Milanovića ne zanimaju misije

 

Potpuno je nepojmljiv i apsolutno bez presedana način na koji je premijer i predsjedatelj jučerašnje 192. Vladine sjednice Zoran Milanović prešao preko 17. točke dnevnog reda, koja je trebala sažeti sve promjene u operacijama potpore miru. Osim Izvješća o sudjelovanju pripadnika OS RH u misijama i operacijama UN-a tijekom posljednjih gotovo godinu i pol, pod tom su točkom trebala biti obrazložena sudjelovanja u predstojećoj NATO misiji „Resolute support“ u Afganistanu, u EU-operacijama „EUFOR ALTHEA“ u BiH i „EU NAVFOR Somalia – ATALANTA“, te u operaciji KFOR na Kosovu. Zamjenica ministra obrane Višnja Tafra uspjela je ministrima obrazložiti tek sudjelovanje OS RH u UN-ovim misijama i taman kada je prešla na podtočku (b) – „Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru “RESOLUTE SUPPORT” u Afganistanu“ – premijer Milanović ju je prekinuo u najboljoj sanaderovskoj maniri: „Dobro. Što predlažete? Ima sad nekoliko točaka koje su tehničke, ovdje je jedino novo ova ALTHEA u Bosni i Hercegovini, to je novo…“ Iako je Tafra insistirala na važnosti nove (ili barem uvjetno nove) misije „Resolute support“, Milanović se nije dao smesti:

„Dobro. Ovdje smo svi bili prisutni, i tu se ništa bitno ne mijenja! Ono što je bitno novo je sudjelovanje, odnosno vjerojatnost, velika vjerojatnost da ćemo sudjelovati u Bosni i Hercegovini, gdje do sad nismo sudjelovali zbog toga što smo susjedna država pa je bilo nezgodno… E sad nas se to itekako tiče, tu ćemo imati stožerno osoblje… To je ono što ja mislim da je bitno, pa onda molim… ovo je sve manje-više poznato i tehničke su stvari… Tko je ZA?“

Ni ne pričekavši Tafru da išta kaže o toliko mu omiljenoj ALTHEI, osim da će Hrvatska sudjelovati s 5 pripadnika u idućoj godini, Milanović je na brzinu izsilio glasovanje, ne vodeći računa čak ni o tome jesu li ostali ministri dignuli ruku.

Ovakav pristup je, nažalost, tek potvrda dosadašnjeg rada preko puta Markovog trga, posebno kada je o obrani riječ, gdje je banalna kvazi-rasprava i dizanje ruku tek ispunjavanje puke forme. Kada je o međunarodnim misijama i operacijama riječ, Hrvatska je imala sreće da se niti jednom pripadniku OS RH van granica RH nije desilo ništa suštinski loše, pa si i Vlada i Sabor očito umišljaju da su odluke o sudjelovanju u misijama samo odrađivanje banalnih vojnih zadačića s kojima ne treba gubiti vrijeme. No kako ipak u prijedlozima o daljnjem sudjelovanju u međunarodnim misijama i operacijama ima nekih većih promjena (osim za operaciju u Somaliji i na Kosovu), mi ćemo se, za razliku od Milanovića, time ipak pozabaviti ponešto detaljnije.

„Resolute support“, Afganistan

Misija o kojoj se Milanoviću nije dalo slušati je nova misija na NATO–repertoaru , odnosno prirodni nastavak postojeće operacije ISAF (International Security Assistance Force) u Afganistanu, koje će s radom, unatoč brojnim problemima, ipak početi 1. siječnja 2015. godine. Iako Milanović tvrdi kako je tu sve poznato, do sada su se svi javni razgovori o toj novoj misiji odlagali za „iza NATO summita u Walesu“, te nije bilo službene potvrde ni o veličini hrvatskoj sudjelovanja u toj misiji nazvanoj „Resolute Support“. Trenutno posljednje dane u ISAF-u odbrojava 24. HRVCON s ukupno 96 pripadnika OS RH, od čega ih je 83 razmješteno na području odgovornosti Regionalnog zapovjedništva Sjever u Mazar-e-Sharifu, te 13 na području odgovornosti Regionalnog zapovjedništva Capital u Kabulu. U sklopu 24. HRVCON-a angažirana su i 2 pripadnika MUP-a i 13 pripadnika Vojske Crne Gore. Kako je rok za rotaciju ovog kontingenta 31. ožujak 2015. godine, on će automatski u ponoć 01. siječnja 2015. godine i službeno postati 1. hrvatski kontingent nove misije „Resolute Support“. Tijekom 2015. godine RH će u „Resolute Support-u“ sudjelovati s do 120 pripadnika OS RH, od čega glavninom snaga u sastavu Sjevernog zapovjedništva za obuku, savjetovanje i potporu (Train Advise and Assist Command North – TAAC-N) na dobro nam poznatom području Mazar-e-Sharifa. Manji dio hrvatskog kontingenta bit će i dalje raspoređen u sastavu Zapovjedništva misije „Resolute Support“ (HQ RSM), te u Obučnom središtu specijalne policije na području glavnog afganistanskog grada Kabula.

