Što proračun donosi obrani u 2015. godini?

 

U utorak, 2. prosinca, Hrvatski je sabor s 85 glasova „ZA“ i 23 „PROTIV“ izglasao državni proračun za nadolazeću 2015. godinu, te projekcije za 2016. i 2017. godinu. Obrambeni dio proračuna raspravio se na sjednici nadležnog saborskog Odbora za obranu tjedan dana ranije, u srijedu, 26. studenog, gdje su pomoćnik ministra financija Maroje Lang i zamjenica ministra obrane Višnja Tafra obrazlagali neke stavke financijskog plana MORH-a u 2015. godini. Tako proračun Ministarstva obrane za 2015. godinu iznosi 4.272.934.500,00 kuna, te  4.273.830.000,00 kn u projekciji za 2016. godinu, odnosno 4.262.400.000,00 kn u projekciji za 2017. godinu. To je načelno sukladno i projekcijama u nacrtu novog Dugoročnog plana razvoja OS RH od 2015. do 2024. – dokumenta koji nakon usvajanja na sjednici Vlade RH još uvijek nije uvršten na dnevni red Sabora, iako se bliži zimska stanka u trajanju od barem mjesec dana.

Po prvi puta do sada MORH je za sljedeću godinu pronašao dva izvora financiranja. Jedno je tzv. nacionalni izvor, odnosno državni proračun iz kojeg će se u MORH-ovu kasu sliti oko 4,1 milijardu kuna. Drugi izvor prihoda su tzv. ostali izvori financiranja, odnosno namjenski prihodi Ministarstva obrane, a to su: (1) prodaja stanova (planirani prihod 0,5 milijuna kn za 2015. godinu, 7 milijuna kn za 2016. i 9,5 milijuna kn za 2017.), (2) prodaja zaliha neperspektivne vojne opreme (planirano: 137,2 milijuna kn za 2015. godinu, 88,7 milijuna kn za 2016. godinu i 78,5 milijuna kn za 2017. godinu), (3) školovanje i obuka pilota (planirano: 12,9 milijuna kn u 2015., 12,7 milijuna kn za 2016. i 25 milijuna kn u 2017.), (4) pružanje zdravstvenih usluga kroz institut zdravstvene medicine, nešto izdavačke djelatnosti, usluge smještaja i prehrane (planirano: 0,4 milijuna kn u 2015., 0,9 milijuna kn u 2016. i 0,9 milijuna kn u 2017.). Među namjenske prihoda MORH-a treba ubrojiti i (5) koalicijski fond potpore Vlade SAD-a, koji je planiran u iznosu 20,4 milijuna kn u 2015. godini, 30 milijuna kn u 2016. godini i 12 milijuna kn u 2017., te (6) Fond za energetsku učinkovitost. S obzirom da je MORH započeo obnavljanje zgrada sukladno pravilima energetske učinkovitosti, očekuje se povlačenje sredstava i iz Fonda u iznosu od 1,5 milijuna kn u 2015. godini.

Napomenimo i kako je ovo otvaranje više puteva za financiranje obrambenog sektora praktično pa posljednji veliki doseg nedavno preminule Vesne Orlandini, pomoćnice ministra obrane zadužene za financije, koja je na obrambenom proračunu za 2015. godinu radila i na dan svoje prerane smrti. Pri tome, nažalost, uz činjenicu da je tim financijskim rješenjem privremeno izbjegnut slom vojnog proračuna i čitavog procesa obrambenog planiranja – ostaje otvorenim pitanje ne predstavlja li takvo financiranje obrane (među ostalim i prodajom vojnih nekretnina, opreme te usluga) ujedno svojevrsni oblik “monetizacije obrane”, postupak oko kojeg se nijedan sindikat nije oglasio, o kojem nema javnog govora ili rasprave, nikakvih prosvjeda, a niti bilo kakvih referendumskih prikupljanja potpisa.

Sama struktura proračuna Ministarstva obrane ostala je ista kao i do sada – 7 je osnovnih programa: (1) Opremanje, modernizacija i izgradnja, (2) Upravljanje i potpora osoblju, (3) Komunikacijsko-informacijski sustavi i potpora, (4) Obuka i logistička potpora Oružanih snaga, (5) Međunarodna suradnja, (6) Mirovne misije i (7) Korištenje OS za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu.

