Usklađivanje obrambene javne nabave s EU-propisima

Obrambene javne nabave pod budnim okom Europske komisije

Jedanaest mjeseci uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju, sve je manje vremena za pripremu i prilagodbu domaćih zakona i propisa pravnoj stečevini EU. Jedna od takvih uredbi prošloga se tjedna našla na dnevnom redu 43. sjednice Vlade – radi se o Uredbi o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti. Kako je objasnio prvi potpredsjednik Vlade Radimir Čačić, „vojna nabava i potpisivanje ugovora godinama se skrivalo pod plaštem sigurnosti i vojnih tajni, što je u konačnici dovodilo do neobičnih načina ugovaranja i neobičnih rezultata, zbog kojih su neki danas pred sudom, a neki u zatvorima“. Baš zato, potrebno je urediti javnu nabavu u obrambeno-sigurnosnom sektoru gdje god je moguće, a ovom Uredbom reguliraju se pravila, uvjeti i postupci javne nabave vojne opreme, sigurnosno osjetljive opreme, radova i usluga za izričito vojne namjene, te sigurnosno osjetljivih radova i usluga. U ovom dijelu, pojasnio je Čačić, RH preuzima postupke gotovo identične javnoj nabavi u civilnom sektoru, ali se iz sigurnosnih razloga uvode europski standardi prema EU-Direktivi 2009/81/EC. Prije samo mjesec dana, zbog kašnjenja usklađivanja s tom Direktivom susjedna nam je Slovenija dobila ukor iz Bruxellesa, pridruživši se tako dijelu zemalja-članica EU koje su već ranije imale problema s implementacijom ovoga propisa. Bit će zanimljivo vidjeti ovu hrvatsku EU-prilagodbu u praksi.

U uredbi koju je Vlada usvojila prošlog četvrtka definiraju se, među ostalim, nabave velike i male vrijednosti – nabava velike vrijednosti je ona čija je vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova (a vrijednosti europskih pragova iznose milijun i 400 tisuća eura za ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama, te dva i pol milijuna eura za ugovore o javnim radovima – obje vrijednosti ne uključuju PDV!). Za nabavu čija je procijenjena vrijednost manje od 70 tisuća kuna naručitelj nije obavezan primjenjivati Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti.

Svi pozivi za nadmetanje moraju se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, a s danom pristupanja RH EU pozivi za nadmetanja za ugovore velike vrijednosti moraju biti objavljeni i u Službenom listu EU. Jedna od novosti je i da Europska komisija ima pravo tražiti, a naručitelj ima obavezu predati svu dokumentaciju o tijeku neke javne nabave. Također – s danom pristupanja Hrvatske EU – objave javnih nabava velike vrijednosti, kao i pozivi za nadmetanje za podugovore, objavljivat će se na standardnim obrascima koje propisuje Europska komisija. Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave Uredbom se obvezuje da jednom godišnje (a najkasnije do 31. listopada svake godine) dostavlja Europskoj komisiji statističko izvješće o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti, s naglaskom na sklopljenim ugovorima. Naručitelj se, pak, obvezuje do 31. ožujka svake godine izraditi izvješća o javnoj nabavi u obrambeno-sigurnosnom sektoru za prethodnu godinu.

 

Uredba o popisu robe vojne namjene i popisu nevojnih ubojnih sredstava

 

Kolekcionari i lovci mogu odahnuti - njihovo oružje nije roba vojne namjene!

Da bi se prethodna Uredba mogla provesti, nužno je uskladiti Popis robe vojne namjene s Popisom robe vojne namjene EU (Common Military List of the European Union 2012/C 85/01), usvojenim 27. veljače 2012. godine, kao i srediti Popis nevojnih ubojnih sredstava. I tu se radi o usklađivanju s europskim standardima, pa se ovom Uredbom propisuje da dozvole za uvoz, odnosno izvoz, izdaju Ministarstvo gospodarstva (temeljem europskih regulativa) i Državni ured za trgovinsku politiku (temeljem Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom). Tu je Čačić posebno naglasio nonsens da za ovakvu vrstu robe postoji poseban Zakon o izvozu, ali ne i o uvozu, zbog čega Ministarstvo gospodarstva zadržava pravo izdavati dozvole samo za uvoz – a da oba posla nisu objedinjena u istome tijelu (Državni ured za trgovinsku politiku), što bi bilo za očekivati. U Uredbi se definira da je roba vojne namjene – „oprema obuhvaćena Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP, koje definira zajednička pravila u svezi kontrole izvoza roba i tehnologija vojne namjene“, te da aktualni hrvatski Popis „ažurira i zamjenjuje Zajednički popis robe vojne namjene EU koji je usvojilo Vijeće 21. veljače 2011.“

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.