Treći ugovor na dugom štapu

 

Dok tek izglasani Konačni prijedlog Zakona o službi u OS RH (uz ponešto usvojenih amandmana) čeka stupanje na snagu – sumirajmo što se po  pitanju završetka drugih i sklapanja trećih ugovora za profesionalne vojnike do sada dogodilo.

Na spomenutu je problematiku portal Obris.org upozorio jedan od čitatelja, pitanjem postavljenim početkom travnja, punih mjesec dana prije nego se čitava priča krenula kotrljati. O tome smo onda 10. travnja upitali zamjenicu ministra obrane Višnju Tafru, te niz pitanja o detaljima problema postavili i Službi za odnose s javnošću Ministarstva obrane RH, da bi preliminarne odgovore 16. travnja i objavili na našem portalu. Iskreno rečeno, nadali smo se da je to dovoljno unaprijed, te da će do 9. svibnja i dana isteka prvih ugovora za problemom pogođene profesionalne vojnike biti dovoljno vremena da se ili donese novi Zakon o službi u OS RH, ili da sustav pronađe neku vrstu odgovarajućeg prijelaznog rješenja za osobe koje bi zadovoljile uvjete za sklapanje nekog budućeg trećeg ugovora. Pa ipak, do 9. svibnja nije se dogodilo baš ništa, budući su zakonski prijedlozi ostali zaglavljeni u političkim usuglašavanjima.

Prve laste početkom svibnja

Na dan 9. svibnja istekao je drugi profesionalni ugovor za četrdesetak osoba – pripadnika skupine ljudi koji su do kraja odslužili svojih ugovorima utvrđenih 8 godina u OS RH, ukupno prve takve skupine od uvođenja sustava potpisivanja ugovora o profesionalnoj vojnoj službi u Hrvatskoj do danas. Po još važećim propisima, njima je to bio i zadnji mogući takav ugovor, te im je s posljednjim danom drugoga ugovora prestala djelatna vojna služba. Dok se pričalo o 44 takve osobe, službeni su izvori potvrdili brojku od 43 donedavna profesionalna vojnika, koji su svoju obuku i službu započeli 9. svibnja 2005. godine, da bi svoj drugi profesionalni ugovor započeli 8. svibnja 2008. godine. Iako je od početka bilo jasno da taj ugovor i traje do 8. svibnja 2013. zaključno, problem je u činjenici da do travnja ove godine zapravo nije izgledalo da će tu biti ikakvih problema s njihovim nekakvim produženjem službe – da će oni koji su spremni lako zaključiti treće ugovore. Onda se od sredine travnja najednom počelo ljude slati na godišnje odmore, da bi ih se tek koji dan pred istek drugog ugovora, bez mnogo okolišanja obavijestilo o stizanju zapovjedi o razduženju.

Na dan isteka roka od 8 godina, njima je automatski nastupio prekid radnoga odnosa – prema riječima MORH-a “jer im je istekom predmetnog Ugovora na određeno vrijeme… prestala djelatna vojna služba“. O ovoj su činjenici profesionalni vojnici obavješteni dopisom istog tog 8. svibnja, kada im je i zahvaljeno na službi te su im dostavljeni i izvornici radnih knjižica s zaključenim radnim stažem i ostala dokumentacija. Time svi navedeni već idućeg dana, 9. svibnja, više nisu morali doći na posao, već je tek provedeno najavljeno razduženje. Ujedno, svi su oni tim dopisom bili obaviješteni i da će se za njih “… po donošenju novog Zakona o službi u OS RH, razmotrit naknadna mogućnost potpisivanja trećeg ugovora za vojnike/mornare, sukladno propisanim uvjetima“. O toj konkretnoj mogućnosti sklapanja spomenutih trećih ugovora bi osobe koje ispunjavaju uvjete za njihovo sklapanje trebale biti pravovremeno izvješćene, kaže MORH.

Ukupno gledano, nad spomenutom skupinom profesionalnih vojnika provedeno je testiranje spremnosti, sukladno Uputama za provjeru, prema kriterijima za ocjenjivanje tjelesnih sposobnosti u OS RH i ovisno o postrojbi u kojoj su konkretni ljudi bili raspoređeni. Zadnja provjera provedena je u dva dijela – 1. dio od 20. do 29. studenog 2012. godine, te 2. dio od 4. do 19. veljače 2013. godine. U prvoj skupini vojnika kojima je isticao drugi profesionalni ugovor – od njih ukupno 43, prema tvrdnjama MORH-a, uvjete za trenutačno sklapanje ugovora zadovoljilo je ukupno 26 vojnika, 13 ih uvjete nije ispunilo, a 4 nisu pristupila testiranjima zbog bolovanja. Zanimljivo je da su se u isto vrijeme među vojnicima u odlasku mogle čuti i glasine koje su doprinijele ukupnoj zbunjenosti. Prema njima, tek je 16 ljudi zaista prošlo provjere, dok se razliku u brojevima “spremnih” objašnjavalo nepotizmom te povlačenjem raznih kadrovskih veza.

