Hangari na popravnom

 

Punih godinu dna nakon što je Ministarstvo obrane prvi puta raspisalo natječaj za izgradnju hangara i pratećih objekata za helikoptere UH-60M Black Hawk, taj projekt ide na popravni. Upravo je danas u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina objavljen poziv za izvođenje radova na izgradnji hangara s infrastrukturom na letjelištu Lučko. Ovoga je puta procijenjena vrijednost na 55 milijuna kuna bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je – baš kao da nema nikakve žurbe za hangare koji su već trebali biti u završnoj fazi izgradnje – tek sredina kolovoza, odnosno 16. kolovoza 2022. godine.

S obzirom na procijenjenu vrijednost ovog projekta, on je ponovno trebao proći proceduru pred saborskim Odborom za obranu, što je i učinjeno 7. srpnja. Državni tajnik Zdravko Jakop članovima Odbora je objasnio razloge promjene kategorije, budući je prvi postupak s procijenjenom vrijednosti od 32 milijuna kuna bez PDV-a ulazio u nabavu male vrijednosti, dok su tadašnje ponude prelazile taj prag. Sada je pak jasno da se radi o projektu velike vrijednosti, pa će sukladno tome i Vlada morati reći svoje, najavio je Jakop:

„Sukladno novom dostavljenom zahtjevu za nabavu Sektora za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša ukupna vrijednost nabave iznosi okvirno 55 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno sveukupno 68 milijuna 750 tisuća s PDV-om. Izgradnja se planira kao dvogodišnja investicija temeljem čega se po prvotnoj provedbi postupka javne nabave želi ishoditi suglasnost Vlade RH za dvogodišnje financiranje. Sredstva su osigurana u financijskom planu Ministarstva obrane za 2022. godinu na računu 42127 izvor 11 Program 2504 u iznosu od 22,5 milijuna kuna, a ostala potrebna financijska sredstva po podacima zaprimljenim od Sektora za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša bit će osigurana u proračunu za sljedeću godinu. Plan je osigurati u  2023. godini oko 46 milijuna 250 tisuća kuna s PDV-om s tim da vrijednost za sljedeću godinu ovisi o ukupnoj vrijednosti ugovorenih radova“.

Vrijednost novog natječaja formirana je prema ponudama iz prvog pokušaja – pa je očito procijenjena vrijednost od 55 milijuna kuna bez PDV-a bila formirana prema maksimalno povoljnoj ponudi s kraja prošle godine, kada je najjeftinije ponuda – ona Graditelja svratišta – iznosila 53,5 milijuna kuna bez PDV-a, dok je najskuplja ponuda ponuđača Presoflex gradnja bila 67,3 milijuna kuna. I u MORH-u priznaju da je cijena u novom natječaju formirana na temelju prošlog natječaja, a državni tajnik Jakop drži „fige“ da su te cijene i dalje na snazi. Naime, kako je rekao na saborskom Odboru za obranu, osnovna metodologija pri formiranju vrijednosti novog natječaja bilo je – iskustvo:

Spomenka Lešnjaković – nova načelnica Samostalnog sektora za javnu nabavu

„Što se metodologije tiče, ja ću reći – iskustvo, radi toga jer kao što smo rekli da je osnovni razlog prelazak iz male vrijednosti u veliku vrijednost. To znači da smo mi u prvom krugu dobili ponude koje su bile iznad one vrijednosti i praktički… zato sam vas zamolio da što kraće… da što prije nastavimo postupak jer vjerujemo da su te ponude koje smo dobili, a koje su veće od one prvotne, da su još uvijek validne, i što prije ćemo u biti nastaviti postupak to su one validnije i veća je vjerojatnost da ćemo uspjeti zaokružiti ugovor takav da bude provediv. Ja nemam kristalne kugle i jednostavno ne znam što će se dogoditi do kraja godine ali znam, jer sam bio na Vladi, da je i Vlada donijela određeni zaključak koji bi trebao pomoći i onima koji su naručitelji, a i onima koji sudjeluju u gradnji kako bi se u budućnosti ti izazovi na neki način rješavali što kvalitetnije i što bolje da bi aktivnosti, tj. projekti mogli ići naprijed“. 

Pri svom ovom optimizmu ipak bi trebalo povući kočnicu, jer je u međuvremenu došlo do višestrukih poskupljenja svega mogućeg, uključujući i gorivo, inflaciji nema kraja, a do kraja godine mora sve biti spremno za prelazak na euro s prvim danom nove 2023., zbog čega je do tada lako moguće očekivati još koje povećanje cijena, pa tako i za ovaj projekt.

Odbor za obranu – o hangarima 2. put u godinu dana

Kao i prošloga puta, Ministarstvo obrane planira na Lučkom izgraditi 2 hangara (veći servisni i manji parkirni), stajanku za helikoptere Black Hawk, kao i privremeno odlagalište otpadnog kerozina, te kolni pristup hangaru i parkiralište. No jednako kao što nema žurbe s predajom ponuda, tako nema žurbe ni sa izgradnjom hangara. Prema dostupnoj dokumentaciji, „predviđeno vrijeme početka radova određeno je datumom potpisa ugovora o javnoj nabavi, a vrijeme trajanja radova, sukladno usvojenom dinamičkom planu, 15 mjeseci“. U prijevodu, uspije li se ovaj postupak nabave provesti i potpisati ugovor do kraja ove godine, novi hangari za helikoptere Black Hawk neće biti izgrađeni prije ranog proljeća 2024. Gdje će do tada biti postojeći helikopteri, kao i još 2 koja bi trebala pristići do kraja godine – čini se kao da nikoga posebno ne brine.

Gotovo istodobno, pokrenut je i postupak za izgradnju hangara za borbene avione Dassault Rafal. Taj postupak je, doduše, još sporiji od ovog za helikoptere. MORH je, naime, u petak, 15. srpnja objavio tek „Poziv za iskaz interesa za izvođenjem radova na izgradnji i rekonstrukciji građevina na ZB Pleso“. Ovim pozivom se zapravo samo ispipava puls građevinskih tvrtki potencijalno zainteresiranih za sudjelovanje u ovom postupku javne nabave, koje se pozivaju na dostavu pisma namjere i relevantnih podataka za dokazivanje kvalitete te stručnog iskustva. Ministarstvo obrane za potrebe novih borbenih aviona planira na Plesu izgraditi ukupno 6 zgrada, od čega 4 zahtijevaju i nove pristupne ceste. Najveća zgrada – hangar – je bruto površine od oko 8.200 kvadrata, dok bi najmanja trebala imati tek 510 kvadrata. Osim izgradnje ovih potpuno novih objekata, zgrada broj 7 zahtijeva rekonstrukciju i dogradnju, dok se za poluukopana skladišta od oko 200 kvadrata traži njihova sanacija. Rok za slanje pisama namjere je 29. srpanj, a s obzirom na zaista velike radove koji se očekuju u zrakoplovnoj bazi na Plesu – nema sumnje da će i oni kasniti, bez obzira što se prvi avioni Rafalei očekuju već za otprilike godinu i pol, dok je MORH dovršetak potrebne infrastrukture na Plesu najavljivao do travnja 2024. godine.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.