Pripreme za eFP, KFOR i SNMCMG

 

Prošli je tjedan širom OS RH završio u znaku priprema za tri međunarodne misije koje pred njima stoje u narednoj godini. Riječ je o jednoj do sada dobro poznatoj zadaći – onoj (1) u okviru NATO ojačane Prednje prisutnosti (eFP) u Poljskoj, te o dvije koje su ipak određena novost – (2) NATO misija KFOR na Kosovu, u koju će naredni hrvatski kontingent otići u puno jačem sastavu nego do sada, i (3) NATO aktivnost pod okriljem „Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2“.

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi od 7. do 18. prosinca 2020. instruktori HKoV-a uz potporu pripadnika Zapovjedništva za potporu proveli su preduputnu obuku kandidata za Nacionalni element potpore 8. hrvatskog kontingenta NATO aktivnosti ojačane Prednje prisutnosti u Republici Poljskoj, te kandidata za Nacionalni element potpore, stožerno osoblje i mehaničare 35. HRVCON KFOR. Preduputna obuka provedena je u dva dijela. U prvom dijelu provedena je obuka iz zaštite snaga u operaciji, pravila uporabe sile, etičkih i kulturoloških različitosti, kodeksa ponašanja u području operacije/aktivnosti, te pripremnog gađanja osobnim naoružanjem. Održana je i obuka iz rada u aplikaciji MEV (vođenje materijalne evidencije). U drugom dijelu je provedena obuka iz Materijalno-financijskog poslovanja, naučenih lekcija (odnosno, iskustava iz prethodnih operacija), obuka u postupcima prilikom prevrtanja vozila, obuka sigurne i terenske vožnje, te obuka pripreme tereta za slanje u-i-iz područja operacije. Naglasak drugog dijela obuke bio je baš na tom spomenutom prenošenju naučenih lekcija iz prethodnih sudjelovanja u operacijama, gdje su djelatnici koji su u prethodnim kontingentima obnašali pojedine dužnosti neposredno prenosili svoja iskustva na kandidate nominirane za iste dužnosti. Ubuduće će hrvatske snage u KFOR-u brojati čak do 150 vojnika.

Dok se obuka u Požegi privodila kraju, u Splitu je održana primopredaja opreme za obuku i djelovanje protuminskih ronitelja HRM-a. U srijedu, 16. prosinca, u vojarni „Admiral flote Sveto Letica – Barba“ vojni izaslanik OS SAD-a u RH brigadir Matthew Denny predao je zamjeniku zapovjednika HRM komodoru Damiru Dojkiću opremu koju je HRM-u donirala Ratna mornarica SAD. Vrijednost donacije je 280.000 USD, a osim opreme donacija se odnosi i na obuku Voda protuminskih ronitelja Flote HRM. Obuku u Lori proveli su ronitelji iz sastava 6. flote Ratne mornarice SAD-a, a cilj je razvoj protuminskih sposobnosti HRM. Komodor Dojkić zahvalio je vojnom izaslaniku Dennyju na svoj dosadašnjoj potpori koju US Navy pruža Hrvatskoj ratnoj mornarici, istaknuvši kako će i ova oprema unaprijediti proces obuke, doprinijeti razvoju protuminskih sposobnosti, te u konačnici jačanju interopreabilnosti HRM-a.

Upravo je protuminske ronitelje Hrvatska deklarirala za NATO-vu „Stalnu skupinu protuminskih snaga 2“. Za potrebe ove aktivnosti ustrojit će se kombinirani hrvatsko-talijanski tim protuminskih ronitelja, koji će biti stacioniran na brodu Talijanske Ratne mornarice, negdje na širokom potezu između Otrantskih vrata, Crnoga mora i središnjeg Sredozemlja.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.