Počelo postavljanje kampa u KB Dubrava

 

Svega par sati nakon što je na Vladi donesena odluka o pomoći Oružanih snaga RH Ministarstvu zdravstva postavljanjem ekspedicijskog kampa u dvorištu KB Dubrava, pripadnici Zapovjedništva za potporu već su počeli s pripremama i postavljanjem prvih šatorskih objekata na prostoru sjevernog parkirališta ove zagrebačke bolnice.

Kako nam je na licu mjesta rekao pukovnik Milan Slavica, zapovjednik Bojne za opću logističku potporu iz Zapovjedništva za potporu, odmah po odluci Vlade pristupilo se novoj zadaći:

„Zadaća će ukupno trajati dva dana, znači do subote popodne kad bi kamp trebao biti u punoj funkciji, predan KBC Dubrava u onom obliku kako je traženo. Dakle, zasad se traže smještajni kapaciteti uz neke prateće, kao što je pranje ruku i tako, dok kuhinja i ostalo što ide uz ovaj kamp u ovom trenutku neće biti angažirano jer nema ni potrebe“.

Koliko je to dodatnih kreveta za KB Dubravu?

„To je ukupno 200 kreveta, znači 200 smještajnih kapaciteta, plus šatori, odnosno kapaciteti koji će služiti za presvlačenje, ostavljanje robe… Znači, uz svaki punkt će uz smještajne biti i jedan takav šator. Ukupno 28“,

rekao je pukovnik Slavica, opisujući ukupno 20 smještajnih i 8 dodatnih šatorskih objekata. General Mladen Fuzul, zapovjednik Zapovjedništva za potporu, dodaje da je traženi kapacitet Alaska šatora nešto manji od norme:

„Svaku Alasku smo namijenili da, sukladno zahtjevu Ministarstva zdravstva, oko 10 osoba može unutra biti smješteno. To je nešto manje od njene ekspedicijske norme, ali to je sukladno postupanju prilikom ove pojave virusa“.

Na ovoj je zadaći angažirano ukupno 50 vojnika iz sastava Zapovjedništva za potporu, od čega 30 na postavljanju šatora u dvorištvu KB Dubrava, a 20 u vojarni na utovari potrebne opreme. General Fuzul ističe da su pripadnici Zapovjedništva za potporu trenutno formirani u četiri tima: „U mogućnosti smo raditi i tri smjene. U svakom timu je 10 do 15 pripadnika, što je optimalan broj vojnika potrebnih da bismo podigli ovakvu jednu instalaciju“.

Nakon što u subotu pripadnici Zapovjedništva za potporu završe posao, mjerodavne službe će sve dijelove kampa, uključujući i šatore Alaska, dezinficirati i pripremiti za ulazak ljudi u sam prostor. „Sva ostala medicinska oprema i druga pomagala je na medicinskom osoblju koje će dalje to složiti u onoj konfiguraciji koja je potrebna upravo za ovu namjenu“ pojasnio je pukovnik Slavica, dodavši da predajom kampa neće u potpunosti završiti posao za pripadnike OS RH. Naime, kako kamp zahtijeva i održavanje i rukovanje sa samim sredstvima, budući da ti smještajni kapaciteti imaju mogućnost grijanja i hlađenja, time će rukovati pripadnici ZzP-a.

Osim ovog ekspedicijskog kampa, vojska je spremna na raspolaganje staviti i svoje druge kapacitete. Prošloga tjedna je doktor Boris Zdilar, savjetnik načelnika GS OS RH za zdravstvo, najavio da je izdvojeno 11 vojnih lokacija za potrebe karantene. To je i dalje na raspolaganju, potvrdio nam je zapovjednik ZzP-a general Fuzul, ali je na raspolaganju i medicinski obučeno ljudstvo:

„Mi imamo još mogućnosti – po zahtjevu Ministarstva zdravstva ćemo pojačati kapacitete smještaja. Ono što također želim istaći – stavili smo na raspolaganje i naše medicinsko osoblje ako bude potrebno. To je negdje oko 100 liječnika i oko 170 medicinskih tehničara i sestara. Također, postoje i određene lokacije po vojarnama koje su u ovome trenutku težišno pripremljene za samoizolaciju pripadnika Hrvatske vojske. Ali jasno, ukoliko se ukaže potreba da ćemo i njih staviti na raspolaganje po zahtjevu“.

S obzirom na pojavu virusa COVID-19 kao novog virusa, te svakodnevno nova saznanja o njemu, teško je procijeniti koliko je spomenuto osoblje educirano baš za ovakvu vrstu epidemije, no nema sumnje da i s postojećim znanjem mogu vrlo brzo biti na raspolaganju te ispomoći civilnim medicinskim timovima.

Koliko dugo će ekspedicijski kamp ostati na raspolaganju Ministarstvu zdravstva i KB Dubravi, nitko se ne usudi prognozirati, no iz Zapovjedništva za potporu poručuju – spremni smo i na raspolaganju dok god nas budu trebali. Ovo je ujedno i prvi puta da je ovaj ekspedicijski kamp postavljen u svrhu potpore civilnim institucijama – tijekom tri godine, otkako je kao američka donacija predan OS RH, ekspedicijski kamp upotrebljavan je u vojne svrhe, a sada će, nažalost, bude li trebalo imati i premijeru u civilnom okolišu.

Dok vojska postavlja šatore, osoblje u KB Dubrava priprema bolnicu za prihvat najtežih bolesnika

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.