Bilo kako bilo, ti su ljudi sukladno odredbama sklopljenog Ugovora na određeno vrijeme (a i čl.22. Zakona o službi u OSRH), nakon njegova uspješnog izvršenja ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu za ispunjenje obveza iz Ugovora. Za drugi ugovor se tu radi o iznosu od pet neto proračunskih osnovica, odnosno 5 prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih prije prekida radnog odnosa. Riječ je o iznosu koji je za prvu skupinu vojnika (izašlu iz obrambenoga sustava s 9. svibnja 2013.) ukupno iznosio nešto manje od 2 milijuna kuna. Od toga je MORH onda isplatio nagrade te pripadajuće doprinose, a isplata je obavljena u roku od 30 dana, odnosno do kraja svibnja. No tu je riječ tek o prvoj od više skupina ljudi koji se nalaze u toj usporedivoj situaciji.

U lipnju ništa nova

SOOV PulaPrema podacima iz MORH-a, njih 43 bili su tek prva skupina od ukupno 282 vojnika kojima drugi ugovor na određeno vrijeme ističe do kraja 2013. godine. U drugoj skupini, koja je iz sustava izašla jučer, 13. lipnja 2013. godine, MORH spominje ukupno 67 profesionalnih vojnika. Radi se o preostatku skupine od oko 230 kandidata koji su svoju selekcijsku obuku u Puli, u vojarni Muzil, odradili od 13. lipnja 2005. do 7. srpnja 2005. godine. Od njih je navodno obuku uspješno završilo oko 185 vojnika – neki su postali dočasnici, rijetki časnici, a glavnina su ostali vojnici.

U odgovoru na naš upit saznali smo da se kod tih ukupno 67 profesionalnih vojnika radi o 62 vojnika iz Hrvatske kopnene vojske (10 iz sastava GOMBR, 38 iz GMTBR, 3 iz Pukovnije VP, 2 iz sastava Pukovnije veze, 1 iz Inžinjerijske pukovnije, 1 iz Topničko-raketne pukovnije, 2 iz VOB, 4 iz SBO, te 1 iz sastava bojne NBKO), zatim 1 u Hrvatskoj ratnoj mornarici (HRM), 1 u Hrvatskom  ratnom zrakoplovstvu (HRZ i PZO), 2 u Zapovjedništvu za potporu (ZzP) i još 1 vojnik u Počasno zaštitno bojnoj (PZB). Prema dostupnim informacijama, oni su se jučer, 13. lipnja 2013. i službeno razdužili, nakon što su svi iskoristili svoje godišnje odmore i slobodne dane. Prema riječima Tomislava Ivića, predsjednika Odbora za obranu Hrvatskog sabora, rezultat je to tek “određenog manjka koordinacije”…

——————————

——————————

I za ovu drugu po redu skupinu profesionalnih vojnika provođena su testiranja spremnosti – koja su, prema navodima iz MORH-a, uspješno prošla ukupno 55 vojnika, dok njih 12 navodno nije zadovoljio. I oni, pri svome izlasku iz obrambenoga sustava, imaju pravo na primanje već spomenute ugovorne nagrade – koja bi im trebala biti isplaćena unutar predstojećih mjesec dana. Kako je riječ o nagradi, temeljem činjenice da su oni uspješno ispunili uvjete zadane odredbama ugovora o vojnoj  službi – a ne o otpremnini – predmetne se nagrade neće trebati vratiti ako pojedini profesionalni vojnici eventualno sklope i novi, treći ugovor o službi u OS RH.

Što dalje?

Iz podataka dobivenih na upite od nadležnih u Ministarstvu obrane RH, jednostavnom matematikom dolazimo do izračuna kako do kraja ove godine još 172 profesionalna čeka okončanje njihovog drugog vojničkog ugovora, zaključenog na trajanje od 5 godina. Nakon jučerašnje, druge po redu skupine, iduća je veća skupina takvih vojnika na redu 18. listopada 2013. godine. No uz malo sreće, njihova će sudbina ipak biti nešto bolja od one koju je do danas otrpilo ukupno 110 kolega.

Naime, za potencijalni povratak u okrilje OS RH osoba koje su uspješno odslužile dva vojnička ugovora (3 plus 5 godina), kao prvo je potrebna promjena zakonskoga propisa koji regulira ovu tematiku – Zakona o službi u OS RH. Taj je Zakon Vlada RH otposlala u prvo čitanje 20. prosinca 2012. godine, da bi on po prvi put bio raspravljen u Saboru do početka veljače ove godine. U svoje je drugo čitanje Konačni prijedlog zakona o službi u OS RH iz Vlade RH krenuo 24. svibnja, da bi 11. lipnja bio prvo raspravljen na Odboru za obranu, a onda i na plenarnoj sjednici Sabora. Nakon što su jučer na Vladi RH riješeni i podneseni amandmani, taj je propis donesen danas, 14. lipnja 2013. godine. Nažalost, kako spomenuti Zakon obično na snagu stupa osmoga dana od dana njegove objave u Narodnim novinama – dakle, najranije krajem lipnja – to je ipak ispalo prekasno i za drugu grupu profesionalnih vojnika, koja je gledala kako im radni odnos prestaje u jeku saborske rasprave i političkog prepucavanja.