Opremanje, modernizacija i izgradnja

Za ovaj program je u 2015. godini izdvojen iznos od 873.743.180,00 kn. On uključuje opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, izgradnju objekata i infrastrukture, investicijsko održavanje objekata i infrastrukture, odnosno većinu atraktivne vojne tehnike poput BOV-a, OOB-a, NATO integriranog sustava protuzračne obrane, radarskog sustava Enhanced Peregrine, te dalekometnog topničkog sustava PzH 2000. Zamjenica ministra obrane Višnja Tafra najavila je da MORH u 2015. godini namjerava nabaviti prijevozna sredstva u vrijednosti od 50 milijuna kuna – od čega je 40,6 milijuna kn nastavak programa nabave rabljenih kamiona prema sporazumu sa SR Njemačkom. Za iznos od 8,6 milijuna kn namjeravaju se nabaviti labudice s prikolicama (za potrebe prijevoza velikih i teških PzH 2000), dok je 0,8 milijuna kn namijenjeno za modernizaciju zastarjelih sanitetskih vozila. Za sredstva nabavljena putem koalicijskog fonda pomoći Vlade SAD-a MORH će platiti PDV u iznosu od 24,7 milijuna kn. Također, planira se nabava inženjerijskih strojeva i opreme za 9,9 milijuna kuna, NBK opreme za 3 i pol milijuna kn, puškostrojnica u NATO kalibru za 3,3 milijuna kn, pješačkog oružja i opreme za Bojnu za specijalna djelovanja u iznosu od 1,8 milijuna kn, pokretnog logističkog kampa (kojeg MORH do sada nije imao) u vrijednosti od 1,8 milijuna kn, te letačke opreme za milijun kuna.

Što se izgradnje objekata i infrastrukture tiče, rashodi za građevinske objekte u 2015. godini iznosit će 55,2 milijuna kuna. Od toga će se financirati izgradnja objekata na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju (za smještaj Panzerhaubitza u iznosu od 29 milijuna kn, riječ je o novom projektu koji započinje sljedeće godine), nastavak izgradnje vojarne „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji u iznosu od 14 milijuna kn, te skladišnih objekata u vojnom skladišnom kompleksu „Hrvatski ždral“ u Doljanima u iznosu od 10,5 milijuna kn. Dodatno su planirana sredstva od 1,7 milijuna kn za podmirenje PDV-a vezanog uz dogradnju sustava tehničke zaštite u skladištima Doljani, Trbounje, Slunj i Velika Buna, koju se financira iz pomoći Vlade SAD-a.

Za investicijsko održavanje objekata i infrastrukture namijenjeno je 63 milijuna kn, i to prije svega za adaptaciju i rekonstrukciju objekata na HVU „Petar Zrinski“ (39,7 milijuna kn), za sanaciju infrastrukture na vojnom poligonu Gašinci (2,5 milijuna kn), za adaptaciju i rekonstrukciju objekata u vojarni „Marko Živković“ na Plesu (2,2 milijuna kn), za adaptaciju i rekonstrukciju kuhinje s restoranom u Zračnoj bazi Zemunik (12,4 milijuna kn), te za obnovu i unutarnje uređenje Ministarstva obrane na Krešimirovom trgu  (3 milijuna kn). Ujedno, a zbog prastarih instalacija i velikog gubitka vode, sljedeće godine napravit će se rekonstrukcija trase vodovoda na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju u vrijednosti od 3,2 milijuna kuna.

Rashodi za opremu iznose 16,3 milijuna kn, od čega na vojnu opremu otpada 10,3 milijuna kuna. U ovoj stavci planiran je i nastavak realizacije sada već nesretnog projekta VoGIS, kao i nabava školskog, blagovaoničkog te uredskog namještaja za opremanje objekata na HVU i u bazi Zemunik. Za projekt borbenog oklopnog vozila (BOV) planirana su sredstva od 79,3 milijuna kuna, koja uključuju završno opremanje daljinski upravljanom oružnom stanicom 30 mm i daljnje kompletiranje vozila predviđenim sredstvima veze. Tu je i projekt NATINADS (NATO integrirani sustav protuzračne obrane) za kojeg je u 2015. godini izdvojeno 1,815 milijuna kuna. Za najavljivani projekt opremanje OS RH dalekometnim topničkim sustavom (PzH 2000) u idućoj godini planirano je izdvajanje 117 milijuna kn, u što su uključene i naknade za obuku, te priprema tehničke dokumentacije

Upravljanje i potpora osoblju

Za ovaj program je rezervirano 2.575.489.300,00 kuna. U to se ubrajaju troškovi osoblja i personalna potpora: rashodi za plaće, plaće za redovan rad i plaće u naravi, otpremnine – oko 60 milijuna kn u 2015. godini, novčane nagrade vojnicima za ispunjenje ugovora (16 milijuna kn), naknade za bolest, invalidnost, za slučaj smrti i jubilarne naknade. Čak 51,7 milijuna kn namijenjeno je za isplatu naknada za prijevoz i stanovanje, stručno usavršavanje zaposlenika, i troškove službenih putovanja.

