Sedam međunarodnih vojnih vježbi u 2012.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, Centar za mirovne studije (CMS) iz Zagreba zatražio je i dobio od Ministarstva obrane RH popis lokacija i sadržaja međunarodnih vojnih vježbi s mjestom održavanja u RH, planiranih za 2012. godinu. Plan i program vježbi temelji se na Odluci Vlade RH od 02. veljače ove godine.

Zahvaljujući Centru za mirovne studije, donosimo detalje međunarodnih vojnih vježbi (barem onako kako ih vidi MORH).

 

MOV CON MILU 12 – svibanj 2012., vojarna Požega

– vježba logističkih postrojbi, gdje će se kroz rad prvenstveno s računalnim aplikacijama uvježbavati sposobnost planiranja, upravljanja i provedbe logističkih operacija. Ovom se vježbom  povećava interoperabilnost na području logističke potpore koju Oružane snage, između ostalog, koriste i za potrebe civilnih institucija. Kroz Mov Con MILU strukturu u bilo kojoj vojnoj vježbi ili stvarnoj situaciji gdje postoje pokreti snaga, osiguravaju se optimalni prihvat, koordinacija i nadzor kretanja postrojbi uključenih u aktivnost.

 

IRON GUARD 3 – svibanj 2012., vojarna Pleso

– vježba ratnog zrakoplovstva, u kojoj se pomoću računala simulira djelovanje u različitim taktičkim situacijama, te se time unapređuje obučenost i uvježbanost za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnoga prostora. Cilj vježbe je razvijanje interoperabilnosti sa susjednim uvezanim članicama NATO-a, u uvjetima elektroničkog djelovanja protivnika.

 

IMMEDIATE RESPONSE 12 – krajem svibnja i početkom lipnja 2012., Vojni poligon “Eugen Kvaternik” u Slunju

– vježba kopnene vojske kojom se promiče regionalna stabilnost i suradnja, jačanje partnerskih sposobnosti i razvoj povjerenja kroz unapređenje interoperabilnosti NATO-saveza i partnerskih zemalja. Osim međunarodne vojne suradnje i razvoja interoperabilnosti, za širi kontekst vježbe značajan je i segment civilno-vojne suradnje na području grada Slunja. Tako će u sklopu održavanja vježbe, osim obnavljanja dotrajalih objekata na vojnom poligonu, sudionici vježbe sudjelovati i u obnovi dijela Osnovne škole Slunj, omogućujući time bolje uvjete rada učenika i profesora.

 

JACKAL STONE 12 – rujan 2012., Vojni poligon “Eugen Kvaternik” u Slunju i vojarna “Josip Jović” u Udbini

– vježba kojom se u multinacionalnom okružju, uz sudjelovanje svih grana i ustrojbenih cjelina Oružanih snaga RH te nekih članica NATO-a, uvježbava planiranje i provođenje specijalnih operacija. Ujedno, kroz borbenu obuku, vježbom se daje uvid u spremnost specijalnih postrojbi partnerskih oružanih snaga, te sposobnost država-partnera za brzi odgovor i zajedničko djelovanje protiv ugrožavanja sigurnosti, odnosno terorizma i organiziranog kriminala.

 

CMX (Crisis Management Exercise) 12 – listopad 2012., ured Administrativnog sjedišta MORH-a u Zagrebu, te u glavnim gradovima drugih članica NATO-a i sjedištu NATO-a

– međunarodna i međuresorna vojna vježba. Radi se o NATO vježbi upravljanja krizama, te se ovakvom simulacijskom vježbom, koja se provodi na temelju fiktivnog scenarija i konzultacija među članicama NATO-saveza i zemalja-partnera, uvježbavaju procedure Saveza na strateškoj i političkoj razini. Sama vježba ne uključuje nikakvo raspoređivanje snaga nigdje na terenu, već u vježbi sudjeluje civilno i vojno osoblje, kako u sjedištu NATO-a, tako i u glavnim gradovima država-sudionica. Nositelj vježbe u RH je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a sudjeluju i Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ured Predsjednika RH, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost i drugi.

 

SEESIM 12 – listopad 2012., HVU “Petar Zrinski” u Zagrebu

– simulacijska vježba koja se održava svake dvije godine, a kojom se povećava nacionalna i regionalna interoperabilnost, koordinacija i suradnja pomoću razvijanja Simulacijske mreže jugoistočne Europe (Southeast Europe Simulation Network – SEESIM). Uz Ministarstvo obrane, u ovoj vježbi također sudjeluju i ostala ministarstva Vlade RH: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo kulture, kao i DUZS, DHMZ, Hrvatski zavod za toksikologiju i Hrvatski crveni križ.

 

IRON ASPECT 12 – prosinac 2012, vojarna Pleso

– vježba iz područja ratnog zrakoplovstva, kojom se unapređuje obučenost te uvježbanost za rad na sustavima za nadzor i zaštitu zračnog prostora u miru, kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO-integriranog sustava protuzračne obrane. Ovime se, također, razvija interoperabilnost sa susjednim uvezanim članicama NATO-saveza u različitim simuliranim taktičkim situacijama.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.