Kad Finci kupuju borbene avione…

 

Samo nekoliko dana nakon započinjanja drugog pokušaja hrvatske nabave borbenih zrakoplova za potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, za oči nam je zapeo aktualni postupak kojim Finska namjerava zamijeniti svoje borbene avione Boeing F/A-18C/D. Na isti način kako smo prethodnih godina ukazivali na iskustva iz Austrije i Belgije, a nedavno i Slovačke, Rumunjske te Bugarske, i ovoga puta nam se čini da bi finski primjer mogao biti poučan. Naime, Finska je postupak započela javnom objavom taktičko-tehničke studije o zamjeni svojih borbenih zrakoplova u lipnju 2015. godine, materijale o poslu (jednom od ukupno dva strateška projekta finske vojne modernizacije) redovito objavljuje na posvećenoj internetskoj stranici, da bi se tijekom proteklih 5 godina i čvrsto držala 2015. zadanog redoslijeda postupnih koraka javne nabave – koju će Finci okruniti traženjem tzv. „Najbolje i konačne ponude“ (Best and Final Offer – BAFO), korakom kojeg se u Hrvatskoj smatralo nepotrebnim. No, pogledajmo detaljnije kako se te stvari rade u Republici Finskoj…

Finska mijenja borbene avione

Finsko Ratno zrakoplovstvo je u postupku obnove nacionalne flote borbenih aviona nazvanom „HX Finland Fighter Program“. Riječ je o postupku obrazloženom u lipnju 2015. godine javnom objavom stručne studije „Preliminary Assessment for Replacing the Capabilities of the Hornet Fleet“, ne bi li se nadomjestila ukupno 62 finska borbena aviona Boeing F/A-18 Honet (55 varijante C i 7 varijante D), kojima 2025. počinju isticati resursi, da bi oko 2030. stvarno trebali operativni nadomjestak.

Naime, na početku ukupnog postupka bilo je zaključeno nastavljanje potrebe za borbenim zrakoplovima s ljudskom posadom, budući da zemaljska protuzračna obrana i besposadne letjelice same za sebe ne garantiraju željenu razinu sigurnosti Finske tijekom idućih desetljeća. Čitava procjena pristiglih ponuda razmatra se prema 5 glavnih kriterija (vojne sposobnosti, sigurnost potpore, industrijska suradnja, priuštivost, te sigurnosne i obrambene procjene), za nove borbene avione u aktivnoj službi do 2060. godine. Pri tome, kategorija „vojne sposobnosti“ je jedina u kojoj se ponude stvarno uspoređuju, dok će daljnja tri područja dobiti samo ocjenu „prošao“/„pao“ – s naglaskom na očekivanje „industrijske suradnje“ (minimalno 30 posto vrijednosti posla) i osiguravanja „sigurne opskrbe“ temeljene na kapacitetima u samoj Finskoj, što je posebno važno za slučaj potencijalnog rata. Kriterij širih „sigurnosnih i obrambenih procjena“ ocjenjivat će se odvojeno od ostalih kriterija.

Finski scenariji očekivanih zrakoplovnih djelovanja

Odabrani zrakoplovni sustav trebao bi tijekom tog čitavog razdoblja nuditi sposobnosti, osiguranu proizvođačku potporu, kao i mogućnosti nadogradnji tijekom čitavog životnog ciklusa opreme. Konkretne željene vojne sposobnosti su procjenjivane temeljem pet konkretnih scenarija navedenih u pozivu na tender, te provjeravanih u okviru praktične aktivnost „HX Challenge“. To su (1) protuzračna djelovanja, (2) djelovanja protiv kopnenih ciljeva, (3) djelovanja protiv morskih ciljeva, (4) izvođenje udara na velike daljine, kao i (5) obavještajna, izviđačka djelovanja (ISR), te iznalaženje ciljeva. Tako će se, na primjer, testirati i sposobnosti aviona-kandidata da djeluju s raznih vrsta operativnih baza, na izdvojenim lokacijama, te da djelovanjima podupiru kopnene i mornaričke snage. Naime, čitav „HX Fighter Program“ predstavlja važan dio razvoja i čitavog obrambenog sustava Finske. Zbog toga će u njemu, kao i u događanju „HX Challenge“, svojim znanjem i opremom sudjelovati i tamošnja Kopnena vojska, Mornarica, te združena zapovjedništva finskih Obrambenih snaga, kao i pridružene agencije (npr. vojno Zapovjedništvo za potporu, C5 agencija, Finska agencija za obrambena istraživanja). Naravno, novi borbeni zrakoplovi moraju biti u stanju što se moguće bolje umrežiti s postojećim oružnim sustavima Kopnene vojske i Mornarice, pa je prirodno da će eksperti iz svih tih grana sudjelovati u aktivnosti „HX Challenge“, no naglasak čitavog događanja ipak će biti na verifikaciji tehničkih sustava, a ne na ocjenjivanju njihove taktičke učinkovitosti.

