Slovenija: vojsci policijske ovlasti

 

Nakon više od 5 sati rasprave, Državni zbor Republike Slovenije rano jutros usvojio je s potrebnom dvotrećinskom većinom dopune Zakona o obrani, koje daju dodatne ovlasti vojsci prilikom šire zaštite državne granice. Od sada pa nadalje, vojnici raspoređeni na zadaće čuvanja državne granice moći će upozoravati i usmjeravati osobe, privremeno im ograničiti kretanje, i sudjelovati u upravljanju pojedinačnim grupama kao i masom ljudi. Vojska će dodatne ovlasti koristiti pod uvjetima koji vrijede za policiju, i u ograničenom vremenskom razdoblju – za sada je predviđen rok od 3 mjeseca, uz mogućnost produljenja. Također, djelovat će prema planu koji će napravili policija zajedno s Generalštabom SV i pravilima djelovanja koja će donijeti Vlada RS.

Izbjeglički val na putu od granice RH prema Brežicama

Slovenska vojska logističkom potporom već nekoliko dana pomaže policiji u postupcima zaštite granice, a sada će im pomoći i u nadzoru migranata i njihovog kretanja, kao i u zaštiti domaćeg stanovništva, pojasnio je premijer Miro Cerar pred zastupnicima Državnoga zbora. No vojska neće automatski izaći na ulice, dodao je Cerar, već će se dodatne ovlasti aktivirati ukoliko navala migranata bude potpuno nesavladiva za jedinice koje su trenutno na terenu. Ministrica obrane Andreja Katič pojasnila je da aktiviranje vojske ide u dvije faze – u prvoj fazi je Vlada odlučila o angažmanu vojske bez policijskih ovlasti (dakle, o angažmanu koji se trenutno vidi na terenu), dok u drugoj fazi, nakon odluke Državnoga zbora, vojska dobiva policijske ovlasti, ali ne preuzima policijske zadaće, već isključivo pomaže policiji na terenu.

Slovenska policija na konjima izuzetno je aktivna u ovoj krizi

Iako je većina opozicije dala potporu dopunama Zakona o obrani, Janšin SDS (Slovenska demokratska stranka) tražio je dopunu dopune, kojom bi se pojasnio mandat vojske, smatrajući kako bi predložene ovlasti mogle dovesti do spora između Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova. SDS je također tražio i potpuno zatvaranje zelene granice i hitnu nabavu zaštitne opreme za vojsku i policiju. Prijedlozi SDS-a nisu prošli. Ostali zastupnici ostali su uskraćeni za jasan odgovor hoće li vojska smjeti primjenjivati sredstva prisile, što je kao nejasnoću prihvatila i zakonodavno-pravna služba Državnoga zbora – koja također smatra da bi trebalo pojasniti i sam opseg područja na kojima će vojska smjeti primjenjivati dodatne ovlasti (ostalo je otvoreno pitanje da li to vrijedi samo za dio pograničnog prostora s Hrvatskom, ili za cijelu državnu granicu). Nadležna služba DZ-a nije sigurna ni da li vojska treba o primjeni dodatnih ovlasti obavještavati policiju, ili o tome može odlučivati samostalno, a nije jasno ni hoće li o isteku roka primjene odlučivati ponovno Državni zbor ili Vlada.

Odbor za obranu Državnoga zbora Republike Slovenije

Pred parlamentarnim Odborom za obranu načelnik Generalštaba SV Andrej Osterman pojasnio je da će vojska, u skladu s pravilima, nositi odoru i naoružanje, dok će dodatne upute po tom pitanju određivati policija. O načinu uporabe prisilnih sredstava, smatra Osterman, trebala bi odlučiti Vlada. Ministrica obrane Andreja Katič dodala je da su ove dopune Zakona o obrani svojevrsni kompromis, te da bi hitno trebalo promijeniti plan policije za djelovanje u ovakvim situacijama, kao i pravila o djelovanju SV-a, kako bi bilo nedvojbeno jasno koja je nadležnost vojske koja pomaže policiji.

Slovenska vojska neće odmah početi djelovati sukladno novim ovlastima. Za to treba pričekati barem 7 dana, koliki je minimalni rok da dopune Zakona o obrani stupe na snagu.

Slovenski premijer Cerar najavio je da će Vlada danas službeno zatražiti od Europske unije dodatnu policijsku i financijsku pomoć. Zbog migrantske krize, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker sazvao je za nedjelju, 25. listopada, izvanredni sastanak sa zemljama balkanske rute, kako bi se dogovorilo momentalno zajedničko djelovanje. Na sastanak su pozvani premijeri Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Austrije, Bugarske, Grčke, Mađarske i Rumunjske, te luksemburško predsjedništvo Vijeća EU, visoki povjerenik UN-a za izbjeglice, predstavnici FRONTEX-a i europskog Ureda za azil EASO.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.