Još jedan korak prema MSAP-u

 

Vlada je na jutrošnjoj 183. sjednici prihvatila „Uredbu o nazivu, sjedištu, organizaciji i upravljanju Međunarodnim središtem za obuku specijalnih zračnih snaga“ (Multinational Special Aviaton Programme – MSAP), čime se otvorio prostor za registraciju tog novog NATO-tijela pri Trgovačkom sudu u Hrvatskoj. Ispred Ministarstva obrane prijedlog je ukratko obrazložio državni tajnik Tomislav Ivić.

„Strateškim pregledom obrane iskazana je važnost razvoja sposobnosti koje su kao nacionalna obveza dogovorene sa saveznicima u kontekstu NATO-procesa obrambenog planiranja, odnosno paketa NATO-ciljeva sposobnosti, među kojima je i cilj sposobnosti ‘razvoj zračne sastavnice specijalnih snaga’. Taj cilj sposobnosti preuzeli su, uz Republiku Hrvatsku, Mađarska, Bugarska i Republika Slovenija. Ove države, uz potporu NATO-a, potpisale su Memorandum o uspostavi multinacionalnog specijalnog zrakoplovnog programa kojeg će država-domaćin biti RH sa sjedištem u vojarni ‘Pukovnik Mirko Vukušić’ u Donjem Zemuniku. Nakon posljednjih izmjena Zakona o obrani u srpnju ove godine stvorili su se i pravni uvjeti za donošenje Uredbe o osnivanju Međunarodnog središta za obuku specijalnih zračnih snaga koje će imati status međunarodne neprofitne pravne osobe. Po stupanju na snagu ove Uredbe Ministarstvo obrane provest će potrebne radnje radi upisa Središta u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru“,

objasnio je Ivić, predloživši da Vlada donese ovu Uredbu, što su potom ministri jednoglasno i prihvatili.

Osim sjedišta u Zemuniku, ova Uredba definira samu djelatnost ovog novog Središta kao „izradu doktrina, koncepata i planova za obuku specijalnih zračnih snaga, pružanje akademske i praktične obuke za specijalne zračne snage, provođenje i evaluacija vježbi za specijalne zračne snage, te povećanje interoperabilnosti među članicama Središta“. Glavna tijela Središta su (1) multinacionalni izvršni odbor, sastavljen od po jednog predstavnika svake članice s pravom glasa, koji upravlja i nadzire rad Središta, te (2) tajništvo, koje se sastoji od direktora Središta, zamjenika direktora i osoblja Središta. Članica Središta koja daje predsjednika Multinacionalnog izvršnog odbora ima pravo na imenovanje novog člana Multinacionalnog izvršnog odbora s pravom glasa. Direktor Središta je predstavnik MORH-a, a mandat mu može trajati najdulje do četiri godine. Kako smo već ranije objavili, direktor Središta je pukovnik Tomislav Pušnik, a prvi teorijski tečaj za instruktore MSAP-a održan je u prostorima vojarne u Zemuniku početkom rujna ove godine.

MSAP će se financirati iz članarine koju plaćaju njegove članice, te iz ostalih prihoda, koji mogu uključivati doprinose u naravi, donacije ili druga sredstva članica Središta i međunarodnih organizacija kojima su članice Središta pristupile na temelju međunarodnih ugovora. MORH je već isplanirao sredstva za međunarodne članarine u projekcijama državnog proračuna za 2020. i 2021. godinu, a osim članarine MORH je dužan snositi i trošak svog osoblja (ukupno 6 djelatnika) upućenog na rad u MSAP, što je također osigurano u projekcijama državnog proračuna za naredne dvije godine.

Brigadir Dean Kranjčec i pukovnik Tomislav Pušnik – predsjedavajući MSAP MEB-a i direktor MSAP-a (Photo: HRZ/M.Karačić)

Tijekom ovoga tjedna, točnije od 08. do 11. listopada, u Zemuniku je održana i druga po redu Konferencija Međunarodnog središta za obuku specijalnih zračnih snaga (MSAP – TC), u sklopu koje su održani sastanci radnih skupina, kao i drugi sastanak Međunarodnog upravljačkog odbora (Multinational Executive Board – MEB) MSAP-a koji nadzire i daje smjernice za rad Međunarodnog središta. Teme o kojima se raspravljalo bile su vezane uz planove obuke za razdoblje 2020.-2021., buduću organizaciju Međunarodnog središta kao i o načinu prijama budućih članica Međunarodnog središta za obuku specijalnih zračnih snaga. Za sada sve teče po planu, izvijestio je direktor MSAP-a pukovnik Tomislav Pušnik, istaknuvši da su sve do sada planirane aktivnosti i provedene, što je potvrda uspješnosti ovakvog oblika multinacionalne suradnje.

Na Konferenciji su sudjelovali pripadnici oružanih snaga zemalja članica MSAP-a, Bugarske, Slovenije, Mađarske i Hrvatske, te predstavnici NATO zapovjedništva za specijalne operacije (NATO Special Operations Headquarters), Zapovjedništva za specijalne operacije – Europa (Special Operations Command, Europe – SOCEUR), predstavnik NATO međunarodnog osoblja (NATO International Staff) i predstavnici SAD-a, Poljske i Italije koji podupiru rad Središta.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.