OS BiH nemaju za obuku

 

Volje ne nedostaje, ali sredstava nema! Poanta je to u srijedu, 11. veljače, održane Konferencije o obuci Oružanih snaga BiH, na kojoj su prezentirani rezultati obuke na svim razinama zapovijedanja i nadzora u OS BiH tijekom 2014. godine. Osim rezultata, na redovnoj godišnjoj Konferenciji raščlanjuju se i sve slabosti, koje uglavnom proizlaze iz činjenice da nema dovoljno sredstava ni za osnovnu provedbu obuke, a kamoli za njeno unapređenje.

„U analizi smo, zajedno s ljudima koji izravno rade na poligonima, vidjeli da je oprema zastarjela, da nemamo dovoljno učila i uređenih poligona. To su najvažnije stvari za vojnika u miru, i mi ćemo formirati stav i predložiti rješenja Ministarstvu obrane. Moramo pronaći način kako da uštedimo i da neperspektivne lokacije i sredstva predamo vlastima, a novac preusmjerimo kako bismo ojačali kapacitete i sposobnost Oružanih snaga Bosne i Hercegovine“,

rekao je na Konferenciji general Anto Jeleč, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH. Dodao je Jeleč i da se u ovakvim situacijama uvijek može računati na partnere:

„Kad nemamo svoje opreme i svojih sredstava uvijek možemo računati na one koji nam pomažu u osposobljavanju, organizaciji i pojačavanju učinkovitosti. To su NATO, EUFOR, ODC (Ured za suradnju na području obrane, u sastavu Veleposlanstva SAD-a u BiH, op.a.), i druge međunarodne organizacije.“

Jeleč je najavio nastavak slanja vojnika u mirovne misije i nastavak obuke pirotehničara:

„Učvrstit ćemo projekt obuke mladih časnika i stvarat ćemo nove mogućnosti da školujemo doktore, pilote i elektroinženjere koji su nam potrebni, a nemamo ih u OS BiH. Također, obučavat ćemo inspektore koji će sudjelovati u rješavanju nepotrebnih viškova oružja“.

Jeleč je naglasio i da bi OS BiH mogle imati i svoj centar za obuku kada bi, naravno, bilo novaca. Za sada se dio novaca namjerava namaknuti prodajom viška naoružanja, te prodajom neperspektivnih nekretnina, no to će zbog višegodišnjeg statusa quo u političkom životu BiH biti više nego teško.

Na kolektivnim obukama na poligonima u 2014. godini sudjelovalo je ukupno 4.900 ljudi. Tijekom prošle godine primljeno je 360 novih vojnika, od čega je 29 časnika. Oni su uspješno prošli časničku obuku, te se i sada nalaze u sustavu OS BiH. Od individualnih obuka Jeleč je posebno istaknuo učenje engleskog, francuskog, turskog i grčkog – jezika zemalja-članica NATO-saveza.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.