MORH zapošljava 200 vojnika

 

Sukladno nedavno donesenom Planu prijma, MORH je danas raspisao natječaj za ugovorni prijam vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu u OS RH. U vojničku službu u trajanju od četiri godine prima se sveukupno 200 kandidata i kandidatkinja za vojnika i mornara, s početkom službe već 20. ožujka 2018. godine.

Posebni uvjeti za prijam vojnika i mornara propisani člankom 36. Zakona o službi u OS RH su: (1) srednja stručna sprema, (2) najviše navršenih 27 godina života do kraja 2018. godine, te (3) uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok. Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji imaju stručnu spremu višu od propisane posebnim  uvjetima uz obvezni probni rad od šest mjeseci. Kandidati odnosno kandidatkinje sa završenim dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ili odsluženim vojnim rokom  vlastoručno potpisane prijave trebaju predati u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Zanimljiv je tu nastavak ustrajnog spominjanja odsluženja vojnoga roka iako se uz malo računanja vidi da osoba koje su vojnu obvezu tako odslužile, a da ujedno zadovoljavaju i traženu starost – u RH više nema.

Uz prijavu na natječaj kandidati, odnosno kandidatkinje, dužni su priložiti niz dokumenata: (1) presliku osobne iskaznice, (2) rodni list, (3) uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak i (4) svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju. Uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od šest mjeseci. Isprave o ispunjavanju traženih uvjeta mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, a nakon izbora kandidati/ kandidatkinje priložit će izvornik ili ovjerenu presliku rodnog lista, uvjerenje da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak i svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju, kao i (5) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o do sada navršenom stažu osiguranja. Kandidati, odnosno kandidatkinje koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja – neće biti smatrani kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će proći odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službi i kadetsku službu. Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane, te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

Ovo je prvi i ujedno brojčano najmanji prijam vojnika najavljen za 2018. godinu. Već sljedeći, planiran za drugo tromjesečje, obuhvatit će zapošljavanje 300 novih vojnika u OS RH.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.