Strategija Vladinih programa za razdoblje 2013-2015.

39. sjednica Vlade - kompilirana strategija svih strategija

Vlada je na današnjoj, 39. sjednici po redu, donijela još jednu u nizu strategija – točnije, „Strategiju Vladinih programa za razdoblje 2013-2015“. Radi se zapravo o sažecima strateških planova za ministarstva i druga državna tijela, pa je tako, barem što se tiče obrambeno-sigurnosnih planova, i u ovoj Vladinoj Strategiji ponovljena većina rečenog u “Strateškom planu Ministarstva obrane 2013-2015“, saborskom obrazlaganju Godišnjeg izvješća o obrambenoj spremnosti, kao i u interview-u ministra obrane Ante Kotromanovića portalu Obris.org iz svibnja ove godine (prvi i drugi dio). Iako se uvelike radi o ponavljanju, ipak ovdje donosimo sažetak danas predstavljenih vladinih programa za obrambeno-sigurnosni sektor za razdoblje od 2013-2015. godine.

Kako bi se zaštitio suverenitet i teritorijalna cjelovitost RH, Vlada smatra da je nužno (1) povećati opremljenost obrambenog sustava, izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu, te (2) osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost OS RH.

Kao posebnu zadaću Vlada vidi održavanje međunarodne obrambene i policijske suradnje, što namjerava postići: (1) razvijanjem suradnje s državama-članicama EU, susjednim državama i državama u regionalnom okruženju, (2) međunarodnom obrambenom suradnjom i (3) uspješnim sudjelovanjem u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama.

 

Povećanje opremljenosti obrambenog sustava, izgradnja te modernizacija objekata i infrastrukture

– opremanje BOV-om omogućit će sudjelovanje postrojbama HKoV-a u NATO vođenim operacijama ili operacijama u okviru mandata UN-a. Nabava daljinski upravljane oružne stanice s integriranom termovizijom, laserskim daljinomjerom i balističkim računalom.

– opremanje jurišnom puškom radi osiguranja standardizacije i unifikacije temeljnog naoružanja pješačkih postrojbi OS RH

– remont i modernizacija radarskog sustava „Enhanced Peregrine

– modernizacija sekundarnog radara radarskog sustava FPS-117, prelaskom u rad na „MODE S“ radi dostizanja europskih standarda identifikacije zrakoplova u jedinstvenom zračnom prostoru Europe

– opremanje Obalne straže obalnim ophodnim brodovima

– opremanje OS borbenim avionom, odnosno remontom i produženjem životnog vijeka borbenog aviona MiG-21, te provedba „Air Policinga

– opremanje OS jednim protupožarnim zrakoplovom AT-802, ali dvosjedom, radi povećanja kvalitete i stabilnosti obuke pilota na takvom tipu protupožarnog zrakoplova

– opremanje radiološkim, biološkim i kemijskim sredstvima te opremom postrojbi deklariranih za sudjelovanje u međunarodnim operacijama

– izgradnja 14 novih skladišta ukupne površine 2 800 kvadratnih metara i prateće infrastrukture, u sklopu vojno-skladišnog kompleksa „Debela glava“

– izgradnja 7 novih skladišta ukupne površine 1 400 kvadratnih metara i prateće infrastrukture, u sklopu vojno-skladišnog kompleksa „Hrvatski ždral“ u Doljanima kod Bjelovara

Zaštita suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH

 

Osiguranje obučenosti, uvježbanosti i logističke održivosti OS

– pojedinačna obuka, obuka postrojbi i združena obuka

– održavanje materijalnih sredstava OS

– obuka djelatnog sastava

– intenziviranje obuke u potpori međunarodno preuzetih obveza (NATO operacije i snage brzog odgovora, borbene skupine EU, UN misije)

– do kraja 2015. planira se godišnje obučiti do 2 tisuće dragovoljnih ročnika

– u razdoblju od 2013. do 2015. planira se pokretanje obuke ugovorne pričuve

– nastavak provedbi vojnih vježbi

 

Razvijanje suradnje s državama-članicama EU, susjednim državama i državama u regionalnom okruženju

– razvijanje naprednih metodologija i tehnologija radi preuzimanja najbolje prakse država-članica EU na području unutarnjih poslova

– sudjelovanje u Vijeću za regionalnu suradnju („Regional Cooperation Council“), gdje su kao prioriteti istaknuti unutarnji poslovi i sigurnosna suradnja

– strategija suzbijanja korupcije kao okvir za suradnju sa susjednim državama u području borbe protiv korupcije, policijske suradnje, migracije, azila i organiziranog kriminala

 

Međunarodna obrambena suradnja

– usmjeravanje bilateralne suradnje na zemlje-članice NATO-a i Europske unije, te na zemlje regije, kao i provođenje aktivnosti u okviru Američko-jadranske povelje (A5)