„EUFOR ALTHEA“, Bosna i Hercegovina

Iako je insistirao na objašnjenju sudjelovanja u operaciji „EUFOR ALTHEA“, premijer Milanović nije imao živaca saslušati objašnjenje o razlozima i uvjetima angažmana OS RH u ovoj misiji. Njegovo objašnjenje da do sada „nismo sudjelovali jer smo bili susjedna zemlja pa je bilo nezgodno“ zvuči kao da se u međuvremenu iz svoje dosadašnje regije RH preselila na Mars, čime su se stekli uvjeti za angažman u susjednoj BiH. U popratnom dokumentu kojim se objašnjavaju motivi sudjelovanja u operaciji „EUFOR ALTHEA“, MORH se poziva na u proljeće ove godine usvojenu Strategiju sudjelovanja RH u međunarodnim misijama i operacijama, u kojoj se RH „zalaže za unapređenje provedbe sveobuhvatnog pristupa EU u upravljanju krizama te postkonfliktnoj rekonstrukciji i rehabilitaciji, a naročito u sprečavanju sukoba, te teži pojačanom angažmanu nacionalnih kapaciteta u misijama i operacijama EU“. Na temelju Strategije osnovano je i Povjerenstvo za međunarodne misije i operacije, koje je na svojim sastancima u siječnju i srpnju ove godine ustanovilo da RH može pružiti dodanu vrijednost u operaciji „EUFOR ALTHEA“. Zato bi sljedeće godine Hrvatsku u tu operaciju poslala do 5 pripadnika OS RH, uz mogućnost rotacije.

„EU NAVFOR Somalia – ATALANTA“, Somalija i Rog Afrike

Talijanski razarač ITS Andrea Doria (D_553) u luci La Spezia 2010. godine

Talijanski razarač ITS Andrea Doria (D 553) u luci La Spezia 2010. godine

Nedavno smo pisali o tome kako prvi hrvatski AVPD tim nikako da se uputi prema obalama Somalije. Vladin dokument nudi i razloge – prvi hrvatski AVPD tim trebao je otpočeti svoje zadaće u operaciji ATALANTA potkraj rujna ove godine. No 15. ožujka raskinut je ugovor između Ujedinjenih naroda i vlasnika broda „Caroline Scan“, na koji su trebali biti ukrcani pripadnici OS RH, zbog čega je došlo do odgode njihovog upućivanja prema Somaliji. Trenutno se jedan hrvatski časnik nalazi u Operativnom zapovjedništvu operacije u Ujedinjenom Kraljevstvu (u Northwoodu), a drugi na zapovjednom brodu misije (EU Naval Force Headquarters – FHQ), talijanskome razaraču ITS „Andrea Doria“ (D 553). Upravo bi on trebao biti i časnik za vezu s hrvatskim AVPD timom po njihovom konačnom upućivanju u operaciju ATALANTA.

