Vlada krenula likvidirati Brodarski institut

 

Na jučerašnjoj, 83. po redu sjednici Vlade Republike Hrvatske kao deveta po redu točka dnevnoga reda na repertoaru se našao i akt nazvan “Prijedlog odluke o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta za provođenje postupka likvidacije društva Brodarski institut d.o.o., Zagreb“. Šokantna odluka o likvidaciji stručne osnovice svekolike hrvatske brodogradnje došla je nakon tri prethodna stečaja, kojima je posljednjih godina kumovala i činjenica lošeg tržišnog poslovanja praćenog i nemogućnošću javljanja na ikakve EU projekte zbog postojećih poslovnih problema. No, kretanje Republike Hrvatske put likvidacije ove znanstveno-istraživačke ikone, osnovane 18. lipnja 1948. u sklopu vojnog programa bivše Jugoslavije, trijumf je svih onih lešinara koji su zadnjih godina uporno kružili oko vrijedne nekretnine Brodarskog instituta – velikog zemljišta na ultra-atraktivnom potezu usred Novog Zagreba.

Brodarsi institut – nekad osamljen na rubu grada

Pri tome, izgleda da se pokušalo sve osim jedinog normalnog rješenja – da se već i po nazivu znanstvena institucija, koju su između 1991. i 1993. godine pretvorili u trgovačko društvo iz profiterskih razloga – umjesto likvidacije jednostavno opet vrati u sustav znanosti iz kojeg je i potekla. Samu odluku, koja je stupila na snagu danom donošenja, jučer je u nepunih minutu i pol objasnio Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji izgleda i predsjeda ovim postupkom:

Predmet ove odluke je isplata vlasničkog zajma trgovačkom društvu Brodarski institut d.o.o. Zagreb u iznosu od 60 milijuna kuna, namjenski, za podmirenje obveza prema vjerovnicima društva. Ukupne obveze Društva na dan 30. rujna 2021. godine iznose 77.032.000 kuna, od čega obveze čije je ispunjenje osigurano založnim pravom na nekretninama iznose ukupno 67.404.000 kuna, a obveze koje nisu osigurane zasnivanjem založnog prava na nekretninama – 9.628.000 kuna… dok predvidljive obveze za eventualno potrebno zbrinjavanje radnika u slučaju prestanka rada Društva iznose oko 3 milijuna kuna. Procijenjena tržna vrijednost nekretnine u vlasništvu Društva, koju je po nalogu Društva izradio ovlašteni sudski vještak u kolovozu 2021. godine, iznosi 299.500.000 kuna. Račun Društva je u blokadi od 26. veljače 2021. godine, temeljem čega je Financijska agencija 28. lipnja 2021. podnijela prijedlog nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu za otvaranje stečajnog postupka nad Društvom. Pokretanjem stečajnog postupka prestala bi sva upravljačka i imovinska prava Republike Hrvatske kao jedinog člana Društva. Slijedom navedenog, predlažem Vladi usvajanje ove odluke“.

Brodaski institut danas – smještaj usred urbane zone

Popratna dokumentacija ove odluke još navodi i da će predviđenih 60 milijuna kuna biti odvojeno iz Državnog proračuna RH za 2021. godinu u okviru razdjela Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, odnosno njegove stavke A915023 “Vlasnički zajam Društvu”. Novci će biti potrošeni “strogo namjenski za podmirenje obveza prema vjerovnicima Društva te za eventualnu isplatu otpremnina radnicima Društva, sve uvećano za troškove kamata i naknada, a u svrhu stvaranja pretpostavki za provedbu likvidacije Društva i stvaranja uvjeta da Republika Hrvatska stekne vlasništvo nekretnina Društva” – ali ne i za podmirenje obveza prema Ministarstvu financija.

Predviđeni postupak pretpostavlja da će sredstva biti iskorištena sklapanjem “Sporazuma o vlasničkom zajmu s Društvom” koji će u ime RH potpisati  baš ministar Horvat, jučerašnji obrazlagatelj ove odluke. Nakon primanja novaca, Brodarski institut bi trebao bez odlaganja podmiriti obveze koje odgovaraju navedenim kriterijima, kao i troškove obavijesti Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP). Ujedno, CERP se, kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske, zadužuje i da na Skupštini Društva donese odluke o prestanku rada Društva, imenovanju likvidatora, te druge odluke potrebne za provedbu likvidacije društva – o čemu onda moraju obavijestiti Ministarstvo financija te već spomenuto Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Caka u priči?

Jedno od ispitnih postrojenja Brodarskog instituta

Nije tajna da se Brodarski institut d.o.o. već dugo nalazio u problemima, koje su članovi uprave i državno postavljeni Nadzorni odbor rješavali postupnom prodajom nekretnina – da bi se pod zadnje za 3 i pol milijuna eura pod hipoteku stavilo i kompletnu nekretninu nasuprot Avenue Malla u Novom Zagrebu s njenih oko 120 tisuća kvadratnih metara komercijalno itekako atraktivne površine. Dosadašnji neuspješni pokušaji traženja strateškog partnera ostavili su to trgovačko društvo i njegovih četrdesetak zaposlenih na rubu ponora, a tijekom zadnjih 17 godina temeljni kapital društva urušen je s 113.325.000,00 kuna na današnjih 53.967.600,00 kuna, da bi poduzeće na kraju svoju glavnu vrijednost stavilo pod hipoteku u korist tvrtke SE Constructions iz Ogulina, čiji je osnivač bio slovački poduzetnik Ladislav Eliáš, iza kojeg se naslućivalo nekakve slovačke poslovne subjekte zabavljene obnovljivim izvorima energije. Kako god bilo, umjesto ikakvog oporavka krajem lipnja ove godine stekli su se uvjeti za novo pokretanje stečaja – što je država promptno i iskoristila. No, dok se u listopadu 2018. godine stečaj otvaralo radi 9.877.965 kuna dugova, u aktualno vrijeme pandemije za koju su Vladi RH puna usta hvalisanja o spašavanju gospodarstva, Brodarski institut u državnom vlasništvu skupio je 77.032.000 kuna ukupnih dugova, a stečaj je postavljen kao uvod u likvidaciju objektivno strateški važnog trgovačkog društva s vrijednom imovinom.

No, iako je već iz ministarskog izlaganja jasno kako bi samo troškovi obveza osiguranih založnim pravom na nekretninama i zbrinjavanje dosadašnjih zaposlenika zajedno koštali oko 70,4 milijuna kuna – ipak je za troškove likvidacije Brodarskog instituta jučer završilo predviđeno tek 60 milijuna kuna, Dakle, ovaj predviđeni državni iznos prilično sigurno neće biti dovoljan za pokrivanje “eventualne isplate otpremnina radnicima Društva“. No, još je više problematična naznaka kako bi spomenuti novci mogli biti nedostatni i za kompletno pokrivanje kvote obveza čije je ispunjenje osigurano založnim pravom na nekretninama, za koje bi na prvi pogled moglo nedostajati još 7.404.000 kuna.

Dok se čeka rasplet ove nevjerojatno tragične poslovne i tehnološke priče iz današnje Hrvatske – itekako usporedive s nestankom jednako vrijednog Imunološkog zavoda i tek donekle slične onoj 1994. isto tako privatiziranog Instituta građevinarstva Hrvatske – ovakvo stanje stvari moglo bi ostaviti otvoren put prema iznimno atraktivnoj nekretnini Brodarskog instituta i nekom od postojećih vjerovnika sa založnim pravom, koji bi ostao nenamiren odvojenim a nedostatnim državnim sredstvima.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.