Sabor rebalansira proračun

 

Hrvatska Vlada je na svojoj 189. sjednici 30. listopada javnosti predstavila drugi ovogodišnji rebalans državnoga proračuna, te je paket vezan uz “Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu” uputila na raspravljanje i donošenje u Hrvatskome saboru. O tom je dokumentu ovoga petka, 14. studenog, raspravljao saborski Odbor za obranu, da bi ova tema danas bila predmetom rasprave i na plenarnoj sjednici Sabora. Tim smo se povodom odlučili i ponešto podrobnije osvrnuti na temu drugih ovogodišnjih izmjena i dopuna državnoga proračuna, koje su bile i sadržajem već spomenute 32. sjednice Odbora za obranu.

Kako je to istaknula zamjenica ministra obrane Višnja Tafra, pri donošenju državnog proračuna za 2014. godinu, 4. prosinca prošle godine – o čemu smo pisali i na stranicama portala Obris.org – financijski plan Ministarstva obrane za 2014. godinu iznosio je 4.520.469.671 kunu, ili 1,3 posto udjela u BDP-u. Već tada je bio jasno da sam proces donošenja državnoga proračuna ima strukturnih problema, da su smjernice za njegovu izradu donesene prekasno, i da tu ima dio resora koji štede, i drugih resora – na kojima se štedi. Da sektor obrane tu nedvojbeno spada u ovu posljednju kategoriju vidjelo se već sredinom ožujka ove godine, kada je Vlada RH krenula po prvi put rebalansirati svoje nerealne planove za tekuću godinu. Tada je udio MORH-a u državnim financijama bio smanjen za 241,8 milijuna kuna, te je on nakon toga iznosio 4.278.647.780 kuna, ili 1,28 posto udjela u BDP-u. Dok se o idućem rebalansu državnoga proračuna krenulo razgovarati odmah po smjenjivanju Slavka Linića s mjesta ministra financija (6. svibnja 2014. godine), ovaj je potez ipak otegnut sve do kraja listopada.

Tijekom ovog postupka rebalansiranja dodatno su produbljeni i svi do sada vidljivi lomovi u samome postupku donošenja državnoga proračuna. Naime, iako su ove godine posljednje Izmjene i dopune državnog proračuna na Vladi RH puštene u saborsku raspravu 13 dana prije no što je Vlada RH donijela i Prijedlog državnog proračuna za 2015. godinu (a ne istoga dana kao prošle godine) – ni ove godine taj rebalans nije bio iskorišten kao osnova za izradu novoga proračuna. Tijekom saborske rasprave čulo se da je tu problem i dublji, budući je ove godine Vlada na svojoj sjednici donijela (a onda i u Sabor otposlala) tek skraćenu verziju državnoga proračuna – tako da se rasprava o rebalansu ove godine ne odvija na dokumentu “pete razine” (koji je i dalje ponešto neprecizan te općenit), nego je riječ o izmjenama i dopunama sažetima u dokumentima “druge ili treće razine” – koji su toliko općeniti da se o sadržaju rebalansa može pričati tek na temelju usmenog objašnjena koje je zamjenica ministra obrane Višnja Tafra iznijela pred Odborom za obranu 14. studenog ove godine.

Drugim rebalansom državnog proračuna za 2014. godinu, o kojem je Sabor jutros krenuo raspravljati, financijski plan Ministarstva obrane za 2014. godinu dodatno je smanjen – o čemu smo već načelno pisali na portalu Obris.org. Smanjenje tu iznosi 12.8 milijuna kuna – čime obrambeni proračun dolazi na 4.265.802.080 kuna (i ostaje na načelnoj razini od 1,28 posto udjela u BDP-u). Pri tome, na djelu su tu dvije osnovne mjere koje je ovaj rebalans primijenio na obrambenu kvotu državnoga proračuna. S jedne strane su (1) stvarna smanjenja, koja iznose spomenutih 12,8 milijuna kuna, uz to je napravljen i (2) niz preraspodjela novca unutar obrambene kvote, bez da je time dodatno izmijenjena ukupna cifra tog razdjela.

Prije nego izložimo o kakvim je tu promjenama riječ, istaknimo samo da je Odbor za obranu tek saslušao sadržaj proračunskih promjena, ali o njima 14. studenog nije ujedno i iole dublje raspravljao. Naime, kako je to sažeo Tomislav Ivić:

Nemam isto namjeru puno raspravljati o ovom rebalansu proračuna. To je stvar uistinu tehničkog karaktera. Konac je godine, i mora se uravnotežiti prihodovna i rashodovna strana. Ono što nas više zanima je taj prijedlog proračuna za 2015. godinu, gdje vjerujem da ćemo brzo imati priliku i o tome raspravljati!“.

