Hrvatske aktivnosti na vježbi “EU TARANIS 2013”

 

Dva mjeseca nakon što je hrvatski tim iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) uspješno završio sudjelovanje na vježbi „EU TARANIS 2013“, održanoj krajem lipnja u Austriji, Vlada RH na svojoj 114. sjednici uzela je njegove aktivnosti na znanje. Izvjestitelj na Vladinom sijelu bio je Evelin Tonković, zamjenik ministra unutarnjih poslova, te je vrlo šturo priopćio:

„Državna uprava za zaštitu i spašavanje RH bila je pozvana 2011. godine od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije za sudjelovanje u provedbi i organizaciji terenske vježbe koja je bila bazirana na scenariju poplava. Vježba se organizirala u sklopu programa obuke koji se provodi u okviru Mehanizma civilne zaštite EU. Nositelj vježbe je u Republici Austriji bio regionalni ured Crvenog križa Salzburg, a međunarodni partneri našem DUZS-u RH bile su službe iz Njemačke, Bugarske, Rumunjske, Nizozemske i Češke. Na ovoj vježbi, sukladno odluci Vlade RH, sudjelovalo je, uspješno, tim Civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz voda – 15 pripadnika, sa 6 vozila, 2 čamca, inače su djelatnici DUZS-a, te tim za pročišćavanje voda iz hrvatskog Crvenog križa – 6 pripadnika s 2 vozila. Nakon što je vježba provedena, procijenjeno je da je vježba uspješno provedena u razdoblju od 26. do 30. lipnja 2013. godine. S naše strane su identificirane brojne naučene lekcije, koje RH će moći primijeniti u sudjelovanju u međunarodnim misijama preko pružanja eventualno žurne pomoći državama koje bi bile pogođene velikim nesrećama i katastrofama.“

Iz pripadajućeg dokumenta, koji je izradio DUZS za potrebe izvještavanje Vlade, može se uočiti još nekoliko detalja. Kao prvo, svi sudionici vježbe nalazili su se u kampu u vojarni Schwarzenberg, u blizini Zračne luke Salzburg. U kampu su bili organizirani svi potrebni sadržaji, a hrvatski je tim bio samodostatan u pogledu smještajnih kapaciteta (šatori, kreveti, vreće za spavanje, itd.). Hrvatski je tim na vježbu putovao zajedno s kolegama iz Civilne zaštite Republike Bugarske, ukupno njih 20 i 5 vozila. Preko Uprave za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije, kao i državnih tijela Republike Austrije, osigurano je oslobađanje od plaćanja cestarine, ubrzani prelazak granice, kao i policijska pratnja za posljednjih 100-tinjak kilometara puta do Salzburga.

Ukupan broj sudionika iz RH bio je zaokružen na 21 osobu, dok je u timu za ocjenjivanje sudjelovao Krešimir Erk, zapovjednik-glavni instruktor iz DIP CZ odjel Osijek, a u programu za promatrače Damir Pilčik iz Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja. U travnju i lipnju, na lokacijama jezera Čiče, rijeke Kupe i Divulje, proveden je praktičan rad s čamcima i opremom za spašavanje na vodi, pružanje prve medicinske pomoći i samo spašavanje na vodi. Kao uvod u terensku vježbu, 17. i 18. lipnja održana je stožerna vježba putem aplikacije CECIS (Common Emergency Communication and Information System), kojoj je cilj bilo prepoznavanje i djelovanje u žurnim situacijama u okviru standardnih procedura, sa svrhom pravovremenog reagiranja, obavješćivanja nadležnih osoba i uvježbavanja postupka traženja i ponude međunarodne pomoći.

Tijekom 3 dana operativne provedbe vježbe na području Salzburga, tim Civilne zaštite za spašavanje iz vode dobio je 4 zadaće na različitim lokacijama: (1) na jezeru Wolfgangsee, gdje je primarna zadaća bila evakuacija djece iz škole, a potom i evakuacija putnika s broda zahvaćenog požarom. Hrvatski je tim ukupno prebacio 59 osoba, od čega 31 neozlijeđenu, te 28 s lakšim i težim ozljedama. (2) na lokaciji Obendorf – rijeka Salzach, sa zadaćom spašavanja unesrećih koji se nalaze u vozilu koje je palo u rijeku, te spašavanje raftera na splavi. Hrvatski tim spasio je 5 raftera, a jedan pripadnik tima sudjelovao je i u helikopterskom izviđanju pogođenog područja. (3) u centru Salzburga – rijeka Salzach – gdje je trebalo spasiti turiste s izletničkog broda. Hrvatski tim evakuirao je ukupno 10 osoba. (4) lokacija Obergau, Golling – rijeka Salzach – spašavanje 4 unesrećene osobe iz autobusa koji je sletio u rijeku, a matica ga je odvukla nivodno. Hrvatski je tim unesrećenima pružio medicinsku pomoć. Tijekom 3 dana vježbe i 4 izvršene zadaće, hrvatski je tim spasio ukupno 78 osoba, od toga ih je 46 bilo neozlijeđeno, a 32 je pružena prva pomoć.

Uz pohvale članovima i timovima koji su sudjelovali na vježbi „EU TARANIS 2013“, Državna uprava za zaštitu i spašavanje dala je i nekoliko prijedloga kako bi se poboljšalo ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i operativno djelovanje timova za spašavanje iz vode u Hrvatskoj. To se prije svega odnosi na strateško određenje uloge postrojbi civilne zaštite za spašavanje iz vode (spašavanje samo na mirnim vodama ili i na brzim vodama), kao i na potrebu revidiranja Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (kako bi se detaljno propisale zadaće svakog člana tima za spašavanje iz vode, kao i certifikati o osposobljenosti, ovisno o poziciji unutar tima). Također u DUZS-u smatraju kako istim tim revidiranim Pravilnikom treba dopuniti popis osobne specijalističke i skupne opreme, kao i nastaviti provedbu osposobljavanja i kondicioniranja DIP CZ – timova za spašavanje iz vode, te suradnju s hrvatskim Crvenim križem.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.