– u uvjetima restrikcije obrambenih proračuna, obrambena politika RH usmjerit će se na potporu zajedničkim nastojanjima u razvoju potrebnih obrambenih sposobnosti („Smart Defence“, odnosno „Pooling and sharing“)

– racionaliziranje vojno-diplomatske mreže RH u inozemstvu

– deklariranje postrojbi OS RH koje će se pripremati za sudjelovanje u snagama brzog odgovora NATO-a (NRF), misijama i operacijama pod okriljem UN-a, te borbenim skupinama EU (EU Battlegroups)

– ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz članstva u NATO-u i drugim međunarodnim institucijama, podmirenjem troškova funkcioniranja i rada (članarine, financiranje zajedničkih projekata i sl.)

 

Uspješno sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama

– tijekom 2012. OS RH će uputiti vojne promatrače u misiju UNMISS (Južni Sudan). Krajem godine u 8 mirovnih misija UN-a bit će  23 časnika OS RH na pojedinačnim dužnostima vojnih promatrača i stožernih časnika, te 95 pripadnika kontingenta u misiji UNDOF. Tijekom narednih godina očekuje se zadržavanje postojećeg broja misija i pripadnika.

– sudjelovanje u dvije NATO vođene operacije – ISAF u Afganistanu i KFOR na Kosovu. Tijekom 2014. planira se završetak operacije u Afganistanu, nakon čega će tamo ostati do 50 pripadnika OS RH

– u 2012. OS imaju deklariranu obvezu sudjelovanja s Vodom za specijalna djelovanja i 3 stožerna časnika u okviru NRF/IRF brzih snaga za odgovor. U 2013. OS RH imaju obvezu sudjelovanja u NRF/IRF brzim snagama za odgovor s vodom VP, stožernim osobljem (31 pripadnik) i vodom NKBO (37 pripadnika) za moguće jednokratno upućivanje u trajanju do 6 mjeseci

– sudjelovanje OS RH u 2012. u operaciji ATALANTA s 5 pripadnika, uz očekivani nastavak trajanje operacije i narednih godina

– tijekom 2012. OS RH sudjeluju u sastavu EU BG s postrojbom jačine ojačane satnije (do 250 pripadnika)

– prihvaćanjem Memoranduma o doprinosu sustavu Standby aranžmana UN-a iz 2002. godine, Vlada RH preuzela je obavezu definirati kapacitete s kojima će sudjelovati u mirovnim misijama UN-a – temeljem toga, MUP je dužan osigurati 16 policijskih službenika s rokom odziva od 30 dana. Do travnja 2012. u UN-ovim misijama UNMIT u Istočnom Timoru, UNFICYP na Cipru, UNMIK na Kosovu, i MINUSTAH na Haitiju ukupno je bilo angažirano 86 policijskih službenika. Planira se zadržati postojeće kapacitete.

– tijekom ove godine završava misija UNMIT u Istočnom Timoru, pa se planira pronaći adekvatnu zamjenu za budući angažman policijskih službenika

– implementirajući novi koncept operacije (CONOPS) za učešće PAT (“Police Advisory Team”) u okviru NATO/ISAF operacije u Afganistanu, provest će se adekvatna selekcija i obuka pripadnika MUP-a kako bi i u budućnosti mogli sudjelovati u razvoju i izgradnji kapaciteta civilne policije u Afganistanu.

– do travnja 2012. u policijskoj misiji Europske unije „EUPOL Afghanistan“ ukupno je angažirano 9 policijskih službenika. Do travnja 2012. u misiji Europske unije na Kosovu „EULEX Kosovo“ ukupno je angažirano 12 policijskih službenika. Nakon pristupanja RH u punopravno članstvo EU, očekuje se povećani angažman pripadnika MUP-a u misijama utemeljenima na konceptu CSDP („Common Security and Defence Policy“), zbog čega se provode i pripremne aktivnosti kroz obuku policijskih službenika za učešće u misijama EU.

– planira se nastavak organizacije međunarodnog tečaja UNPOC („United Nations Police Officers Course“) za obuku policijskih službenika za sudjelovanje u mirovnim misijama UN-a, koji MUP RH kontinuirano organizira i provodi još od 2006. godine, kao i započinjanje edukativnih aktivnosti za osposobljavanje trenera i multiplikatora znanja posredstvom ToT programa („Train of Trainers“). Na temelju tečaja UNPOC planira se nastavak i proširenje regionalne suradnje, kako sa zemljama s kojima je već uspostavljena suradnja, tako i sa zemljama-novim davateljicama policijskih snaga za sudjelovanje u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama.

Međunarodna obrambena i policijska suradnja

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.