Promjene u obilježavanju dana posebnih dijelova OS RH

 

Prošloga tjedna, u srijedu 19. srpnja, na snagu su stupile izmjene i dopune Odluke o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova OS RH, donesene u mandatu ministra Ante Kotromanovića 2013. godine. Njegov nasljednik Damir Krstičević izmijenio je točku V.  koja propisuje samo Dane posebnih dijelova OS RH. Uglavnom se radi o izmjenama imena uslijed novog ustroja, osim kada je u pitanju Dan Počasno-zaštitne bojne, koji se do sada obilježavao 1. rujna, a po novome će se obilježavati 25. veljače. Nije potpuno jasno zašto je došlo do te promjene, tim više što i na web-stranici OS RH i dalje piše: “Počasno-zaštitna bojna (PZB) formirana je i ustrojena 1. rujna 2000. kao pristožerna postrojba OS RH“.

Potpuna novost, kako u imenu tako i u datumu, je Dan Središnjice komunikacijsko-informacijskih sustava, koji će se ubuduće obilježavati 6. kolovoza (što je donekle i povratak prakse od prije 2013. godine, kada je informatika slavila 15. listopada), te 21. prosinac kao Dan Središnjice za obavještajno djelovanje. No zato se 04. listopada više neće obilježavati Dan vojno-obavještajne bojne, 7. listopada Dan središnjice elektronskog izviđanja, te 14. listopada Dan visoke dočasničke škole. Svi ostali dani ostaju kao i do sada, pa evo potpunog popisa novih dana posebnih dijelova OS RH.

6. siječnja – Dan Pomorske baze Split
14. siječnja – Dan Središnjice za upravljanje osobljem
20. siječnja – Dan Doma Zapovjedništva Hrvatske kopnene vojske
25. veljače – Dan Počasno-zaštitne bojne
1. ožujka – Dan Središta za međunarodne vojne operacije
8. ožujka – Dan Vojno zdravstvenog središta
14. ožujka – Dan Središta za strane jezike “Katarina Zrinska”
20. ožujka – Dan Gardijske oklopno-mehanizirane brigade
21. ožujka – Dan 93. zrakoplovne baze
1. travnja – Dan Gardijske mehanizirane brigade
1. travnja – Dan Središta za borbenu obuku
27. travnja – Dan Zavoda za zrakoplovnu medicinu
28. travnja – Dan 4. gardijske brigade
29. travnja – Dan 3. gardijske brigade
3. svibnja – Dan Zapovjedništva za potporu
3. svibnja – Dan Logističkog operativnog središta
10. svibnja – Dan Pješačke pukovnije
15. svibnja – Dan 2. gardijske brigade
30. svibnja – Dan Bojne za opću logističku potporu
1. lipnja – Dan Bojne za opskrbu
1. lipnja – Dan Opslužne bojne
25. lipnja – Dan Ratne škole “Ban Josip Jelačić”
26. lipnja – Dan Središta za temeljnu obuku
2. kolovoza – Dan Logističke pukovnije
5. kolovoza – Dan Vojne biskupije
6. kolovoza – Dan Bojne veze
6. kolovoza – Dan Središnjice komunikacijsko-informacijskih sustava
24. kolovoza – Dan Pukovnije vojne policije
8. rujna – Dan Zapovjedništva specijalnih snaga
16. rujna – Dan Zavoda za pomorsku medicinu
26. rujna – Dan Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske
28. rujna – Dan Flotile Hrvatske ratne mornarice
2. listopada – Dan Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan”
2. listopada – Dan Inženjerijske pukovnije
3. listopada – Dan Obalne straže Republike Hrvatske
5. listopada – Dan 5. gardijske brigade
5. listopada – Dan Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanja
5. listopada – Dan Pukovnije protuzračne obrane
8. listopada – Dan Središta za obuku i doktrinu logistike
14. listopada – Dan Remontnog zavoda
16. listopada – Dan Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro”
22. listopada – Dan Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran”
25. listopada – Dan Središta za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane “Rudolf Perešin”
1. studenoga – Dan 9. gardijske brigade
5. studenoga – Dan 1. gardijske brigade
5. studenoga – Dan Bojne nuklearno-biološko-kemijske obrane
11. studenoga – Dan Časničke škole “Andrija Matijaš Pauk”
26. studenoga – Dan Simulacijskog središta
1. prosinca – Dan Doma Glavnog stožera Oružanih snaga
4. prosinca – Dan Topničko-raketne pukovnije
17. prosinca – Dan Bojne zračnog motrenja i navođenja
20. prosinca – Dan Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”
20. prosinca – Dan Orkestra Oružanih snaga
21. prosinca – Dan Središnjice za obavještajno djelovanje
23. prosinca – Dan 7. gardijske brigade
23. prosinca – Dan Središta za obuku Hrvatske ratne mornarice “Petar Krešimir IV.”
25. prosinca – Dan 91. zrakoplovne baze

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.