Vlada odobrila dodatne milijune za PzH 2000

 

Vlada je na današnjoj 256. sjednici odobrila Ministarstvu obrane preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u 2016. i 2017. godini. Jedna takva odluka tiče se novca za izgradnju nastavne građevine u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji, a druga – novca za potrebe modifikacije i prilagodbe nabavljenih PzH2000. Obrazlagatelj ove dvije točke dnevnog reda, ministar financija Boris Lalovac, rekao je tek sljedeće:

„Radi se o dva davanja suglasnosti na teret državnog proračuna Ministarstvu obrane – prva je za izgradnju nastavne građevine u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“, ukupne vrijednosti 14,7 milijuna kuna. Znači, oni imaju osigurana sredstva u 2015. od 4,7 (milijuna, op.a.), za razliku od 10 milijuna kuna traži se suglasnost Vlade za preuzimanje obveza na teret sredstava proračuna u 2016. A druga odluka je za prilagodbu nabavljenih samohodnih haubica, znači isto odluka o preuzimanju tereta u 2016. i 2017.“

Ni 30 sekundi nije prošlo, a spomenuti milijuni, zahvaljujući jednoglasnoj odluci ministara, već su bili na raspolaganju Ministarstvu obrane.

Što se novaca za vojarnu u Petrinji tiče, popratni dokument za ovu točku Vladinog sijela objašnjava kako se došlo do toga da se traži novac iz proračuna za sljedeću godinu. Naime, kako piše u dokumentu, „Ministarstvo obrane je provelo postupak javne nabave radi sklapanja ugovora o javnim radovima na izgradnji nastavne građevine u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji te je u sklopu istog odabrana ponuda ponuditelja MEŠIĆ COM d.o.o., Zagreb ukupne vrijednosti 14.707.054,03 kn s PDV-om. Izvođenje radova i plaćanja istih predviđeno je u 2015. godini u iznosu do 4.707.054,03 kn i u 2016. godini u iznosu do 10.000.000,00 kn.“ Nadalje, u postojećem proračunu Ministarstva obrane osigurana su sredstva za građevinske radove, no nema dovoljno novca za Petrinju: „U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu na pozicijama Ministarstva obrane u okviru aktivnosti A545050 Izgradnja objekata i infrastrukture, skupine računa 421 Građevinski objekti osigurano je 55.200.000,00 kn. S navedene aktivnosti za izvođenje radova na izgradnji nastavne građevine u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji u 2015. godini izdvojit će se sredstva u iznosu do 4.707.054,03 kn.“ Dakle, za razliku u iznosu do 10 milijuna treba posegnuti u državni proračun za sljedeću godinu, što je moguće temeljem čl. 44. st. 2. Zakona o proračunu, koji propisuje da proračunski korisnik može preuzeti obveze po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Još novaca za PzH2000

No, za drugu posudbu iz proračuna, onu koja je namijenjena za potrebe modifikacije i prilagodbe nabavljenih samohodnih haubica 155 mm PzH2000 – u popratnom dokumentu nema objašnjenja. Kaže se tek ovo: „Daje se suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2016. i 2017. godini za potrebe modifikacije i prilagodbe nabavljenih samohodnih haubica 155 mm PzH2000 u ukupnom iznosu do 141.339.393 kn (s PDV-om) i to u 2016. godini s iznosom do 16.089.307 kn te u 2017. godini s iznosom do 125.250.086 kn. Ministarstvo obrane se obvezuje sredstva potrebna za modifikacije i prilagodbe nabavljenih samohodnih haubica 155 mm PzH2000 osigurati na svojim proračunskim pozicijama u okviru svojih limita ukupnih rashoda koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Za ovu točku nikakvih dodatnih objašnjenja nažalost nema, pa se na prvi pogled možemo samo zagrcnuti na više od 140 milijuna kuna potrebnih za modernizaciju i prilagodbu PzH2000.

Međutim, što je konkretno potrebno da bi se 12 komada PzH prilagodilo za uporabu u OS RH, govorili su krajem srpnja mjeseca ove godine načelnik Glavnoga stožera OS RH general zbora Drago Lovrić i brigadir Tomislav Pavičić, zapovjednik Topničko-raketne pukovnije Oružanih snaga RH, na prezentaciji prve dvije PzH2000, pristigle u Hrvatsku radi pokazivanja na svečanome mimohodu. Tako je rečeno da se modernizacija i prilagodba prvenstveno odnosi na sustav za upravljanje vatrom, opremu za otkrivanje ciljeva i uređaje veze. Prilagodba će se, nakon potpisivanja ugovora, raditi u tvornici koja i proizvodi PzH2000, dakle u pogonima koncerna Krauss-Maffei Wegmann (KMW), i to tako da prvih 6 haubica, prema ranije potpisanom ugovoru o nabavi, bude isporučeno Hrvatskoj do kraja ove godine, a drugih 6 – do kraja sljedeće, 2016. godine. Općeniti je plan da svih 12 PzH 2000 bude uvedeno u operativnu uporabu pri OS RH do kraja 2016., odnosno početkom naredne 2017. godine.

———————-

———————-

Tu bi se, kao mogući problem, moglo postaviti pitanje ovog drugog ugovora s KMW o modernizaciji i prilagodbi, očito vrijednog više od 140 milijuna kuna. Za takvu vrstu nabave, Ministarstvo bi za mišljenje trebalo priupitati nadležni Odbor za obranu Hrvatskog sabora, kojeg se prema odredbama 2. stavka 6. članka novog Zakona o obrani, obavještava o svakoj nabavi vrijednoj više od 5 milijuna eura, i to prije pokretanja samog postupka pojedine javne nabave. Kako bi sutra, 25. rujna, trebao biti raspušten ovaj saziv Hrvatskog sabora, nažalost je očito da će ovaj posao modernizacije i prilagodbe PzH proći mimo Odbora za obranu i spomenutih zakonskih odredbi – budući je ponešto teže zamisliti da bi se za odluku donesenu na samome kraju mandata ove Vlade mišljenje tražilo tek za koji mjesec, pred novim sazivom Sabora i jednako tako novim sastavom nadležnog saborskog Odbora za obranu.

———————-

———————-

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.