Vlada, Ministarstvo zdravstva i EliFriulia – pripreme za HEMS

 

U roku od naredna dva mjeseca Ministarstvo zdravstva treba potpisati ugovor s izabranim ponuditeljima za uspostavu helikopterske hitne medicinske službe. Kao što smo već pisali na portalu Obris.org, za projekt uspostave HEMS-a (ili HHMS) izabrana je talijansko-španjolsko-hrvatska zajednica ponuditelja EliFriulia-Eliance Helicopter Global Services-EliAdriatik koja je dala najpovoljniju ponudu za uslugu helikopterske hitne pomoći na moru i na kopnu. U međuvremenu su se počeli poduzimati i određeni koraci prema zadovoljenju osnovnih uvjeta za potpisivanje ugovora te pripremu uspostave HEMS-a.

Prvi korak poduzela je Vlada RH na svojoj 247. sjednici, održanoj 31. kolovoza. Sukladno ranijim očekivanjima Ministarstva zdravstva, Vlada je na toj sjednici jednoglasno dala suglasnost resornom ministarstvu za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge HEMS-a. Točnije, Vlada je usvojila „Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju za 2024. do 2030.godine, za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge helikopterske hitne medicinske službe (HHMS) u Republici Hrvatskoj“. Nadležni ministar Vili Beroš ukratko je kolegama iznio o čemu se zapravo radi:

„Republika Hrvatska obvezala se uspostaviti adekvatan sustav helikopterske hitne medicinske službe te je uspjela kroz instrument za tehničku pomoć Glavne uprave Europske komisije za potporu strukturnim reformama dobiti i realizirati tehničku pomoć te programirati djelomično financiranje ovog projekta iz fondova Europske unije. Nabavom usluga helikopterske hitne medicinske službe osigurava se zbrinjavanje teško ozlijeđenih ili kritično oboljelih osoba u okviru tzv. zlatnog sata kroz primarne letove. Zbrinjavanje pacijenata unutar zlatnog sata povećava šanse za preživljenje ozlijeđenih od 30 do 50 posto, te omogućuje najbolje šanse za kvalitetan oporavak ozlijeđenih“.

Nakon ovog kratkog uvoda, ministar Beroš se osvrnuo na sam meritum ove točke:

„Ministarstvo zdravstva provelo je otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga helikopterske hitne medicinske službe za Republiku Hrvatsku, i to za 4 lokacije, odnosno 4 baze u Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 62.527.501,00 eura s PDV-om, a sredstva su planirana na pozicijama Ministarstva zdravstva. Člankom 48 stavkom 2 Zakona o proračunu propisano je  da proračunski korisnik može preuzeti obaveze po ugovoru koji zahtijeva plaćanje po sljedećim godinama neovisno o izvoru financiranja isključivo na temelju odluke Vlade koju predlaže  nadležni ministar, a na koju je prethodnu suglasnost dalo Ministarstvo financija. Stoga predlažem Vladi donošenje odluke kojom se daje suglasnost Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2030. godine za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluga helikopterske hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj“.

Na Beroševe riječi još se kratko nadovezao premijer Andrej Plenković podsjećanjem da se radi o realizaciji projekta iz programa Vlade: „Mislim da je ovo odlična odluka za sve hitne situacije koje mogu nastati i gdje helikopteri mogu učiniti onu ključnu razliku i da pojedini pacijenti, naravno, prežive i dobiju odgovarajuću zdravstvenu i medicinsku skrb“. Nakon ovih riječi nije bilo druge nego usvojiti ovaj prijedlog i na taj način riješiti financiranje  projekta uspostave HEMS-a.

