Tri amandmana na prijedlog Zakona o službi u OS RH

 

Vlada će na današnjoj 96. sjednici prihvatiti 3 amandmana na Konačni prijedlog Zakona o službi u OS RH. Točnije – sama će predložiti 2, dok će za 3., predložen od strane Kluba zastupnika HDZ-a, ovlastiti svog predstavnika za prihvaćanje. Niti jedan od ta tri amandmana neće utjecati na suštinu budućeg Zakona o službi, ali će bitno doprinijeti konačnom usvajanju obrambenih zakona u Hrvatskom saboru.

Prvi Vladin amandman odnosi se na članak 51. Konačnog prijedloga Zakona o službi u OS RH, koji propisuje raspoređivanje na ustrojbeno mjesto, odnosno dužnost. Vlada tako predlaže ubacivanje novog stavka iza stavka 3., koji glasi: „(4) Ministar obrane ili osobe koje on ovlasti raspoređuju djelatne vojne osobe u Ministarstvo obrane“. Sukladno ubacivanju ovog 4. stavka, svi dosadašnji stavci 4, 5, 6 i 7 pomiču se za jedno mjesto, pa bi prema ovom prijedlogu članak 51. ubuduće imao 8 stavaka.

Drugi Vladin amandman odnosi se na članak 128. stavak 1, kojim se propisuju oblici potpore pripadnicima OS i njihovim obiteljima. U dosadašnjem prijedlogu Zakona o službi člankom 128. bilo je propisano da „(1) Obitelj vojne osobe, koja pogine pri obavljanju službe, umre od rane ili ozljede zadobivene pri obavljanju službe ili u vezi sa službom ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od šest proračunskih osnovica i troškove pogreba iz čl. 127. ovog Zakona“. U raspravi o obrambenim zakonima na sjednici saborskog Odbora za obranu na iznos od 6 proračunskih osnovica upozorio je vanjski član Odbora, umirovljeni general Tomo Medved. Njega je zanimalo zašto je iznos za vojnika toliko mali, dok je iznos za pogibiju ili ranjavanje policajca, propisan Zakonom o policiji, neizmjerno veći. I zaista, članak 22. Zakona o policiji kaže da:

Policijski službenik koji u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova izgubi život, pokopat će se u mjestu koje odredi njegova obitelj na trošak Ministarstva.

Troškom iz stavka 1 smatraju se: 1. troškovi prijevoza posmrtnih ostataka do mjesta pokopa, 2. troškovi grobnog mjesta, ako obitelj nema grobno mjesto, 3. troškovi uobičajeni u mjestu u kojem se obavlja pogreb.

U slučaju iz stavka 1 ovog članka, obitelj koju je uzdržavao poginuli policijski službenik ima pravo: 1. na jednokratnu novčanu pomoć u visini posljednje isplaćene neto plaće poginuloga uvećane 24 puta i 2. stambeno zbrinjavanje.

Djeci policijskog službenika iz stavka 1 ovog članka, Ministarstvo će osigurati potporu za redovito školovanje“.

Kako su se svi složili s generalom Medvedom kako je tu razlika između vojske i policije prevelika, Vlada sada predlaže da se amandmanom na članak 128. prijedloga Zakona o službi u OS RH dosadašnji prijedlog o 6 proračunskih osnovica mijenja u „iznos od 12 proračunskih osnovica“. U obrazloženju ovog amandmana Vlada konstatira da „prema načelu stalne spremnosti vojne osobe se osposobljavaju i obavljaju dužnosti i poslove opasne po život i zdravlje, te dužnosti i poslove na kojima su izloženi rizicima, pri čemu nisu u mogućnosti birati dužnosti i mjesto službe, te su dužne u svakom trenutku biti dostupne za obavljanje dužnosti i poslova“.

Treći amandman na prijedlog Zakona o službi u OS RH, kojeg su Vlada i MORH očito spremni prihvatiti, je amandman I. Kluba zastupnika HDZ-a, i tiče se članka 7. stavka 3, u kojem se propisuje tekst svečane prisege. Na sjednici saborskog Odbora za obranu od prije dva dana taj je amandman već najavio HDZ-ov zastupnik Zvonko Milas, kojem nije bio sasvim logičan dio u kojem se hrvatski vojnici zaklinju u „pružanje pomoći u obrani u obrani država saveznica“. To je već učinjeno, smatra Milas, potpisivanjem Sjevernoatlantskog ugovora 1. travnja 2009. godine, u kojem se izrijekom propisuje pružanje pomoći ostalim članicama NATO-saveza. Kako će ubuduće izgledati svečana prisega vojnika koji ulaze u Oružane snage, hoće li se taj sporni dio prisege u potpunosti izbaciti ili pak zamijeniti nekom prigodnijom frazom – nije još poznato. Zna se tak da je Vlada ovlastila svog predstavnika da prihvati taj Milasov amandman.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.