Ministarstvo obrane objavilo “Strateški plan za razdoblje od 2013. do 2015.”

 

Ministarstvo obrane RH danas je na svojoj web-stranici objavilo dokument pod nazivom „Strateški plan Ministarstva obrane RH 2013-2015“ Iako ćemo se podrobnijom analizom tog dokumenta baviti u narednim danima, sada donosimo sažetak plana Ministarstva obrane do 2015. godine, odnosno do kraja mandata ove Vlade.

Ministarstvo obrane svoje ciljeve dijeli u tri osnovne grupe: Opći cilj 1 – Razvoj i održavanje obrambenih sposobnosti, Opći cilj 2 – Svrsishodan i održiv doprinos kolektivnoj obrani i međunarodnoj sigurnosti, i Opći cilj 3 – Pomoć civilnim institucijama u zemlji. Svaki od njih dijeli se na nekoliko „Posebnih ciljeva“.

Opći cilj 1 – Razvoj i održavanje obrambenih sposobnosti

 

Posebni cilj 1.1. – Povećati opremljenost obrambenog sustava i izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu: taj će se cilj postići:

(1) Opremanjem naoružanjem:

– borbenim oklopnim vozilom (za sudjelovanje HKoV-a u NATO i UN-operacijama) s daljinski upravljanom oružnom stanicom (s integriranom termovizijom, laserskim daljinomjerom i balističkim računarom),

– jurišnom puškom (u svrhu standardizacije i unifikacije temeljnog naoružanja pješačkih postrojbi OS),

– remont i modernizacija radarskog sustava Enhanced Peregrine (za jačanje sposobnosti HRM u kontroli Jadranskog mora, otoka i priobalja, ali i za pomoć drugim korisnicima unutar OS RH, MUP-a i drugih državnih institucija),

– modernizacija sekundarnog radara radarskog sustava FPS-117 (prelaskom u rad na „MODE S“ dostići će se europski standardi identifikacije zrakoplova u jedinstvenom zračnom prostoru Europe),

– obalnim ophodnim brodovima za potrebe Obalne straže,

– borbenim avionom, odnosno remontom i produženjem životnog vijeka borbenog aviona MiG-21

– zrakoplovom AT-802 dvosjed za potrebe HRZ-a i PZO, i obuku pilota

– radiološkim, biološkim i kemijskim sredstvima i opremom postrojbi deklariranih za sudjelovanje u međunarodnim operacijama

(2) Izgradnjom vojno-skladišnih kompleksa:

– 14 novih skladišta (s pratećom infrastrukturom) ukupne površine 2800 kvadratnih metara u sklopu vojno-skladišnog kompleksa „Debela glava“

– 7 novih skladišta (s pratećom infrastrukturom) ukupne površine 1400 kvadratnih metara u sklopu vojno-skladišnog kompleksa „Hrvatski ždral“ u Doljanima kod Bjelovara

(3) Osiguranjem klasama materijalnih sredstava:

– kontinuirano opremanje materijalnim sredstvima i uslugama za redovit život i rad ustrojstvenih jedinica OS

(4) Održavanjem postojećih objekata i infrastrukture:

– povećanje ulaganja u investicijsko održavanje, adaptaciju i rekonstrukciju postojećih prostora, te smanjenje troškova tekućeg održavanja – prvenstveno u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji, i u objektima Hrvatskog vojnog učilišta (HVU)

– u neperspektivnim vojnim nekretninama, predviđenima za napuštanje, održavanje će biti samo najnužnije moguće

MORH-ov plan povećanja obrambene spremnosti

 

Posebni cilj 1.2. – Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu: taj će se cilj postići:

(1) Selekcijom, prijamom, izdvajanjem i tranzicijom osoblja:

– selekcija kandidata za dragovoljno služenje vojnog roka, za prijam i djelatnu vojnu službu, i za prijam u državnu službu

– izdvajanje neperspektivnog osoblja

– institucionalna potpora u prijelazu iz vojne u civilnu karijeru

(2) Razvojem i provedbom odgovarajuće civilne i vojne izobrazbe:

– na Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) i kroz civilno-vojne programe na sveučilištima u RH

– nadopuna na obrazovnim institucijama u drugim zemljama NATO-a i EU

(3) Osiguranjem materijalnih prava djelatnika MO i pripadnika OS

(4) Osiguranjem kvalitete življenja i zdravstvene zaštite djelatnika MO i pripadnika OS

 

Posebni cilj 1.3. – Konsolidacija komunikacijsko-informacijskog sustava i opća potpora: taj će se cilj postići:

(1) Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskim i elektroničkim sustavima

(2) Osiguranjem i održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava i usluga

(3) Pružanjem opće potpore

(4) Provedbom komunikacijske strategije, izdavanjem literature i promidžbenih materijala

 

Posebni cilj 1.4. – Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost OS RH: taj će se cilj postići:

(1) Održavanjem materijalnih sredstava i sustava

(2) Održavanjem postojećih objekata i infrastrukture

(3) Provođenjem svih oblika obuka, domaćih i međunarodnih vojnih vježbi:

– intenzivirat će se obuka u potpori međunarodno preuzetih obveza (NATO operacije, EU borbene skupine, UN misije)

– obuka do 2 tisuće dragovoljnih ročnika godine do kraja 2015. godine

– pokretanje obuke ugovorne pričuve u razdoblju 2013-2015.

