MORH traži održavatelja za BVP M-80A

 

Jučer, 29. listopada 2014. godine, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je natječaj za nabavu usluge održavanja gusjeničnog borbenog vozila pješaštva (BVP) M-80A. Radi se o ograničenom postupku, a rok za dostavu ponuda je 19. studenog ove godine u 14 sati.

Kako piše u MORH-ovom dokumentu objavljenom na Elektroničkom oglasniku javne nabave, predmet nabave u ovom postupku javne nabave jest nabava usluga održavanja borbenog vozila pješaštva M-80A Oružanih snaga Republike Hrvatske na teritoriju Republike Hrvatske, s ciljem osiguravanja neprekidnosti funkcioniranja, operativne sposobnosti i borbene spremnosti Oružanih snaga, u redovnim, povremenim i izvanrednim aktivnostima.

Procijenjena vrijednost ovog posla je 596.000,00 kuna (bez PDV-a), ali uz opasku da „iskazane količine su planske i podložne su izmjenama zbog nužnosti prilagođavanja sustava OS RH-a sigurnosnim unutarnjim i vanjskim uvjetima, jer nije moguće sa sigurnošću definirati količinu, odnosno opseg predmeta nabave za cijelo vrijeme trajanja ugovora-narudžbenica. Usluge će se izvršavati temeljem sklopljenog ugovora, a po iskazanim potrebama naručitelja. Ugovorom će se definirati jedinične cijene usluge za svaku stavku iz troškovnika“.

Ovo je jedan od poslova koji mogu uključivati i podugovaratelja, s time da „ponuditelj mora navesti u ponudi udio ugovora koji namjerava dati u podugovor/e trećim stranama, podatke o svim predloženim podizvoditeljima te dio ili dijelove ugovora za koje predlaže podizvoditelje“, kao i da „ponuditelj mora navesti sve promjene na razini podizvoditelja tijekom izvršenja ugovora“.

Inače, ako to nije bilo već jasno iz ovog traženja pogodnih izvođača za poslove održavanja, spomenimo i da se Hrvatska očigledno planira još jedno duže vrijeme oslanjati na svoja postojeća borbena vozila M-80A. Naime, u tekstu “Prijedloga nacrta Dugoročnog plana razvoja OS RH 2015. – 2024.“, koji je donedavno bio otvoren za javnu raspravu, na više se mjesta govori i o planovima Oružanih snaga RH po pitanju ovih izdržljivih i spretnih vozila. Sustav M-80A ondje se navodi među prioritetima za modernizaciju, i to u načelnoj kategoriji “Projekti koji se izdvajaju zbog svoje financijske zahtjevnosti, kao i važnosti sposobnosti koje se njima realiziraju“.

Konkretno, riječ je tu o poslu “Održavanje i modernizacija borbenog vozila pješaštva BVP M-80, uključujući modernizaciju novijim protuoklopnim sustavima“. Dok se u održavanje ovoga sustava postupno kreće već sada, njegova je modernizacija novim protuoklopnim sustavom (vjerojatno zapadnoga podrijetla) planirana tek pri kraju planskoga razdoblja novog DPR-a, od 2020. prema 2024. godini. Upravo je zato ovaj posao završio kao jedini prijedlog za prioritet 3. razine u planovima Hrvatske kopnene vojske. To ujedno znači i da je čitav ovaj poduhvat još itekako labavo definiran, budući da nije ključan za izgradnju NATO sposobnosti ili učinkovito izvršavanje misija i zadaća (prioritet 1.), ne utječe na dinamiku i kvalitetu aktivnih sposobnosti OS RH (prioritet 2.), već je tek u kategoriji za koju se samo kaže “Prioriteti treće razine podložni su značajnijim korekcijama u opsegu i dinamici realizacije“.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.