Zašto kasni priznavanje plovidbene službe u HRM?

 

Prije točno 4 mjeseca dva ministra u Vladi RH, Oleg Butković i Damir Krstičević, potpisali su iznimno važan „Sporazum o utvrđivanju uvjeta za stjecanje i obnovu svjedodžbi o osposobljenosti temeljem plovidbene službe ostvarene na ratnim brodovima HRM i brodovima Obalne straže između MMPI i MORH“. Sporazum je, rekosmo, vrlo važan jer se njime barem djelomično izjednačavaju vojni pomorci s onim civilnima, odnosno vojnim pomorcima se priznaje plovidbena služba na brodovima HRM u skladu s civilnim načelima Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW iz 1978. godine), Pomorskog zakonika, Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, te Pravilnika o zvanjima i stručnim ispitima pomoraca u HRM.

Ali… Ni puna četiri mjeseca od potpisivanja ovog Sporazuma (koji je potpisan 23. srpnja ove godine u vojarni „Admiral flote Sveto Letica Barba“ u Splitu) nije započeo konkretan postupak priznavanja plovidbene službe u HRM i Obalnoj straži. Nije da interesa nema, jer kako nam je potvrdilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI), već su zaprimljeni prvi zahtjevi za priznavanje plovidbene službe, ali stvar je zapela na birokraciji – naime, još nisu pripremljeni svi papiri.

„Nadležne službe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva obrane u postupku su izrade dokumentacije potrebne za provedbu odredbi zaključenog ‘Sporazuma o utvrđivanju uvjeta za stjecanje i obnovu svjedodžbi o osposobljenosti temeljem plovidbene službe ostvarene na ratnim brodovima Hrvatske ratne mornarice i brodovima Obalne straže RH’, nakon kojeg će se započeti sa postupkom priznavanja plovidbene službe. Do danas je zaprimljeno nekoliko zahtjeva, koji će biti rješavani po okončanju navedenog postupka“,

odgovorilo je na upit portala Obris.org nadležno Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture.

Postupak je birokratskim jezikom kompliciraniji nego što zapravo je. Prema opisu postupka koji smo dobili od MMPI,

„U skladu sa odredbama navedenog Sporazuma priznata je plovidbena služba ostvarena na ratnim brodovima Hrvatske ratne mornarice i brodovima Obalne straže RH, uz obvezu udovoljavanja ostalih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (Narodne novine br. 130/13, 45/14, 124/15, 72/16, 69/18, 77/18-ispravak), a u odnosu na stjecanje konkretne svjedodžbe o osposobljenosti i to u pogledu odgovarajućeg stupnja obrazovanja i izobrazbe, odnosno, udovoljavanju propisanih zdravstvenih uvjeta i položenog ispita za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti, što je postupak koji će u okviru nadležnosti provoditi lučke kapetanije. Riječ je o upravnom postupku koji se sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku provodi u roku od najdulje 30 dana, od dana podnošenja zahtjeva, naravno, ukoliko je prethodno utvrđeno kako su svi uvjeti za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti zadovoljeni“.

U praksi je stvar jednostavnija – najprije treba ishodovati potvrdu o ostvarenoj plovidbenoj službi u HRM. Za to je zaduženo Ministarstvo obrane, točnije njegova Uprava za ljudske potencijale u Zagrebu. Nakon podnesenog pisanog zahtjeva, Uprava relativno brzo producira traženu potvrdu. Potom treba napraviti liječnički pregled, te s tim nalazom i potvrdom od MORH-a otići u nadležnu Lučku kapetaniju koja je zadužena za priznavanje plovidbene službe u HRM-u i upis u Pomorsku knjižicu. Iako bi Kapetanija trebala u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva riješiti predmet, tu trenutno cijela stvar stoji – jer se čeka naputak iz Ministarstva mora, gdje izgleda da je izrada potrebne dokumentacije i nakon 4 mjeseca još uvijek u tijeku.

Priznavanje plovidbene službe u HRM-u, odnosno njen upis u Pomorsku knjižicu, vrlo je važan za sve one sadašnje i bivše mornare iz HRM i Obalne straže koji razmišljaju o drugoj karijeri na civilnim brodovima. Temeljem potpisanog Sporazuma i odredbama Pomorskog zakonika, „utvrđeno je kako se postupkom priznavanja obuhvaća cjelokupna plovidbena služba, ostvarena na takvim brodovima (HRM i Obalne straže, op.a.), počevši od datuma 8. listopada 1991. godine“, potvrđeno nam je u Ministarstvu mora. Do sada su pripadnici HRM-a za stjecanje breveta za neophodno izdavanje Pomorske knjižice plaćali i po nekoliko tisuća kuna, a s priznavanjem plovidbene službe u HRM-u tu bi vjerojatno došlo do ušteda. Time i nalaženje odgovarajućeg posla (u skladu s dotadašnjim radnim iskustvom) na civilnom brodu postaje lakše, naravno i uz veću startnu plaću za osobe s tako priznatom službom na brodovima Hrvatske ratne mornarice.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.