 

Dakle, evo kako se taj završni račun za 2014. godinu predložilo uravnotežiti.

Smanjivanja obrambenog proračuna

Što se smanjivanja obrambenog proračuna tiče, riječ je tu o zahvatu u samo dvije stavke: (1) ušteda od 10 milijuna kuna na energentima – 9,2 milijuna kuna sa stavkama “Kerozin”i još ponešto na stavci “Dizel gorivo”, čemu je pretežito kumovalo kišno ljeto i protupožarna sezona s manje letenja. Iduće smanjenje izvedeno je (2) radi uplate 2.847.700 kuna u korist razdjela Ministarstva unutarnjih poslova, konkretno – na račun “Državne uprave za zaštitu i spašavanje” (DUZS).
———————–

———————–
Radi se tu o apsurdnoj situaciji da MORH plaća troškove sudjelovanja vlastitih protupožarnih aviona Canadair u aktivnostima gašenja požara u inozemstvu, i to u Bosni i Hercegovini (na Jablanici 7. kolovoza i 23. kolovoza 2013. godine), i u Portugalu (31. kolovoza i 4. rujna 2013. godine). Naime, kako je istaknula Višnja Tafra:

Europska unija funkcionira na način da je domicilna država, od koje se zatraži pomoć, dužna financirati sama tu uporabu pri gašenju požara. Budući da je to Državna upravu za zaštitu i spašavanje – druge zemlje sustav protupožarni imaju preko Državne uprave za zaštitu i spašavanje – ona taj novac nije planirala na svojoj stavci. Mi smo ga prebacili njima, na način da onda oni mogu povući dio sredstava iz Europske unije – budući da Europska unija iz svojih sredstava financira države koje u drugim državama sudjeluju pri gašenju požara“.

Dakle, opet tu MORH financira aktivnosti koje s njegovom osnovnom svrhom nemaju veze, a koje su u ovom slučaju praktično pa plaćene dva puta – prvo kao sam trošak letenja i gašenja požara iz zraka, a onda i kao dodatno preslagivanje novaca – ne bi li netko drugi i uz svoju aljkavost ipak uspio prema Europskoj uniji podnijeti račun, a onda tim temeljem dobiti povrat ponešto novaca u RH iz zajedničke kase u Bruxellesu. Nazdravlje!

Preraspodjele sredstava u obrambenom proračunu

Kao prvo, segment “Opremanje, modernizacija i izgradnja” povećan je s početnih 782,6 milijuna za još ukupno 16.232.674 kune. Unutar toga je aktivnost “Opremanje materijalno-tehničkim sredstvima” povećana za 37,823 milijuna kuna, iz dva razloga. Kao prvo, osiguran je dio sredstava za nabavu novog vatrogasnog zrakoplova Air Tractor, u iznosu od 14,4 milijuna kuna (stavka “Prijevozna sredstva”). Kao drugo, tu je sakupljen i dio sredstava potrebnih za podmirivanje PDV-a za opremu koju je RH ove godine dobila iz fondova pomoći Vlade SAD-a. Riječ je o rashodu koji do sada nije bio planiran, a koji je za ovu godinu ukupno iznosio 30,1 milijun kuna. Ujedno su rashodi za samu vojnu opremu navodno smanjeni su za 7,3 milijuna kuna.

Pozicija “Opskrba materijalnim sredstvima” povećana je za 2,066 milijuna kuna, na ukupno 344.937.780 kuna. To je rezultat povećanja sredstava za nabavu odora i vojničke obuće za pripadnike OS za 8,7 milijuna, što je načelno kompenzirano smanjenjem sredstava za energiju od 1,5 milijun kuna i smanjenjem sredstava za usluge od 4,8 milijuna kuna.

Pozicija “Investicijsko održavanje objekata i infrastrukture” povećana je za 5,9 milijuna kuna, na konačnih 47.395.350 kuna. Ova je promjena konačni rezultat više koraka – povećana su sredstva za poslove adaptacije i rekonstrukcije smještajnih objekata na HVU te poslovnih objekata MORH-a u iznosu od 7,7 milijuna kuna. Zatim je povećan rashod za komunalne usluge (0,7 milijun kuna), a smanjena su sredstva projekta VoGIS (gdje je 2,5 milijuna kuna oduzeto jer isporučitelj usluge nije bio u stanju obaviti svoj posao prema dinamičkom planu).