Za aktivnost “Pribavljanje osoblja i izobrazba” planirano je 16,345 milijuna kn – no za razliku od proteklih godina, u 2015. će se za OS RH pribaviti nešto manje ljudi –  oko 450 vojnika, plus 80 časnika i oko 20 DVO deficitarnih zvanja. Ponešto je povećan iznos sredstava za dragovoljno vojno osposobljavanje jer se u 2015. planiraju 2 uputna roka dragovoljnih ročnika, (jedan u ožujku, a drugi u srpnju), pa bi se dosadašnja kvota povećala na tisuću dragovoljnih ročnika. S druge strane, u idućoj bi se godini iz sustava MORH-a i OS RH izdvojilo oko 100 časnika, 250 dočasnika i 400 vojnika, te 380 državnih službenika i namještenika.

Komunikacijsko-informacijski sustavi i potpora

Za ovaj program izdvojeno je 212.968.520,00 kn za opremanje, održavanje i modernizaciju komunikacijsko-informacijskih sustava. U ovom se programu iz nekog čudnog razloga nalazi i barem dio proračuna Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (navodno, pod stavkom Sigurnosni poslovi, šifra A545057), te sredstva za sudske presude i ovrhe u iznosu od 73 milijuna kn. Tu je i duhovna skrb s do sada najmanjim iznosom od 8,735 milijuna kn. Sljedeće godine namjerava se uvesti u uporabu i mrežni računalni sustav kako bi se objedinile mreže unutar Ministarstva obrane (što je i Državna revizija primijetila kao jedan od većih nedostataka u MORH-u), te razmjestivi komunikacijski modul (tzv. ‘DCM F’) koji će se početi formirati na Plesu za 3,3 milijuna kuna u 2015. godini.

Obuka i logistička potpora Oružanih snaga

Za ovaj program namijenjeno je 305,702 milijuna kn. Od toga će se za obuku i vježbe potrošiti 66,878 milijuna kuna – što je više nego ove, 2014. godine, kada je za ovu aktivnost planirano 55,8 milijuna kn, da bi nakon nedavnog rebalansa za nju ostalo 46,7 milijuna kn. Za održavanje materijalnih sredstava i sustava izdvojeno je 206,444 milijuna kn, od čega će se 7,8 milijuna kn potrošiti za materijal i dijelove za održavanje zrakoplovno-tehničkih sredstava i radarskih sustava, 10,8 milijuna kn za BOV i tenkove, 1,8 milijuna kn za materijal i dijelove za održavanje plovila, 1,6 milijuna kn za topničko i PZO naoružanje, 1,1 milijun kuna za ostalo naoružanje i RBK opremu, te 4,3 milijuna kn za neborbenu opremu.

Za usluge je tu rezervirano 164 milijuna kuna, i otići će na usluge održavanja zrakoplovno-tehničkih sredstava i radarskih sustava, održavanje borbenih vozila, plovila, topničkog i PZO naoružanja, transportnih sredstava, na usluge održavanja neborbene opreme, zbrinjavanje UbS-a (3,8 milijuna kn), te prijevozne usluge (5,1 milijuna kn).

Za usluge temeljnog održavanja objekata i infrastrukture planirano je 32,380 milijuna kn – od toga npr. 5,1 milijun kn za materijal za graditeljsko održavanje samih logističkih postrojbi OS RH.

Međunarodna suradnja

Sredstva za ovaj program neznatno su povećana u 2015. godini, i iznose 69,899 milijuna kuna (za razliku od originalno planiranih 68 milijuna kn, te onda rebalansiranih 68,3 milijuna kn u 2014. godini). Tu se, među ostalim, ubrajaju rashodi za aktivnosti bilateralne i multilateralne suradnje (11,584 milijuna kn), te aktivnosti u okviru NATO-a i EU (58,315 milijuna kn).

Mirovne misije

Sredstva za misije u 2015. bilježe pad – prvotno je financijskim planom za 2014. za njih bilo izdvojeno 160,3 milijuna kn, odnosno 146,7 milijuna nakon rebalansa. Budući se u 2015. smanjuje broj pripadnika OS RH u Afganistanu, angažiranih u novoj misiji „Resolute Support“, tako će i novac namijenjen za mirovne misije biti nešto manji, i iznosit će 114.288.500,00 kn.

Korištenje OS za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu

Sredstva za ovaj program neznatno su se povećala i planirana su u iznosu od 120,844 milijuna kuna. Tu su uplanirani  rashodi za provedbu protupožarne sezone (80,391 milijuna kn), rashodi za Obalnu stražu (30,777 milijuna kn), hitni medicinski prijevoz koji obavljaju pripadnici OS (16,642 milijuna kn), aktivnost potrage i spašavanja (1,445 milijuna kn) i pomoć lokalnoj zajednici i ustanovama (1,589 milijuna kuna).

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.