Planirani ciljevi na području obuke, vježbi i logistike

 

Opći cilj 2 – Svrsishodan i održiv doprinos kolektivnoj obrani i međunarodnoj sigurnosti

 

Posebni cilj 2.1. – Unapređenje međunarodne obrambene suradnje: taj će se cilj postići:

(1) Provedbom bilateralnih i multilateralnih međunarodnih aktivnosti uz reorganizaciju vojno-diplomatske mreže:

– težište bilateralne obrambene suradnje bit će na strateški značajnim partnerima i ostalim članicama NATO i EU

– sa zemljama ne-članicama NATO i EU, koje su vanjskopolitički i sigurnosno važne za RH, prioritetna je vojno-tehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe

– doprinos RH naporima susjednih država za njihovo priključenje NATO-savezu

– ulaskom u NATO i EU prestaje potreba za postojanjem široke vojno-diplomatske mreže na europskom kontinentu – racionalizirat će se broj vojno-diplomatskih predstavništava, čime će se ostvariti i uštede u obrambenom proračunu

(2) Aktivnim sudjelovanjem u procesima u NATO i EU:

– jačanje prisutnosti i aktivnosti u nizu NATO-ovih tijela, kao i u tijelima EU na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike

 

Posebni cilj 2.2. – Aktivno sudjelovanje u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja: taj će se cilj postići:

(1) Sudjelovanjem u UN misijama:

– do kraja 2012. OS RH uputit će vojne promatrače u misiju UNMISS (Južni Sudan)

(2) Sudjelovanjem u NATO operacijama:

– OS RH u 2012. sudjeluju u 2 NATO-operacije (ISAF i KFOR). Tijekom 2014. planira se završetak operacije u Afganistanu, nakon čega u toj zemlji ostaje do 50 pripadnika OS RH

– uz to, u 2012. OS RH imaju deklariranu obvezu sudjelovanja s Bojnom za specijalna djelovanja i 3 stožerna časnika u okviru NRF/IRF brzih snaga za odgovor

– u 2013. OS RH imaju obvezu sudjelovanja u NRF/IRF brzim snagama za odgovor s vodom Vojne policije, stožernim osobljem (31 pripadnika) i vodom NKBO (37 pripadnika) za moguće jednokratno upućivanje u trajanju do 6 mjeseci

(3) Sudjelovanjem u EU operacijama:

– u 2012. OS RH sudjeluju s 5 pripadnika u jednoj EU-operaciji – EU NAVFOR ATALANTA

– tijekom 2012. OS RH sudjeluju u sastavu EU BG s postrojbom jačine ojačane satnije (do 250 pripadnika)

Ciljevi u međunarodnim mirovnim misijama

 

Opći cilj 3 – Pomoć civilnim institucijama u zemlji

 

Posebni cilj 3.1. – Pomoć drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu: taj će se cilj postići:

(1) Sudjelovanjem u nadzoru i zaštiti na moru:

– u razdoblju 2013-2015. na zadaćama Obalne straže stalno će biti angažirani najmanje jedan brod i jedan helikopter, ili dva aviona

– za kvalitetniji nadzor unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i ZERP-a (!?) nužna je izgradnja obalnih ophodnih brodova, dinamikom 1-2 broda godišnje za sljedeće trogodišnje razdoblje

(2) Sudjelovanjem u protupožarnoj zaštiti:

– sukladno Planu protupožarne zaštite, za iduće trogodišnje razdoblje planira se sudjelovanje oko 213 pripadnika, te uporaba sljedećih materijalno-tehničkih resursa: 5 m/v, 6 zrakoplova CL-415, 5 zrakoplova AT-802F/A, 2 helikoptera Mi-8, 1 desantni brod minopolagač (DBM), 1 desantni jurišni brod (DJB) i 2 gumena čamca (ČG)

 

Posebni cilj 3.2 – Pomoć u zaštiti i spašavanju: taj će se cilj postići:

(1) Sudjelovanjem u hitnom medicinskom prijevozu:

– Tijekom 2011. prevezeno je 490 pacijenata i 951 pratitelja u 445 hitnih medicinskih prijevoza. Za navedene zadaće provedeno je 1.383 letova uz utrošak 580:37 sati naleta (povećanje za 83 leta, odnosno 85:42 sati naleta u odnosu na isti period 2010.)

– temeljem ovih pokazatelja, u narednim godinama očekuje se oko 450 zahtjeva za prijevoz

 (2) Sudjelovanjem u potrazi i spašavanju:

– Tijekom 2011. zaprimljena su i realizirana 23 zahtjeva za angažiranje zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u akcijama potraga i spašavanja. Provedeno je 89 letova u trajanju od 51:45 sati. Prevezeno je 16 osoba za kojima se tragalo te 127 osoba koje su bile uključene u potragu i spašavanje

– temeljem tih pokazatelja, planira se aktivnost u narednim godinama

Za zaštitu i spašavanje – tek okvirna procjena

 

 

 

 

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.