Američki “tajni” obavještajni proračun postao je javan

 

Već godinama svjetsku javnost periodički zabavljaju usporedbe vojnih troškova svjetskih velesila, a posebno najveće od njih – Sjedinjenih Američkih Država. Tu se nabrajaju stotine milijardi američkih dolara godišnje, te se brojke onda uspoređuje s procjenama vrijednosti izvoza vojne industrije pojedinih zemalja, a ponekad se spomenu i troškovi pojedinih ratova i operacija. No, iskreno rečeno, to je zabava za široke mase – budući je jasno da takvi javni podaci ne pokazuju čitavu sliku.

 

Ono što u njima nikad nije sadržano, a predstavljalo je predmet interesa i izvor dugogodišnjih pitanja – predstavlja svojevrsni “tajni proračun”, kojim SAD mimo javnosti dodatno financira svoje brojne i raznolike sigurnosne službe. Njih je barem 16, razasute su širom strukture državne vlasti Sjedinjenih Američkih Država, a njihove su financije do vrlo nedavno bile tajne – točnije, sve do bijega zviždača Edwarda Snowdena u inozemstvo. Upravo na temelju njegovih podataka, izgleda svojevrsnog sažetka nastalog negdje u smjeru Office of the Director of National Intelligence, ugledne novine Washington Post objavile su prvi sređeni javni uvid u američki “tajni proračun”, odnosno skup financijskih podataka američkog sigurnosnog sektora.

Tu treba napomenuti da su američke novine od ukupno 178 stranica čitavog dobivenog dokumenta u cijelosti objavile njih tek 17 – pozivajući se na zaštitu nacionalnih interesa i veliku količinu stvarno osjetljivih informacija sadržanih u prikazanome dokumentu. Među objavljenim stvarima tu su dvije naslovne stranice, pet stranica uvodnoga teksta koji sažima stanje i izazove što stoje pred obavještajnom zajednicom SAD, te još odabranih 10 stranica tabličnih podataka i grafova.

Proračunski podaci obavještajne zajednice SAD

Time je jedna od većih ukupnih američkih tajni dospjela na svjetlo dana – sigurnosni sustav SAD u fiskalnoj 2013. godini zapošljava 107.035 ljudi, na koje se planira potrošiti ukupno oko 52,6 milijarde USD. Pri tome, prikazani podaci pokazuju planirano trošenje koje je 2,4 posto ispod onog u fiskalnoj 2012. godine – ipak gotovo duplo veće od procjena za troškove iz 2001. godine, te 25 posto više od naznaka koje se moglo čuti 2006. godine.

Radi se o pregledu utemeljenom u veljači 2012. godine, koji načelno sadrži podatke za period od 2004. do 2012. godine – pripremljene za predlaganje Kongresu, koji je onda odlučivao o rashodima za fiskalnu 2013. godinu (koja u SAD traje od 1. listopada 2012. pa sve do 30. rujna 2013. godine). Time je moguće da su neki od ovih podataka o trošenju novaca na kraju političkog postupka ipak bili promijenjeni prije konačnog usvajanja spomenutoga proračuna.

CIA u fiskalnoj 2013. godini, razlom prema proračunskim kategorijama

CIA u fiskalnoj 2013. godini, razlom prema proračunskim kategorijama

Ta cifra prvenstveno odlazi na Central Intelligence Agency (CIA), čiji je proračun 14,7 milijardi USD (povećanje od 56 posto od 2004.), a slijede National Security Agency (NSA) s 10,8 milijardi USD (povećanje od 53 posto od 2004.), National Reconnaissance Office (NRO) s 10,3 milijarde USD (povećanje od 12 posto od 2004.), National Geospatial-Intelligence Program (NGP) sa 4,9 milijardi USD (povećanje od 108 posto od 2004.), General Defense Intelligence Program (GDIP) sa 4,4 milijarde USD (povećanje od 3 posto od 2004.), Justice Department (DOJ) s 3,0 milijarde USD, Office of the director of National Intelligence (ODNI) s 1,7 milijardi USD, još 1,1 milijarda USD na stavku Specialized Reconnaissance Programs, te 529 milijuna USD za Department of Defense Foreign Counter-Intelligence Program. Značajno je istaknuti da prve tri nabrojene agencije ovdje troše praktično 68 posto ukupnih sredstava, dok se u javno objavljenim podacima ujedno predviđa da bi ovakva ukupna razina odvajanja SAD trebala načelno ostati i do kraja planskog perioda, koji seže sve do fiskalne 2017. godine.

Raspodjela troškova po pitanju kriptologije u fiskalnoj 2013.

Raspodjela troškova po pitanju kriptologije u fiskalnoj 2013.