Na konferenciji za generiranje snaga i popunu osoblja održanoj 2. srpnja 2014. godine, Republika Hrvatska ponudila je nastavak popune postojeće pozicije (ili preuzimanje neke druge pozicije) na zapovjednom brodu (FHQ) koji će od 6. veljače 2015. preuzeti Kraljevina Švedska, a nastavit će i s popunjavanjem jedne pozicije u operativnom zapovjedništvu u Northwoodu (EU Naval Force Operational Headquarters – OHQ). Krajem ove ili početkom 2015. godine hrvatski AVPD tim (10 do 12 ljudi) trebao bi se napokon ukrcati na ciparski brod „MSM Douro“ i uputiti prema Somaliji. Ujedinjeni narodi su ugovor o najmu novog broda (umjesto već ranije spomenutog broda „Caroline Scan“) potpisali tek 30. kolovoza ove godine, i to na 3 mjeseca s mogućnošću produženja ugovora dva puta po 2 mjeseca, zbog čega je došlo do pomicanja rasporeda angažmana AVPD timova. Kako smo već pisali, prethodnicu hrvatskom AVPD timu na oba broda čine kolege iz Srbije.

Vlada predlaže Saboru zadržavanje postojećeg broja pripadnika OS RH angažiranih u operaciji ATALANTA (do 25 pripadnika uz mogućnost rotacije), uz eventualnu mogućnost angažmana AVPD tima i tijekom 2016. godine, o čemu će se dogovarati na konferencijama za popunu snaga tijekom sljedeće godine. Ukupno gledano, uz isti broj pripadnika bi RH zadržala angažman u operativnom zapovjedništvu u Northwoodu, na ratnim brodovima partnerskih europskih zemalja i na zapovjednom brodu operacije, te jedan autonomni tim za zaštitu brodova (AVPD) u sklopu Svjetskog programa za hranu (WFP).

„KFOR“, Kosovo

Vojna baza "Bondsteel" početkom 2006. godine

Vojna baza “Bondsteel” početkom 2006. godine

Snage NATO operacije KFOR na Kosovu trenutno broje oko 4555 pripadnika iz 31 države. Do sada su provedene dvije faze smanjenja snaga, no treća faza (tzv. „GATE 3“) u sklopu koje bi se broj pripadnika u operaciji smanjio na 2500 iz sigurnosnih i političkih razloga još uvijek nije zaživjela. Početak te faze ovisi prvenstveno o nastavku političkog dijaloga između Kosova i Srbije, stanju na sjeveru Kosova, te dinamici razvoja kosovskih institucija, posebno Kosovskih snaga sigurnosti. Republika Hrvatska u operaciji KFOR temeljem odluke od studenog 2013. tijekom ove godine sudjeluje s najviše 35 pripadnika OS RH i 2 helikoptera HRZ i PZO. Od listopada ove godine na Kosovu se nalazi 16. hrvatski kontingent s ukupno 23 pripadnika OS RH, od čega je njih 10 letačko osoblje s 2 helikoptera Mi-171Sh, dok njih 6 pripada u zemaljsko osoblje. Tu su još dva pripadnika Nacionalnog elementa potpore (stacionirani u vojnoj bazi „Bondsteel“ u Uroševcu), te 5 pripadnika stožernog osoblja u zapovjedništvu KFOR-a u Prištini. Dio hrvatskog kontingenta koji je smješten u bazi „Bondsteel“ po prelasku operacije u fazu „GATE 3“ premjestit će se na drugu lokaciju. S obzirom na mogućnosti, ograničenja, zahtjeve i pravila za rad helikopterskih postrojbi, razmatraju se dvije moguće lokacije za baziranje helikopterskih snaga – prva je kamp „Novo Selo“, sjeverno od Prištine, a druga vojni dio prištinske zračne luke kojim se koristi KFOR. S istim brojem ljudi i tehnike (uz mogućnost rotacije) RH namjerava sudjelovati u operaciji KFOR i tijekom 2015. godine.

O dosadašnjem doprinosu ovim misijama i operacijama Ministarstvo obrane dužno je izvijestiti Sabor do kraja prvog tromjesečja 2015. i 2016. godine, odnosno jedanput godišnje u slučaju sudjelovanja u operaciji ATALANTA. Ove promjene ili zadržavanje postojećeg stanja, međutim, premijera Milanovića nisu zanimale, a on je pak smatrao da ne zanimaju ni kolege ministre kao ni hrvatsku javnost. Popravni je na Saboru, no iz dosadašnjeg iskustva nažalost zaključujemo da ni uvažena gospoda zastupnici teško da će pokazati neko posebno zanimanje za angažman hrvatskih vojnika u inozemstvu, u koje ih redovito šalju bez ikakvoga pardona.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.