U popratnom Vladinom dokumentu preciznije je i po stavkama navedeno na koji način će se HEMS financirati tijekom narednih 7 godina, za koliko se u narednih 60 dana treba sklopiti ugovor s EliFriuliom i EliAdriatikom, te sa španjolskim Eliance Helicopter Global Services kao izabranim ponuđačima. Kako je ministar Vili Beroš spomenuo, ukupna vrijednost projekta iznosi 62.527.501,70 eura s PDV-om, što će Ministarstvo zdravstva platiti djelomično novcem dobivenim iz različitih fondova Europske unije, ali i iz vlastitog proračuna. Naime, u skladu sa svojim limitom ukupnih rashoda utvrđenih Odlukom o proračunskom okviru za razdoblje od 2024. do 2026 godine, Ministarstvo zdravstva je na kapitalnom projektu (K808010) „Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“ osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od 8.932.500,24 eura (izvori financiranja: (12) „Sredstva učešća za pomoći“ u iznosu od 1.339.875,04 eura i (563) „Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)“ u iznosu od 7.592.625,20 eura) za projekt HEMS u 2024. godini. U 2025. projekt će se financirati u gotovo istom iznosu od 8.932.500,26 eura (razlika u odnosu na godinu ranije je 2 centa!), pri čemu će izvori financiranja biti (11) „Opći prihodi i primici“ u iznosu od 6.100.294,62 eura, (12) „Sredstva učešća za pomoći“ u iznosu od 424.830,84 eura i (563) „Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)“ u iznosu od 2.407.374,80 eura). U 2026. godini iznos za HEMS je isti kao i 2024. godine (8.932.500,24 eura), ali će sve biti plaćeno iz proračuna Ministarstva zdravstva (stavka (11) „Opći prihodi i primici“). Tako sveukupni iznos kojim će se financirati HEMS u razdoblju od 2024. do 2026. iznosi 26.797.500,74 eura. Preostali iznos od 35.730.000,96 eura Ministarstvo zdravstva će u razdoblju od 2027. do 2030. planirati na izvoru financiranja – (11) „Opći prihodi i primici“ u okviru ukupnih limita rashoda za Razdjel (096) „Ministarstvo zdravstva“, u iznosu od po 8.932.500,24 eura godišnje, pri čemu više nema naznake za ikakvo djelomično financiranje sredstvima EU.

Dok je Vlada tako riješila financiranje za HEMS, talijanska tvrtka EliFriulia kao nositelj posla objavila je sredinom rujna oglas za posao u Hrvatskoj. Traži se više HEMS pilota/pilotkinja, kao i zrakoplovnih tehničara i tehničarki. Iz oglasa je vidljivo i kojim će se helikopterima obavljati letovi za HEMS, pa je za baze u Rijeci i Splitu naveden helikopter Airbus H145, dok će u Zagrebu biti baziran Eurocopter EC135. Međutim, EliFriulia u oglasima ne traži pilote za bazu Osijek, ali zato traži zrakoplovne mehaničare (helikopterske tehničare) za baze u Rijeci, Splitu i Osijeku, ali ne i u Zagrebu. Vjerojatno je riječ o internoj organizaciji posla, za koju je ostalo malo vremena jer HEMS mora proraditi do početka ljeta sljedeće godine.

Malo vremena ima i Ministarstvo zdravstva koje mora u dogovoru s aerodromima izraditi procedure i protokole za letove helikopterske medicinske službe, kako bi oni imali pravo prvenstva i usred razdoblja s najgušćim avionskim prometom. Nažalost, zbog lošeg održavanja ili nedostatka bolničkih helidroma, EliFriulijini letovi radit će se s regularnih aerodroma – zagrebačkog Plesa i osječke Klise, te iz Omišlja na Krku i aerodroma na Braču. Paralelno s ovim procesom, Ministarstvo zdravstva planira financirati i uređenje, dogradnju i certificiranje postojećih helidroma u krugu bolnica prvenstveno u Splitu i Osijeku. No kako i dalje izgleda da treba računati i na postojeće pružatelje medicinskog  prijevoza helikopterom – MORH i MUP, odjednom bi na bolničkim te drugim helidromima lako mogla nastati prilična gužva.

 

*tekst je objavljen uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije u sklopu projekta poticanja kvalitetnog novinarstva

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.