Počele pripreme za modernizaciju DBM-81 “Cetina”

 

Ministarstvo obrane jučer je objavilo nabavu „Usluga izrade projektne i izvedbene dokumentacije za modernizaciju i opremanje broda DBM-81 Cetina“, koja se vodi kroz pregovarački postupak uz prethodnu objavu. Procijenjena vrijednost ovog tehničkog projekta je 1.080.000,00 kuna (bez PDV-a), zamišljena je za isplatu kroz dvogodišnje financiranje (2019.-2020.), a rok za predaju ponuda je točno u podne 13. prosinca ove godine. Međutim, rok za dovršetak posla izrade ove projektne dokumentacije prilično je kratak – kako se navodi u dokumentaciji u Elektroničkom oglasniku javne nabave, „izvršenje ugovora započinje stupanjem istog na snagu, danom zadnjeg potpisa ugovornih strana, od kada teče rok isporuke, a najkasnije do 31. ožujka 2020. godine“. Kontrolu kvalitete provodit će klasifikacijsko društvo Hrvatski registar brodova i MORH.

Podlogu za ovaj posao MORH bazira na taktičkoj studiji „Opremanje i modernizacija desantnih brodova-minopolagača 81 i 82“, čija je izrada pokrenuta radi potreba dostizanja sposobnosti HRM-a za provedbu polaganja mina sukladno NATO procedurama. Taktička studija predstavlja temelj za pokretanje procesa usavršavanja postojećih ili procesa nabave novih materijalnih sredstava na brodovima DBM-81 i DBM-82, značajnih za provedbu minskog ratovanja polaganjem mina (otvorenog tipa), odnosno onih sredstava koja su u funkciji potpore dostizanja Cilja sposobnosti HRM-a. Kako stoji u prvom dijelu tehničke specifikacije objavljene u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina, „Taktička studija (TS) obuhvaća i inačice sredstava i opreme potrebnih za dostizanje zahtijevanih NATO sposobnosti, provedbu odobrenog koncepta uporabe snaga i Ciljeva sposobnosti za koje je odgovorna HRM te sposobnosti OS RH u cjelini. U cilju dostizanja zahtijevanih sposobnosti polaganja mina, TS iznosi prijedlog početnih taktičko-tehničkih zahtjeva, daje prijedlog opremanja i modernizacije brodova tipa DBM te predstavlja ulazni dokument za postupak opremanja i modernizacije te eventualnu izradu studija izvodljivosti“.

Projektna i izvedbena dokumentacija modernizacije brodova DBM-81 i DBM-82 podijeljena je načelno na cjeline:

  • modernizacija oružnog sustava broda
  • modernizacija elektroenergetskog sustava i sustava automatike
  • modernizacija dizel-električnih agregata
  • modernizacija NBK sustava broda
  • modernizacija sustava za podizanje i spuštanje tereta
  • modernizacija sustava sivih i crnih voda
  • modernizacija sustava zauljenih voda
  • rekonstrukcija jarbola
  • modernizacija radarskog i navigacijskog sustava
  • rekonstrukcija kormilarnice i ostalih brodski prostora nakon demontaže opreme

Projektna i izvedbena dokumentacija modernizacije brodova DBM-81 nužna je za provedbu nabave opreme i njene integracije u brodsku cjelinu DBM-81 „Cetina“ u cilju dostizanja sposobnosti za provedbu sljedećih zahtjeva:

(1) osposobljenost za provedbu minskog ratovanja – polaganje mina „otvorenog tipa“,

(2) osposobljenost za provedbu planiranja minskog ratovanja – polaganja mina „otvorenog tipa“,

(3) osposobljenost za provedbu zaštitnih i defanzivnih sadržaja minskog ratovanja – polaganje mina „otvorenog tipa“.

(4) opremljenost brodova sukladno standardima za brod-minopolagač predviđenim ACO Forces Standards Vol. IV – Maritime Forces Standards (od 23. listopada 2017. godine).

Iako se u objavljenoj natječajnoj dokumentaciji (koja uključuje i neke pravopisne greške i tipfelere) spominje modernizacija oba DBM-a, dakle i „Krke“ i „Cetine“, ovaj natječaj se odnosi isključivo na DBM-81 „Cetina“ kao očito prvi od ova dva broda kojeg čekaju veliki radovi. Podsjetimo – još 2017. godine u intervjuu za portal Obris.org tadašnji zapovjednik HRM kontraadmiral Predrag Stipanović najavio je stavljanje DBM-ova na raspolaganje NATO-saveznicima za prijevoz snaga. Naime, nakon što su „Krka“ i „Cetina“ uspješno prevezle ljudstvo i opremu iz sastava OS RH na vježbu „Trident Juncture 15“ u Španjolsku, prema Stipanovićevim riječima

„(…) naši partneri su kroz ciljeve sposobnosti postavili upit kada možemo ponuditi tu sposobnost… što bi značilo deklariranje tih dvaju DBM-ova. Sukladno našim planovima, između 2020. i 2022. godine oni će biti u bazenu snaga koje će saveznici, odnosno NATO, moći koristiti za određene aktivnosti“.

 

Kako izgleda, „određene aktivnosti“ biti će sposobnost minskog ratovanja u skladu s NATO standardima. No, i ovaj projekt izgleda da prate sve boljke vojne modernizacije na „hrvatski način“, koje posljednje vrijeme gledamo na praktično svim kapitalnim projektima. Naime, s obzirom na to da tek sljedeće, 2020. godine započinje izrada projektne dokumentacije za opremanje i modernizaciju samo jednog DBM-a – prilično je izgledno da će rok kojeg je 2017. tako optimistično spomenuo Stipanović, ako je još uopće u igri, biti prolongiran.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.