Traže se kadeti za novi smjer – vojna kontrola zračnog prometa

 

Ministarstvo obrane i Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ove akademske godine (2023/2024) pokreću novi smjer – vojna kontrola zračnog prometa. Završetkom preddiplomskog studija stječe se zvanje – sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) aeronautike, a završetkom diplomskog studija i zvanje –„magistar/magistra inženjer/ inženjerka aeronautike – vojna kontrola zračnog prometa“.

Ministarstvo obrane jučer je raspisalo 4 natječaja za  prijam u kadetsku službu na već postojećim studijima („Vojno inženjerstvo“, „Vojno vođenje i upravljanje“, „Vojno pomorstvo“, te „Aeronautika – vojni pilot“), te za prijam na preddiplomski sveučilišni studij „Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa“. Na ovaj novi smjer primit će se do 6 kandidata, a rok za podnošenje prijava je 12. svibnja 2023. godine. Kandidati i kandidatkinje se prijavljuju u propisanom roku (1) elektronički pri Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student i (2) pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Kako pomiriti vojno i civilno zrakoplovstvo na aerodromima na Plesu i u Zemuniku?

Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • državljanstvo Republike Hrvatske,
  • rođen/a 2001. godine ili kasnije,
  • završena četverogodišnja srednja škola,
  • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti,
  • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19),
  • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija (u prvom upisnom roku u srpnju 2023.),
  • da su ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 13/14, 134/15 i 138/15) te Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu („Narodne novine“, br. 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij

Kandidate za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij „vojna kontrola zračnog prometa“ krajem kolovoza 2023. godine bit će pozvani na pripremni kamp koji će se provesti tijekom rujna 2023. godine.

Tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju („Narodne novine“, br. 158/13, 5/17, 55/19 i 139/20).

Nakon uspješno završenog sveučilišnog prijediplomskog studija „Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa“ (6 semestara) na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, kadeti/kinje upisuju sveučilišni diplomski studij „Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa“ (4 semestra) na Fakultetu prometnih znanosti u koji je uključena temeljna časnička izobrazba i praktična obuka za vojnog kontrolora zračnog prometa u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva „Rudolf Perešin“, Zemunik Donji.

Nakon završenog sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, stimulativni sustav profesionalnog razvoja i mogućnost sudjelovanja u domaćim te međunarodnim aktivnostima.

Detaljnije informacije vezane za ovaj natječaj potencijalni kandidati i kandidatkinje mogu naći na web-stranici Ministarstva obrane, u referadi Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, te u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane širom Repunlike Hrvatske.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.