MORH traži nove profesionalne vojnike

 

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak, 6. ožujka 2020. godine, javni natječaj za ugovorni prijam vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu u skladu sa člankom 27 stavkom 1 Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19). Njime se objavljuje namjera za primanje u vojničku službu 240 kandidata odnosno kandidatkinja, za vojnika/mornara, u trajanju od dvije godine s početkom službe 1. travnja 2020. godine.

Probni rad traje šest mjeseci, a na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, a kandidati, odnosno kandidatkinje, moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 35. već spomenutog Zakona o službi u OS RH. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata, odnosno kandidatkinja, ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su: najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2020. godine te uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok. U vojničku službu mogu se primiti i bivši ugovorni vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona o službi, te uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (Narodne novine 91/18 od 18. listopada 2018. godine).

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati, odnosno kandidatkinje, proći će odabirni postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu. Kandidati, odnosno kandidatkinje, koji uspješno prođu postupak bit će raspoređeni u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti te mjestu službe, sukladno potrebama OS RH.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.