Bosna i Hercegovina traži profesionalne vojnike

 

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine raspisalo je 1. kolovoza “Javni oglas za prijem vojnika u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine”, ne bi li popunilo XIV i XV klasu pripadnika Oružanih snaga BiH (OS BiH). Riječ je tu o redovitoj i planskoj obnovi vojničkoga sastava, budući da pojedincima zbog godina starosti uskoro prestaje profesionalna vojna služba (PVS) u OS BiH. Natječaj je otvoren za prijave do 15. kolovoza 2013. godine.

Oglas je raspisan za ukupno 360 pozicija, u većini rodova i službi razasutih po različitim  jedinicama i lokacijama OS BiH. Za one koji se pitaju – kako tu integrirane oružane snage izlaze na kraj s podijeljenom državom, rezultat je u ponešto specifičnome sastavu oglasa. Naime, zapravo je tu riječ o četiri oglasa za istu stvar, objedinjenih u jednom formalnome okviru, budući se traži 80 ljudi za mjesta vojnika iz reda bošnjačkoga naroda, 23 kandidata za vojnike iz reda hrvatskoga naroda, 144 osobe za vojnike iz reda srpskoga naroda i još za dobru mjeru i 3 moguća vojnika iz redova ostalih naroda. Uz tih 250 ljudi, koje se traži za konkretno pobrojana formacijska mjesta, dodatno će biti odabrano još 110 kandidata za popunu novih formacijskih mjesta – ali prvenstveno na temelju rezultata postignutih na testiranju. Najbolji na testiranju, osim što moraju udovoljiti navedenim općim i posebnim uvjetima za vojnu službu, ipak će još morati zadovoljiti i ključeve nacionalne i spolne zastupljenosti u OS BiH. Konkretni detalji tih novih formacijskih mjesta, kao i uvjeti koje kandidati moraju ispuniti, bit će određeni posebnom odlukom ministra obrane BiH – što ujedno predstavlja i zanimljiv prostor za naknadne promjene, trgovine i druge vrste “čudnih razvoja situacije”.

Uvjeti za vojnu službu u OS BiH

Kako smo spomenuli, kandidati prije svega moraju zadovoljavati opće i posebne uvjete za vojnu službu.

Opći uvjeti su: (1) državljanstvo BiH, (2) zdravstvena sposobnost za službu u OS BiH, (3) neosuđivanost na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od 6 mjeseci, (4) da osobe u posljednje tri godine nisu bile otpuštene iz državne službe ili pravne osobe zbog povreda službene dužnosti, (5) da osobama nije pravomoćnom presudom bilo zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane, (6) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela koja se gone po službenoj dužnosti, (7) odgovarajuća stručna sprema (sve srednja stručna sprema, opća ili strukovno usmjerena), (8) da kandidati nisu mlađi od 18 godina niti stariji od 27 godina u vrijeme prijema, te (9) uspješni završetak osnovne vojne obuke.

Posebni uvjeti za vojnu službu su: (1) polaganje testa tjelesne spremnosti prema propisanim normama (trbušnjaci, sklekovi i trčanje na 3,2 km), (2) polaganje testa općeg znanja (prema katalogu od 350 pripremljenih pitanja), (3) zadovoljavajući intervju, (4) položen vozački ispit odgovarajuće kategorije (za formacijske dužnosti koje to traže), te (5) da kandidatima u postupku prijema u vojnu službu po ranijim oglasima nije njihovom krivicom bila prekinuta obuka.

Uz ove uvjete, u Javnome oglasu je napomenuto i da se kod kandidata smatraju poželjnima dodatna znanja, konkretno: (1) poznavanje rada na računalima, (2) znanje jednog od službenih jezika NATO saveza, te (3) posebne psihofizičke sposobnosti i osposobljenosti za obavljanje specifičnih poslova u okviru pojedinih traženih formacijskih mjesta. Za sve kandidate koji prođu u uži izbor, nadležni sektor Ministarstva obrane BiH izvršit će osnovnu sigurnosnu provjeru. U vojnu službu neće biti primljeni kandidati za koje se tom prilikom utvrdi postojanje sigurnosnih smetnji iz članka 59. Zakona o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, 54/05 i 12/09).

Postupak pribavljanja osoblja

Po završetku roka prijava na Oglas, slijedi pregled ispravnosti prijava. Svi  kandidati čije su prijave ispravne bit će od rujna do studenog ove godine po grupama pozivani u Regrutno-tranzicione centre (Sarajevo-Rajlovac, Banja Luka, Čapljina ili Tuzla) na testiranja i provjere (fizička spremnost, test općeg znanja). Prije provjere fizičke spremnosti kandidati su dužni potpisati Izjavu o zdravstvenoj sposobnosti, budući da Ministarstvo obrane BiH ne preuzima obavezu zdravstvene zaštite i osiguranja kandidata za vrijeme procesa selekcije.

Za kandidate koji budu izabrani za slanje na osnovnu vojnu obuku, organizirat će se službeni medicinski pregledi radi utvrđivanja njihove zdravstvene sposobnosti za službu OS BiH. Spomenuta osnovna obuka kandidata provodit će se u Centru za osnovnu vojnu obuku OS BiH, da bi po njenom okončanju bila provedena klasifikacija te raspoređivanje ljudstva na formacijska mjesta – sukladno izraženim željama (ako je to moguće). Niti jednog kandidata neće se prisiljavati na priključivanje nekoj konkretnoj postrojbi, tako da se one koji slobodna mjesta ne mogu pomiriti sa svojim željama i očekivanjima oslobađa službe bez ikakvih daljnjih obveza. Osobe koje postanu novi profesionalni vojnici, obvezuju se u sastavu OS BiH sudjelovati u operacijama podrške miru izvan zemlje, te služiti u rezervnome sastavu Oružanih snaga BiH.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.