Tijek postupka nabave

Sredstva budućeg osiguravanja sposobnosti finskog Ratnog zrakoplovstva

Prva faza planiranog postupka nabave konkretno je započela u travnju 2016. godine, kada je Zapovjedništvo za potporu OS Finske na četiri međunarodne adrese otposlalo „Zahtjeve za informacijama“ (RfI), kojima se opisalo tipove borbenih situacija do kojih bi moglo dolaziti na nebu iznad Finske nakon 2030. godine, te se tražilo da predlože zamjenu za postojeću finsku flotu borbenih aviona – višenamjenske letjelice s ljudskom posadom. U okvir traženih informacija Finska je uključila letjelice, njihove oružne sustave, obučne sustave te obuku ljudstva, vezane zapovjedne sustave, sustav održavanja, definiranje uloge domaće industrije u poslu, te inicijalne procjene cijena takvoga paketa. Do studenog 2016. pristigli su odgovori od ukupno pet proizvođača za njihove letjelice – (1) BAE Systems iz Velike Britanije (Eurofighter Typhoon Tranche 3A), (2) Dassault Aviation iz Francuske (Rafale D/E), (3) SAAB iz Švedske (JAS Gripen E/F), te iz Sjedinjenih Američkih Država (4) Boeing (F/A-18 Super Hornet Block III) i (5) Lockheed Martin (F-35 Lightning II).

Finska procjena operativnosti letjelica po generacijama, od 2015. do 2040. godine

Temeljem tako prikupljenih informacija, Finska je 27. travnja 2018. godine raspisala tender za borbene zrakoplove na koji je pozvala proizvođače koji su poslali informacije. Konkretno, finsko Zapovjedništvo za potporu tada je otposlalo preliminarni „Zahtjev za dostavom cjenika“ (Request for Quotation – RfQ), koji su u Finsku trebali pristići do kraja siječnja 2019. godine. Nakon analize odaziva na tender i takvih preliminarnih cjenika, koji su obuhvaćali paket od ukupno 64 borbena zrakoplova (zajedno s pripadajućim obučnim sustavima, opremom za održavanje, testnom tehnikom i rezervnim dijelovima, naoružanjem, te senzorima) – proveden je i preliminarni krug pregovora s proizvođačima. Sve je to postavilo temelje za slanje dopunjenih „Zahtjeva za dostavom cjenika“ (RfQ), koji su na pet proizvođačkih adresa otposlani 31. listopada 2019. godine – i čiji se odgovori očekuju do 31. siječnja 2020. godine. Slanjem tog dopunjenog RfQ pokrenuta je druga faza pregovora u „HX Programu“, tijekom koje će se sa svakim od ponuđača finalizirati sadržaj njegovog HX rješenja – formulirati konkretne okvire paketa opreme i usluga koje Finska nabavlja. U sklopu druge faze tog postupka od 9. siječnja do 26. veljače 2020. organizira se i niz praktičnih testiranja te ocjenjivanja potencijalnih borbenih zrakoplova, nazvan „HX Challenge“ i fokusiran na finsku zrakoplovnu bazu Pirkkala na jugozapadu države. Na kraju druge faze pregovora u okviru HX programa – čija se vrijednost procjenjuje na 7 do 10 milijardi eura – bit će tijekom 2020. sudionicima tendera upućen zahtjev za ulaganjem tzv. „Najbolje i konačne ponude“ (Best and Final Offer – BAFO). Tim temeljem bi Vlada Republike Finske trebala o ovoj javnoj nabavi odlučiti u 2021. godini.

Još itekako aktualna dinamika planirane finske nabave objavljena u lipnju 2015. godine

„HX Challenge“ testiranje

Cilj aktivnosti „HX Challenge“ je provjera podataka koje su dostavili proizvođači zrakoplova i to u finskim uvjetima, kroz niz testova osmišljenih u Finskoj. Svaki od potencijalnih 5 kandidata bit će podvrgnut testiranjima u razdoblju od 7 radnih dana. Brigadir Juha-Peka Keränen, direktor „HX Programa“ Finskog Ratnog zrakoplovstva opisao je svrhu aktivnosti „HX Challenge“ kroz više stupnjeva akivnosti, koji se uklapaju u širi okvir natječaja. Prva faza ove aktivnosti je provjera sposobnosti ponuđenih zrakoplovnih sustava. Namjera finskog testiranja i provjere je potvrđivanje da sustavi svakog zrakoplova-kandidata i njihove performanse odgovaraju podacima koji su navedeni od proizvođača. Druga faza provjere sposobnosti iskoristit će podatke i performanse ustanovljene tijekom aktivnosti „HX Challenge“. Ona će biti provođena na virtualnim simulatorima, a fokusirat će se na utvrđivanje uspješnosti djelovanja formacije od 4 zrakoplova prema scenarijima razrađenima u pozivu na tender. Treća faza demonstrirat će operativnu učinkovitost sveobuhvatnog HX rješenja svakog od kandidata kroz proigravanje dugotrajne simulirane ratne igre. Podaci prikupljeni u prve dvije faze ove procjene sposobnosti bit će iskorišteni u toj ratnoj igri kojoj je cilj obuhvatiti HX rješenje kao sastavni dio finskog obrambenog sustava.

