MORH zapošljava 200 vojnika/mornara

 

Ministarstvo obrane danas je raspisalo javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu. U vojničku službu u trajanju od dvije godine prima se 200 kandidata odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara s početkom službe već od 6. srpnja 2021. godine. Probni rad traje šest mjeseci, a kandidati, odnosno kandidatkinje, moraju ispunjavati uvjete za prijam u OS RH propisane člankom 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama RH.

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:

  1. najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje,
  2. najviše navršenih 30 godina života do kraja 2021. godine (što je s prethodne granice od 27 godina dignuto u ožujku 2018. godine, NN 30/18),
  3. uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok (bez obzira na činjenicu da su još 2019. svoj 30-ti rođendan prošli zadnji ljudi koji su do 2007. mogli u RH ročno služiti vojnu obvezu).

Iako ovakvo spominjanje “odsluženog vojnog roka” pokazuje koliko se formularno i automatski raspisuju ovi natječaji, treba spomenuti i kako se u vojničku službu mogu primiti i bivši ugovorni vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, i to ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona u službi OS RH (prema njegovim izmjenama iz prosinca 2019. godine, NN 125/19) i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (NN 91/18).

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti presliku osobne iskaznice, rodni list, uvjerenje da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne smije biti starije od 6 mjeseci) i svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju.

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati odnosno kandidatkinje će proći odabirni postupak tijekom kojeg će kandidati odnosno kandidatkinje koji nisu ispunili uvjete biti isključeni na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja te zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom Odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata odnosno kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Ovo je prvi ovogodišnji natječaj za popunu ljudstva u OS RH, koji se raspisuje temeljem Plana prijma za 2021. godinu. Sukladno Planu, sljedeći – ujedno i posljednji ovogodišnji – natječaj raspisat će se u četvrtom tromjesečju, kada će se u OS RH zapošljavati ukupno 300 vojnika/mornara. Nažalost, to su najmanje godišnje kvote prijma u djelatni sastav OS RH u dužem vremenu, tako da već i uz kontinuirane stope izdvajanja ne čude nedavni prigovori o ustrajnom te neplanskom smanjivanju brojnoga sastava – koji je prema zadnjim dostupnim podacima OS RH (od 11. svibnja 2020. godine) ukupno iznosio 15.605 pripadnika, od kojih 14.325 djelatnih vojnih osoba i još 1.280 državnih službenika te namještenika.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.