Slovenci se pripremaju za EU NAVFOR MED

 

Iako se Slovenija na izvanrednom zasjedanju Europskog vijeća u proljeće ove godine prijavila za sudjelovanje u dvije EU-operacije na Mediteranu – u onoj humanitarnoj u kojoj trenutno sudjeluje i RH putem HRM-a (operacija TRITON), kao i u onoj vojnoj koja je zaživjela tek djelomično (operacija EU NAVFOR MED), Slovenska se vojska za sada priprema tek za ovu drugu. Tako je u petak, 7. kolovoza, u Vojarni slovenskih pomoraca u Ankaranu održano postrojavanje jedinice koja se priprema za odlazak u međunarodnu operaciju EU u južnom dijelu središnjeg Mediterana (EU NAVFOR MED). Samo dan ranije, 6. kolovoza, Ministarstvo obrane Republike Slovenije izdalo je Uredbu o osnivanju slovenskog kontingenta, te je naložilo Slovenskoj vojsci da započne s pripremama za sudjelovanje u operaciji EU NAVFOR MED.

Pripadnici 1. kongenta SV u operaciji EU NAVFOR MED

Pripadnici 1. kontingenta SV u operaciji EU NAVFOR MED

Slovenska vojska sudjelovat će u zapovjednoj strukturi operacije, dok će na samom južnom dijelu središnjeg Mediterana biti prisutna s medicinskim timom vojne bolnice ROLE 2 i višenamjenskim brodom VNL-11 Triglav i pripadajućom posadom. U jednogodišnjem mandatu bit će dva kontingenta, koja će djelovati u 6-mjesečnoj rotaciji. Kao dio prvog kontingenta od 1. kolovoza već su angažirana 2 pripadnika Slovenske vojske, i to u samom zapovjedništvu operacije u Rimu. I Triglav bi trebao sudjelovati u EU NAVFOR MED kao dio prvoga kontingenta, ali na nešto kraće razdoblje – od 3 do 4 mjeseca.

Taj višenamjenski brod trenutno se nalazi na redovnom održavanju, baš kao i brzi patrolni brod HPL-21 Ankaran, te su smješteni na suhom doku brodogradilišta u Trstu. Na oba broda obavljaju se opsežni radovi održavanja pojedinih dijelova, kao što je čišćenje i bojanje trupa, zamjena anoda galvanske zaštite, razni radovi na trupu (zavarivanje, zamjena usisnih ventila i filtera, itd.) i održavanje drugih dijelova broda, redovno i investicijsko održavanje navigacijskih sustava, itd. Radovi koji ne zahtijevaju da brodovi budu na doku obavit će se po povratku brodova u Sloveniju, na njihovim matičnim vezovima u Kopru.

Iz Slovenske vojske poručuju da se radovi vrše u skladu s ugovorom o održavanju brodova i na nj ugrađenih sustava, sklopljenim na temelju provedene javne nabave, te da se brodovi nalaze u Trstu jer tamošnje remontno brodogradilište ima najbliži suhi dok pogodan za održavanje broda veličine Triglava. Tršćanski suhi dok omogućava istovremeno izvođenje radova na održavanju oba broda, što je iz financijskih razloga prihvatljivije i racionalnije. Na brodovima su stalno prisutni pripadnici 430. pomorskog divizijuna Slovenske vojske, koji tijekom svog radnog vremena obavljaju poslove održavanja, a nakon radnog vremena brinu o sigurnosti brodova.

Suhi dok u Trstu kojeg trenutno zauzimaju slovenska vojna plovila

Suhi dok u Trstu kojeg trenutno zauzimaju slovenska vojna plovila

I Triglav i Ankaran trebali bi se s remonta vratiti najkasnije do 31. kolovoza, nakon čega posadu plovila VNL-11 Triglav čekaju pripreme za EU NAVFOR MED.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.