Pri tome, rashodi većih agencija dodatno su razloženi prema tipu i namjeni troškova. Riječ je o podjeli na 4 odvojene kategorije: (1) troškovi prikupljanja podataka, (2) troškovi obrade podataka, (3) troškovi analize podataka i konačno (4) troškovi upravljanja, objekata i podrške poslovnome procesu. Tako CIA godišnje troši 11,5 milijardi na prikupljanje, 387,3 milijuna USD na obradu, 1,1 milijarda USD za analizu i još 1,8 milijardi USD za ostale troškove. Famozna NSA troši 2,5 milijardi USD na prikupljanje podataka, 1,6 milijardi USD na njihovu obradu, 1,5 milijardi USD na analizu i još 5,2 milijarde USD na objekte, upravljanje i podršku poslu. Treća po redu, NRO – troši 6 milijardi USD na prikupljanje podataka, 2,5 milijardi USD na njihovu obradu, i 1,8 milijardi USD na objekte, upravljanje i takve troškove. NGP odvaja 537,1 milijun USD na prikupljanje podataka, 1,4 milijardu USD na njihovu obradu, 972,8 milijuna USD za analizu i 2 milijarde za objekte i ostale troškove poslovanja. Peta po redu agencija, GDIP – izdvaja 1,3 milijarde USD za prikupljanje podataka, 227,5 milijuna USD za njihovu obradu,1,2 milijarde USD za analizu i 1,7 milijardi USD za troškove poslovanja. Obavještajni dio američkog ministarstva pravosuđa (DOJ) izdvaja 1,9 milijardi USD za prikupljanje podataka, 998,3 milijuna USD za njihovu obradu i još 154,3 milijuna USD za namjenske troškove tog dijela svog poslovanja. Ured direktora za nacionalne obavještajne poslove (ODNI) troši 51,4 milijuna USD na prikupljanje podataka, i još 1,6 milijardi USD za obradu podataka. U stavci “Posebni programi izviđanja” troši se 1 milijarda USD na prikupljanje podataka i još 85,6 milijuna USD na troškove poslovanja, dok američko Ministarstvo obrane samo za” Kontraobavještajne poslove u inozemstvu” odvaja 445,5 milijuna USD za prikupljanje podataka, 38,2 milijuna USD za analizu podataka, te još 45,3 milijuna USD za ostale troškove tog dijela svog poslovanja.

Ključne misije i njihovo finaciranje

Suprotno uvriježenom mišljenju, u prvih pet ciljeva za koje se troše obavještajni novci u SAD, na prvome mjestu nije borba protiv terorizma već “Praćenje strateški bitnih događanja i upozoravanje” (Provide Strategic Intelligence and Warning) s 39 posto ukupno investiranih sredstava. “Borba protiv nasilnog ekstremizma” (Combat Violent Extremism) je drugi cilj, s utrošenih 33 posto ukupnih sredstava. Treća po redu je zadaća “Suzbijanje proliferacije zabranjenog oružja” (Counter Weapons Proliferation), s 13 posto ukupnih sredstava. Četvrti cilj prema razini finaciranja je “Jačanje cyber-sigurnosti” (Enhance Cybersecurity) s 8 posto ukupnih novaca, te na petom mjestu dolaze “Integrirani kontraobavještajni poslovi” (Integrate Counterintelligence), na koje se odvaja 7 posto ukupnih godišnjih sredstava.

Područja od posebne zanimljivosti

 

Obavještajna zajednica SAD - sastav radne snage

Obavještajna zajednica SAD – sastav radne snage

Sva ova spomenuta novčana sredstva troši ukupno 107.035 stalno zaposlenih – u ekvivalentu punog radnog vremena, 83.675 civila i 23.400 djelatnih vojnih osoba – te još 21.800 ljudi na tzv. vanjski ugovor s punim radnim vremenom u samim obavještajnim agencijama. Od toga, pretežit je dio vojnih osoba, njih 14.950, koncentriran u NSA, dok je CIA najveći pojedinačni poslodavac civilnom osoblju (21.459 civilnih osoba). Pritom su u javnost dospjele i njihove raspodjele po godinama starosti, tipu radnog mjesta, razini obračuna plaće, te vremenu preostalom do mirovine.

Raspodjela civilnih kadrova po dobi, iskustvu i platnim razredima

Raspodjela civilnih kadrova po dobi, iskustvu i platnim razredima

Zanimljivo je da slika koju ovi podaci ocrtavaju ponešto odstupa od predrasuda, budući da njome nije otkriven još jedan obrambeni proračun, već više nešto u rangu njegovih ukupno gledano dodatnih desetak posto. Radi se tu o ustanovama s podosta visokoobrazovane radne snage, koja iz razumljivih razloga nije jako mlada – pretežito između 30 i 55 godina, sa primjetnim težištem na iznad 40 godina starosti među civilnim osobljem.

 

Kretanje izdvajanja civilnog osoblja iz sektora

Kretanje izdvajanja civilnog osoblja iz sektora

Pa ipak, relativno je tu malo ljudi koji su u sustavu više od 15 godina. Takav kadar pretežito zauzima vodeće pozicije u pojedinim segmentima podjele na platne razrede, i ukupno obuhvaća oko desetak posto cjelokupnog ljudstva. Civilna se radna snaga, ukupno gledano, tu ne osipa previše – u posljednje vrijeme kontinuirano oko 4 posto godišnje. Pri tome su i vojna ustrojbena mjesta prilično dobro popunjena (oko 86 posto od planova u fiskalnoj godini 2010. i samo postotak manje u fiskalnoj 2011. godini).

 

Provedba učenja stranih jezika za civile u sektoru

Bonusi za znanje stranih jezika civila u sektoru

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.