Pozicija “Borbeno oklopno vozilo” umanjena je s početnih 71,7 milijuna kuna za 14,932 milijuna, a radi promjene u dinamici opremanja – gdje se otegnulo opremanje vozila oružnim stanicama 12,7 mm.  S početnog je iznosa od 25 milijuna kuna za 14,4 milijuna kuna smanjen i kapitalni projekt “Obalni ophodni brod“. Riječ je tu o projektu čiji je prvi javni natječaj bio poništen po žalbi, da bi onda bio ponovljen postupak javne nabave. Sve to zapravo znači da ozbiljne gradnje neće biti tijekom ove godine, tako da je preostalih 10,6 milijuna kuna u potpuno dovoljno za aktualne ovogodišnje aktivnosti.

Na početnih 2.666.843.88o kuna namijenjenih programu “Upravljanje i potpora osobljem” planirano je ukupno smanjenje od 69.809.689 kuna – i to većina na stavci “Troškovi osoblja i personalna potpora” (67,6 milijuna kuna). Unutar nje su sredstva planirana za bruto plaće smanjena za velikih 76,7 milijuna kuna. Taj izniman iznos uštede rezultat je uvođenja novog Pravilnika o plaćama, čija je primjena kasnila nešto više od 2 mjeseca. Jednako tako, bio je odgođen i planirani tempo primanja ukupnog broja novih vojnika u ovoj godini. Primanje tih 740 vojnika odrađeno je krajem ove godine, pa je dio planiranih rashoda za njihove plaće ostao u MORH-u. Tu su ujedno povećana sredstva na stavci “Ostali rashodi za zaposlene” za 22,747 milijuna kuna – od toga 16,6 milijuna za otpremnine (budući je iz obrambenog sustava otišlo oko 1000 djelatnih vojnih osoba, te 200 službenika i namještenika), još 3,6 milijuna (dar za djecu), 2 milijuna kuna nagrade vojnicima za uredno izvršenje ugovora i 1 milijun kn za jubilarne nagrade – dok su tu ujedno bile umanjene planirane naknade za slučaj bolesti, invalidnosti i smrtne slučajeve (0,5 milijuna kuna). Sredstva za doprinose na plaće povećana su za 2,7 milijuna kuna, temeljem promjena (1) u postotku odvajanja za zdravstveno osiguranje (16,2 milijuna), (2) doprinosa za zapošljavanje (2 milijuna kuna) i (3) doprinosa za mirovinsko osiguranje (20,9 milijuna kuna). Ujedno, smanjene su i naknade za prijevoz te naknade za odvojeni život – ukupno za 18 milijuna kuna (gdje je dosadašnji izdatak “Naknada za odvojeni život” za djelatne vojne osobe prešao u kategoriju onoga što se danas naziva “Vojnički dodatak”, čime se automatski smanjila i stavka “Naknade za odvojeni život”). Ujedno su tu za 1,6 milijuna povećana sredstva po raznim drugim stavkama niže razine, među kojima su zdravstveni pregledi djelatnika, te premije osiguranja.

Programu “Pribavljanje osoblja i izobrazba” smanjenje se dogodilo za 2,17 milijuna kuna. Rezultat je to povećanja sredstava za stručno usavršavanje zaposlenika (0,5 milijuna, pretežito za obuku vojnika na vozilima MRAP, dobivenima donacijom SAD), smanjenja rashoda za režijske troškove područnih ureda za obranu (još 0,5 milijuna), te smanjenja naknada za stipendije i školarine za 2,4 milijuna kn (prvenstveno školarine u inozemstvu). Ujedno, povećana su sredstva za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u odnosu od 0,2 milijuna kuna (moguće refundiranje troškova prijevoza za pričuvnike i novake, tijekom nedavnih smotriranja pričuve u Osijeku i Dubrovniku).

Segment “Komunikacijsko-informacijski sustavi i potpora” doživio je povećanje planiranih sredstava za 50.104.049 kuna, na ukupan iznos od 276.392.249 kuna. Od toga je (1) program “Opremanje i modernizacija komunikacijsko-informacijskim sustavima” umanjen za 10,7 milijuna kuna – što je posljedica smanjenog odvajanja za vojnu opremu (2,9 milijuna, stavka “Rashodi za materijal i energiju”), smanjenje usluga projektiranja i razvoja softvera (3,4 milijuna, stavka “Rashodi za usluge”), smanjenje troškova licenci (2,6 milijuna, stavka “Nematerijalna imovina”) i smanjenje nabave računalne opreme (1,8 milijuna kuna, stavka “Postrojenja i oprema”). Za (2) program “Održavanje komunikacijskih i informacijskih sustava” nanovo je planiran minus od 2 milijuna kuna – to su usluge održavanja, usluge korištenja digitalnih vodova i telefonskih impulsa.