Općenito gledano, svrha aktivnosti „HX Challenge“ nije u rangiranju kandidata, već u provjeri da performanse dostavljene u odgovorima na tender su stvarno i primjenjive u finskom operativnom okolišu. Takvi provjereni podaci bit će korišteni u drugoj i trećoj fazi opće ocjene sposobnosti. Dakle, „HX Challenge“ igra važnu ulogu u ustanovljavanju performansi pojedinih sustava koji kandidiraju u realističnim okolnostima. Pa ipak, testiranje i provjere provodit će se  i drugim sredstvima. Neki podaci bit će provjereni testnim letovima u zemljama pojedinih proizvođača, neki tijekom letova u Finskoj, a neke će se provjeravati simulacijama i laboratorijskim testiranjima – posebno ako se radi o parametrima i taktikama za specijalne okolnosti, gdje treba pažnju posvetiti i održavanju operativne sigurnosti. Čitav ovaj postupak testiranja i ocjenjivanja organizira se u Finskoj zato da performanse svakog od kandidata mogu biti provjerene u finskim okolnostima. Naime, zimski vremenski uvjeti u Finskoj imaju poseban utjecaj na učinkovitost elektrooptičkih senzora, čemu mogu biti podložni i ostali aktivni te pasivni senzorski sustavi. Moderni višenamjenski borbeni zrakoplovi mogu izaći na kraj s niskim temperaturama i smrzavanjem, no kad je temperatura oko nule – vremenski uvjeti često postanu još izazovniji kombinacijom kiše, smrzavanja, poledice i snijega.

Konkretni parametri provjeravanja

Glavni centar događanja „HX Challenge“ je zrakoplovna baza Pirkkala, glavna operativna lokacija Zrakoplovnog zapovjedništva Satakunta, ali evaluacijski letovi odvijat će se i širom Finske. U zraku će avioni-kandidati susretati finske Boeing F/A-18, kao i njihove obučne mlaznjake BAE Systems Hawk. Borbeno zapovjedno središte Zrakoplovnog zapovjedništva Satakunta igrat će važnu ulogu u provođenju ovog testiranja i ocjenjivanja. Upravo je ono u Finskom Ratnom zrakoplovstvu zaduženo i za provođenje letnih testova, kao i istraživanje i razvoj zrakoplovne taktike te doktrine. Razdoblje testiranja u okviru aktivnosti „HX Challenge“ započelo je 9. siječnja, i trajat će do 26. veljače. Određeno je ukupno razdoblje od 7 radnih dana za svakog kandidata. Prvi zrakoplovi Eurofighter Typhoon stigli su u zrakoplovnu bazu Pirkkala početkom siječnja, a zadnji avioni tipa Super Hornet će otići odande krajem veljače. Broj zrakoplova i pridruženog osoblja koje stiže u Finsku varira među zemljama-kandidatima. Svaki kandidat će dovesti između 2 i 4 aviona u bazu Pirkkala, budući da će neki od testnih letova zahtijevati samo 2 aviona. Time će siječanj i veljača biti posebno ispunjeni aktivnostima za Zrakoplovno zapovjedništvo Satakunta.

Aktivnost „HX Challenge“ prvenstveno je tehničko testiranje i prilika za ocjenjivanje, a nije air-show ili zrakoplovna vježba. U finskoj regiji Tampere većinom će se moći vidjeti individualna polijetanja i slijetanja u zrakoplovnoj bazi Pirkkala, oko 150 km sjeverozapadno od Helsinkija, gdje će na momente biti uvođena i privremena ograničenja kretanja. Tijekom događanja „HX Challenge“, Zrakoplovno zapovjedništvo Satakunta odredit će posebnu lokaciju na civilnom dijelu tamošnjeg aerodroma, između njegovih terminala 1 i 2, s koje će biti moguće promatrati polijetanja i slijetanja. Performanse pojedinih aviona-kandidata bit će mjerene i provjeravane kroz pažljivo planirane aktivnosti. Evaluacijski letovi većinom će se odvijati između 8 ujutro i 16 sati, a tijekom nekoliko dana bit će provođena i testiranja letenja u uvjetima smanjene vidljivosti tijekom večeri i nakon redovitog uredskog radnog vremena. Neće biti evaluacijskih letova tijekom vikenda.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.