivima i plinovima; provodi se na temelju propisanih zrakoplovno-tehničkih uputa o korištenju sredstva; opsluživanje zrakoplova pored navedenih aktivnosti obuhvaća i vuču zrakoplova, uklanjanje s mjesta udesa i podvješavanje zrakoplovnih ubojnih sredstava“) i zrakoplovno-tehnička uputa („dokument kojim se pojašnjavaju odgovarajuće odredbe ovog Pravilnika, utvrđuju uvjeti i norme prema kojima se provodi održavanje vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike“). Novim Pravilnikom drugačije se definira i direktiva o plovidbenosti – dok je to do sada bila tek „obavijest proizvođača o provedbi aktivnosti održavanja zrakoplova ili komponente radi ispunjavanja uvjeta plovidbenosti“, sada je po novom „naredba zrakoplovnih vlasti zemlje proizvođača ili zemlje registra zrakoplova o obveznim izmjenama u postupcima održavanja VZ-a i ZT-a radi ispunjavanja uvjeta kontinuirane plovidbenosti“.

U članak 16. koji određuje vremenske resurse vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike dodana je nova, do sada nepostojeća stavka – vremenski i radni resurs elektroničke opreme može se produljiti do 30 posto.

Pad helikoptera MI-8 MTV-1 u Vukovaru kao posljedica loše napravljenog remonta

Pad helikoptera MI-8 MTV-1 u Vukovaru kao posljedica loše napravljenog remonta

U novom se Pravilniku na drugačiji način definiraju stupnjevi održavanja prema resursima – dosadašnji Pravilnik stupnjevao je održavanje prema vrsti radnji koje se vrše na vojnim zrakoplovima i zrakoplovnoj tehnici, dok se po novom 3 stupnja održavanja razlikuju prema mjestu provođenja radnje održavanja, pri čemu je prvi stupanj onaj koji se provodi u zrakoplovnim bazama ili u području operacije, a 3. (najviši) – u stacionarnim uvjetima.

Dosadašnje ustrojstvene jedinice koje sudjeluju u održavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike dobile su pojačanje u vidu dodatne jedinice – Uprave za materijalne resurse. U članku 29. detaljirana je uloga Uprave za materijalne resurse, a na koji način ta Uprava Ministarstva obrane sudjeluje u opremanju i održavanju vojne tehnike, objašnjavao je aktualni načelnik Uprave za materijalne resurse Viktor Koprivnjak u svom travanjskom intervjuu za portal Obris.org.

MiG-21 HRZ-a: veteran održavanja, uskoro i po novom Pravilniku

MiG-21 HRZ-a: veteran održavanja, uskoro i po novom Pravilniku

Niz stručnih detalja i protokola objašnjavaju ukupno 152 članka novog Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova (što je 8 članaka više od postojeća 144 članka u još uvijek aktualnom Pravilniku). Prijelazne i završne odredbe odnose se ponajprije na reguliranje pravila održavanja za već započeta održavanja, ali i na održavanja vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike provedeno prije stupanja na snagu novog Pravilnika. Tako će se već provedeno održavanjesmatrati valjanim ako udovoljava tehničkim zahtjevima plovidbenosti i uvjetima funkcionalne ispravnosti za sigurnu zračnu plovidbu“. Što se, pak, tiče primjene novog Pravilnika na sve započete postupke održavanja, za sve takve postupke bez izuzetka vrijede nove “odredbe o certificiranju zrakoplova, zrakoplovnih komponenti, zrakoplovno-tehničkog osoblja, nadležnih ustrojstvenih jedinica i ovlaštenih organizacija za održavanje“. No to se najbolje vidi na početnim dogovorima o remontu i nabavi zrakoplova MiG-21, gdje su se u skladu s novim pravilima javne nabave u Ministarstvu obrane provodile i neke odredbe Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova koji će stupiti na snagu za nekoliko dana.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.