Slovenija priznala Nacionalno prijelazno vijeće Libije

Slovenija je do jučer imala dobre odnose s Gadafijevom Libijom

Slovenska je Vlada na današnjoj sjednici priznala libijsko Nacionalno prijelazno vijeće kao legitimnog predstavnika Libije, poslušavši time dva dana staru preporuku ministara vanjskih poslova EU o priznavanju tog tijela. Kako bi i zorno pokazala novo prijeteljstvo, slovenska državna tajnica u ministarstvu vanjskih poslova Dragoljuba Benčina danas putuje u Bengazi, gdje se nalazi sjedište Nacionalnog prijelaznog vijeća. S kojim ciljem – nije sasvim jasno.

Hrvatska je, inače, NPV priznala još 28. lipnja ove godine. Štoviše, u zajedničkoj izjavi sa svojom NATO-saveznicom Republikom Bugarskom, Vlada RH pojašnjava da se  “priznanje Prijelaznog nacionalnog vijeća temelji na zaključku kako je Vijeće sposobno voditi proces izgradnje demokratske Libije, izgrađene na vladavini prava i u kojoj se poštuju najviši međunarodni standardi ljudskih prava”, te su zato ove dvije zemlje spremne pomoći Vijeću u izgradnji kapaciteta za preuzimanje obveza i održavanje vladavine prava. No, za razliku od slovenskih, niti jedan hrvatski državni tajnik još nije smogao hrabrosti uputiti se prema Bengaziju, pa to za sada čine samo novinari.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.