Objavljen natječaj za osposobljavanje radara Enhanced Peregrine

 

Ministarstvo obrane objavilo je danas natječaj za iznalaženje pružatelja usluga osposobljavanja i modernizacije radarskog sustava „Enhanced Peregrine“ (uključujući komunikacijske linkove, radne stanice za grafički prikaz slike i daljinsko upravljanje radarima). Radi se o ukupno 4 radara – smještena na Mljetu, Lastovu, Visu i Dugom otoku, a procijenjena vrijednost ovog posla iznosi 80 milijuna kuna (obračunato bez PDV-a), što je manje od 100 milijuna koliko je predočeno članovima saborskog Odbora za obranu prilikom rasprave o osposobljavanju ovog radarskog sustava. Kriterij za odabir je, naravno, najniža cijena. Ne treba zaboraviti pritom ni da je Hrvatska nabavu 4 radara (koji uglavnom nisu u funkciji) platila 15.899.600 USD, dok su sveukupni troškovi tog projekta iznosili 44.557.722,70 USD.

Ponuditelji će moći dobiti uvid u kompletnost radara na licu mjesta, dakle na otocima Vis, Mljet, Lastovo i Dugi otok, uz prethodnu najavu predstavniku HRM-a. Usluga osposobljavanja i modernizacije 4 radara postojećeg radarskog sustava „Enhanced Peregrine“ obuhvaća: (1) modernizaciju 4 radara u smislu (a) zamjene svih podsustava osim antenskog podsustava, dijela primopredajnika, TWT pojačala, izmjenjivača topline, dehidratora, kabine i valovodnih komponenti, (b) integracije moderniziranih podsustava i pripadajućeg softvera u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu koja će zadovoljavati MORH-ove tehničke specifikacije, (2) isporuku tehničke i instalacijske dokumentacije, (3) isporuku standardnih i specijalnih alata, mjerno-dijagnostičke opreme i seta pričuvnih dijelova te materijala za održavanje, (4) obuku osoblja za održavanje, (5) prijemna ispitivanja i dostavu dokaza o ispunjavanju zahtjeva kvalitete, (6) testiranje i dovođenje u ispravno stanje podsustava koji se ne moderniziraju, (7) pakiranje i pripremu za transport radara te ostale robe, uz (8) primopredaju sva 4 modernizirana i osposobljena radara, te stavljanje istih u potpunu funkciju.

Na teret izabranog ponuditelja ići će i demontaža te transport radarskih sustava na mjesto na kojem će se raditi na njihovom osposobljavanju, kao i isporuka te ponovna montaža radara na zadane radarske lokacije, koje su označene i kao mjesto primopredaje nakon izvršenja usluge. Planirani krajnji rok primopredaje sva 4 modernizirana i osposobljena radara, te njihovog stavljanja u potpunu funkciju, je 36 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu, dok će se točna dinamika po radarskim lokacijama odrediti ugovorom.

Kako bi se održala kontinuirana operativna funkcionalnost radarskog sustava „Enhanced Peregrine“, od izabranog gospodarskog subjekta traži se i opskrba pričuvnim dijelovima u vrijeme jamstvenog roka, ali i za cijelo vrijeme životnog vijeka radara, u ciklusu ne manjem od 20 godina. U tom smislu, traži se i pružanje kontinuirane procjene rizika zastarijevanja sklopova, podsustava i komponenti tijekom ukupnog životnog vijeka radara, kao i dostavljanje preporuka MORH-u za nabavke sklopova i podsustava kako bi se osigurala zahtijevana raspoloživost radara. Procjenu rizika zastarijevanja trebat će dostavljati minimalno jedanput godišnje.

S obzirom na nesretnu povijest dotičnog radarskog sustava, kao i dodatno propadanje od njegovog postavljanja do danas, onome tko uspije na ovaj, traženi način osposobiti ukleti „Enhanced Peregrine“ trebalo bi momentalno dati Nobelovu nagradu. Kako je već ranije bilo najavljeno, MORH je o osposobljavanju ovih nesretnih radara već razgovarao s nekoliko inozemnih kompanija, pa je i ovaj postupak nabave „pregovarački s prethodnom objavom“. S obzirom da dio tehničkih specifikacija sadrži klasificirane podatke, u 2. stupnju ovog postupka nabave oni će moći biti preuzeti isključivo uz posjedovanje certifikata poslovne sigurnosti stupnja tajnosti „Povjerljivo“.

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je 10. veljače 2015. godine do 13 sati.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.