Svi vojnici kojima je do sada prestao radni odnos morali su se razdužiti, te napustiti i svoja dotadašnja radna mjesta i obrambeni sustav općenito. Ako oni, po donošenju novog Zakona, budu pozvani na potpisivanje trećeg vojničkog ugovora, već je sada sigurno da se tom prilikom neće vratiti na svoja stara radna mjesta – već će, prema službenim informacijama iz MORH-a, biti raspoređeni na u tom trenutku upražnjena mjesta u sustavu OS RH, a u skladu s njihovim  profesionalnim referencama.

Neke nejasnoće ostaju

Kada će konkretno doći do sklapanja tih trećih ugovora o vojničkoj službi, također je još ponešto nejasno. Naime, sukladno odredbama novog Zakona o službi o OS RH (članak 38, stavak 3) uvjete i postupak za sklapanje drugog te trećeg ugovora posebnom odlukom propisuje ministar obrane, a taj je podzakonski akt zapravo potreban da se i stvarno pristupi sklapanju ovih ugovora. Obveza je MORH-a (sadržana u članku 218, stavak 1, novog teksta Zakona o službi u OS RH) donijeti sve potrebne provedbene podzakonske propise u roku od 6 mjeseci od dana stupanja spomenutog Zakona na snagu – pa tako i ovaj akt kojim se regulira sklapanje vojničkih ugovora.

Prema informacijama iz Ministarstva obrane, “predmetni podzakonski propisi su u pripremi i kada Zakon o službi u OSRH stupi na snagu, isti će biti žurno upućeni u proceduru donošenja“. Nadajmo se samo da će to sve biti gotovo što prije, budući da rok za prvu iduću veću skupinu profesionalnih vojnika (kojima drugi ugovori ističu 18. listopada 2013.) pada sredinom srpnja. Naime, za njih se spomenuti treći ugovori moraju zaključiti najkasnije 90 dana prije isteka drugog ugovora, budući da vrijedi članak 38, stavak 2, novog Zakona o službi u OS RH (“Ministarstvo obrane može u skladu s potrebama službe, ovisno o potrebama popune postrojbe, s djelatnim vojnikom/mornarom sklopiti treći ugovor o vojničkoj službi u trajanju do šest godina, najkasnije 90 dana prije isteka drugog ugovora“). Prema tome, kad se do srpnja donesu spomenuti provedbeni propisi, za očekivati je i da će obrambeni sustav do 18. srpnja morati obaviti i barem dio općenitog sklapanja trećih vojničkih ugovora. Uz malo sreće, tada bi se provjereno spremni i voljni ljudi iz sve ove tri skupine (dvije koje su već izašle i one od 18. listopada, koja je još u sustavu, a u potpunosti bi trebala ići po novome zakonu) lako mogli zajedno naći u postupku, te onda i zajedno nastaviti rad u OS RH.

——————————

——————————

Uz to, ponešto zbunjuju i izjave ministra obrane Ante Kotromanovića dane posljednjih dana u Saboru. On je, naime, na Odboru za obranu 11. lipnja izjavio:

Pitanje koliko tu vojnika uopće zadovoljava načelnika Glavnog stožera, i zapovjednika. Možda… do sad je istekao ugovor negdje, recimo, za pedesetak ljudi. Možda su svi… možda će reći načelnik Glavnog stožera i zapovjednik… za svakog od njih… NE – ali, mi smo svejedno poslali pisma svakom vojniku, i rekli smo mu… i omogućili smo kroz zakone, da oni koji su dobri… da ih ponovo vratimo u sustav. Tako da smo i na to mislili“.

Dok je još razumljiva velika uloga koja se u konkretnome potpisivanju pojedinih trećih ugovora tu daje načelniku Glavnoga stožera, zanimljivo je ovo referenciranje pojedinih zapovjednika nižega ranga od načelnika GS OS RH. Dok iz ovog samog spomena nije jasno koliko se zapravo nisko spušta odluka o profesionalnoj budućnosti pojedinih vojnika na ugovor, time se ipak ponovo stavlja na znanje u kojoj mjeri vojna služba ovisi o mišljenju pojedinih zapovjednika, nasuprot višegodišnjih nastojanja za uspostavom ikakvoga objektivnog Centra za upravljanje karijerama – za vojnike, kao i za dočasnike i časnike.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.