Počela EU vježba “Integrated Resolve 2020”

 

Danas je u Bruxellesu počela simulacijska vježba Europske unije pod nazivom „Integrated Resolve 2020“ koja bi prema postojećem planu trebala trajati naredna 2,5 mjeseca. Hrvatska Vlada je na svojoj prošlotjednoj 10. sjednici donijela odluku o hrvatskom sudjelovanju u ovoj aktivnosti, a državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko Zgombić objasnila je o čemu se radi:

„Od 21. rujna do 4. prosinca 2020. godine održat će se simulacijska vježba EU ‘Integrated Resolve 2020’. Vježba će se provesti u Bruxellesu i glavnim gradovima država članica EU. Riječ je, dakle, o simulacijskoj vježbi koja neće zahtijevati stvarno raspoređivanje sigurnosnih snaga. Riječ je o jednom fiktivnom scenariju čiji je cilj jačanje sposobnosti Europske unije i država članica za odgovor na sukobe i krize u okviru procesa Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, posebno u ovom okružju hibridnih prijetnji, a s ciljem jačanja partnerskih odnosa. Ujedno će se jačati međuresorne koordinacije, koordinacijske sposobnosti i radni procesi hrvatskih struktura koje sudjeluju u tom postupku. U vježbi s hrvatske strane – uz koordinaciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova – sudjelovat će Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET i Odjel za nacionalni CERT. Vježba će stvarno poslužiti kao jedan dobar temelj za daljnje obrazovanje i vježbu osoblja unutar različitih naših resora kako bi ojačali naše sposobnosti i djelovanja u postupku kriznog upravljanja i razvoja tih unutarnjih radnih procesa, a sve ujedno i s ciljem usklađivanja s postupcima i standardima Europske unije“.

Uz Ministarstvo vanjskih poslova kao koordinatora svih nacionalnih aktivnosti, za pripreme i provedbu vježbe zaduženo je Stalno predstavništvo RH pri EU i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju (European Atomic Energy Community – EURATOM).

Vježba „Integrated Resolve 2020“ (IR20) održat će se u dvije faze: prva traje od  21. rujna do 23. listopada, i fokus će joj biti na planiranju civilno-vojne operacije u okviru EU Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), dok će u drugoj fazi – koja traje od 30. studenoga do 4. prosinca – fokus biti na provođenju operacije te na događajima koji će se dodavati tijekom vježbe („event driven actions“). Za potrebe simulacijskog pokretanja vojne operacije Italija je ponudila simulirati Operativno sjedište vojne operacije (OHQ), dok će u Belgiji biti simulirano sjedište vojnih snaga (FHQ). U Satelitskom centru (Torrejon, Španjolska) stvorene su umjetne geomape na kojima će se proigravati aktivnosti.

Konkretno, na afričkom kontinentu (Augustia) smještene su sljedeće države: Freeland (država članica EU/NATO saveznik), Seglia (EU partner, demokratska država), Kronen (anti-zapadna država koju vodi radikalna stranka), Nexsta (Newborn Extremist State) koja je kalifat u nastajanju, te Proxyland (kvazi demokratska država, kohabitacija s Nexsta-om). Glavni scenarij vježbe temelji se na sve češćim napadima terorista Nexste s teritorija Proxylanda na jug Seglie, uslijed čega dolazi do velikog broja izbjeglica i prognanika, stvarajući pritom tešku humanitarnu situaciju. Vijeće sigurnosti UN-a donosi rezoluciju kojom se daje mandat za pokretanje operacije/misije EU-a kao potpore snagama Seglie, koji više nisu u stanju kontrolirati kriznu situaciju. Scenarij uključuje i konzularnu krizu, hibridne napade (uključujući kibernetičke napade na EU delegaciju i institucije EU-a), te djelomičnu invaziju Kronena na Freeland. Budući se većina radnji u scenariju događa na teritoriju Seglie, u vježbi se predviđa i sudjelovanje EU Delegacije u Senegalu.

Za potrebe vježbe uspostavljena je internet stranica pod nazivom Agora putem koje se dostavlja sva relevantna dokumentacija za pripremu vježbe. Ista stranica koristit će se i za dostavljanje dokumenata tijekom aktivne (provedbene) faze vježbe. Svi dokumenti za vježbu bit će neklasificirani i dostavljeni samo putem Agore.

Vježba EU IR20 provest će se u sklopu redovnih aktivnosti relevantnih tijela državne uprave za koje neće biti potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.