Vlada smijenila šefa ZTC-a

 

Vlada je na jučerašnjoj zatvorenoj 176. sjednici smijenila, pardon – predložila Nadzornom odboru Zrakoplovno-tehničkog centra da smijeni dosadašnjeg predsjednika Uprave Darka Cigrovskog, te postavi novog, u liku Pavla Krpana. Priopćenje sa zatvorenog dijela Vladinog sijela sve kaže u jednoj jedinoj rečenici:

“Na prijedlog Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, donesen je zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d. opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Darka Cigrovskog te kojim se za novog predsjednika Uprave predlaže Pavao Krpan, a za člana uprave Marijo Dokupil.”

Novi direktor ZTC-a Pavao Krpan (prvi do Viktora Koprivnjaka)

Novi direktor ZTC-a Pavao Krpan (prvi do Viktora Koprivnjaka)

Da će se tako nešto dogoditi, bilo je jasno još prije mjesec i pol dana, kada je Vlada proširila dotadašnju Upravu ZTC-a s 2 na 3 člana, a obrambeni ministar Kotromanović objasnio da se to radi zbog “određenih problema u tom društvu”. Već se tada naveliko spekuliralo kako Darko Cigrovski “leti” s mjesta direktora ZTC-a, nakon što je tamo proveo pune dvije godine. Danas je, eto, umirovljeni brigadir Cigrovski zamijenjen umirovljenim brigadnim generalom Pavlom Krpanom, bivšim zapovjednikom Zapovjedništva za logistiku. Krpan je umirovljen 2008. godine, u turi umirovljenika koja se već pokazala plodnim tlom za kadrovske potrebe vladajućih – budući da je tom prilikom “u svoj daljnji život u civilu” krenuo i Viktor Koprivnjak, aktualni pomoćnik ministra obrane zadužen za materijalne resurse.

Koji točno problem muče društvo ZTC, Kotromanović dalje nije objašnjavao, a u poruci poslanoj portalu Obris.org Darko Cigrovski pozvao se na brojke koje mu idu u prilog. Sredinom lipnja na web-stranicama ZTC-a objavljeno je Revizorsko izvješće za 2013. godinu, kao i Godišnje izvješće tvrtke. U izvješću neovisne revizorske kuće FINDO REVIZIJA d.o.o. vidljivo je da su poslovni prihodi u 2013. godini gotovo duplo veći od onih u 2012., odnosno iznose 63.451.178,00 kn u odnosu na 33.826.808,00 kn. Na porast navedenih prihoda, utvrdili su revizori, utjecalo je prije svega povećanje prihoda od servisnih usluga za 94,6% u odnosu na 2012. godinu, koje čine 93,6% ukupnih prihoda. To treba zahvaliti ugovorenim poslovima s MORH-om za kapitalni remont 6 helikoptera Mi-8. No od pružanja servisnih usluga na civilnom tržištu ZTC je ostvario prihod od tek 190.754,00 kn, što čini 0,3% prihoda (promatranih u strukturi prihoda od prodaje servisnih usluga). Prihodi od usluga posredovanja od 2.775.830,00 kn odnose se na pružene komisione usluge prema MORH-u, te bilježe pad od 6,7% u odnosu na 2012. godine (i u strukturi ukupnih poslovnih prihoda sudjeluju s udjelom od 4,4%). Cigrovski je očito imao sreće što je MORH-u zatrebao kapitalni remont, a problemi ZTC-a s nalaženjem poslova izvan tržišta na Krešimirovom trgu sežu puno prije mandata jučer smijenjenog direktora.

 

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.