Smanjenja je bilo i na 18,18 milijuna kuna vrijednome programu “Opća potpora“, gdje su ona iznosila ukupno oko 0,9 milijuna kuna – najvećim dijelom na uslugama prijevoza, poštarine, te intelektualnih usluga. Program “Izdavaštvo i informiranje” smanjen je za 0,7 milijuna kuna (najvećim dijelom na stavci “Rashodi za usluge”, gdje su rashodi za promidžbeni materijal i ugovore o djelu pali za oko 0,2 milijuna kuna).

Ono što se krajem 2014. godine izuzetno povećalo – to je aktivnost “Sudske presude i ovrhe“, koja je od predviđenih već ionako ogromnih 82,938 milijuna kuna porasla za dodatnih 68 milijuna. Time će ove godine MORH po osnovi sudskih presuda i ovrha potrošiti oko 150,919 milijuna kuna – što je do sada gotovo najveći takav godišnji izdatak ikada. Prema Višnji Tafri, ovo je posljedica poslovanja MORH-a iz perioda od 2005. i 2006. pa sve do 2009. i 2010. godine. Sve su to ovrhe koje sada, zbog novog Zakona o ovrhama, puno brže idu na naplatu i posljedica su sudskih sporova koje razni djelatnici MORH-a vode protiv države u resoru obrane (najviše po pitanju prekovremenog rada). O tom problemu su i na portalu Obris.org dostupni dodatni detalji, koje se svojedobno podnijelo na raspravu Hrvatskome saboru u zasebnoj problematskoj točci dnevnoga reda.

Program “Duhovna skrb” je također smanjen. Riječ je tu o izdacima koje MORH izdvaja za financiranje Vojnog ordinarijata – gdje je dosadašnji planirani rashod od 11,698 milijuna kuna smanjen za iznos od 2,6 milijuna kn. Jednako je tako smanjen i kapitalni program “Mrežni računalni sustav” – kojem je od dosada planiranih 4,9 milijuna kuna skinuto okruglih 250 tisuća kuna.

Širi segment “Obuka i logistička potpora OS” ukupno je povećan za 5.626.749 kuna. Tu je (1) aktivnost “Obuka i vježbe” smanjena za 9,124 milijuna kuna. No, to nije značilo smanjenje količine obuke i broja vježbi, nego je unutar sve te obuke i vježbi došlo do smanjenja naknada za rad na terenu (6,6 milijuna) i dijela obuke koji se odnosio na obuku letačkog osoblja (2,5 milijuna, temeljem ušteda na kerozinu). Povećana je tu (2) aktivnost “Održavanje materijalnih sredstava i sustava” za 11,9 milijuna – radi povećanja odvajanja za usluge održavanja naoružanja i opreme za 12,9 milijuna kn (stavka “Rashodi za usluge”) i sredstava za premije osiguranja prijevoznih sredstava (nešto manje od 0,1 milijun, stavka “Ostali nespomenuti rashodi poslovanja”), koja su onda kompenzirana smanjenjem na trošku materijala i dijelova za održavanje naoružanja i opreme (stavka “Rashodi za materijal i energiju”) od ukupno 1,06 milijuna kuna. Povećana je tu i aktivnost (3) po pitanju “Temeljnog održavanje objekata i infrastrukture” – s dosadašnjih 33,1 milijun na novi iznos od 35,9 milijuna kuna. Tih dodatnih 2,9 milijuna kuna bit će prvenstveno utrošeno na održavanje građevinskih objekata u vojarnama, jer se tu dugo nije ozbiljnije ulagalo, te je stanje na momente i zastrašujuće loše.

U proračunskome segmentu “Međunarodna suradnja” došlo je do ukupnog povećanje planiranih izdataka za 230 tisuća kuna, i to po pitanju troškova školarina za djecu djelatnika na dužnostima u inozemstvu. Za razliku od toga, proračunski segment “Mirovne misije” ukupno je smanjen za 13.605.884 kuna, što odgovara i ukupnome trendu smanjivanja ovog tipa djelatnosti. Od toga je (1) program “UN misije” srezan za 0,7 milijuna (uglavnom naknade zaposlenima za sudjelovanje u misijama, i usluge prijevoza), što ni ne čudi ako znamo da je Hrvatska ove godine prekinula sudjelovanje u ukupno 3 mirovnim operacije pod okriljem UN-a. Zatim su smanjena sredstva i po (2) programu “NATO operacije“, za 12,373 milijuna (naknade zaposlenima za sudjelovanje smanjene su oko 17 milijuna, materijal i dijelovi za održavanje opreme te transportnih sredstava smanjeni su oko 1,3 milijuna, i još je oko1,1 milijun ušteđen smanjenjem premija osiguranja sudionika u operacijama – da bi onda sredstva za smještaj i prehranu bila povećana za 7 milijuna kuna). Drastično smanjenje naknada zaposlenicima posljedica je opadanja broja vojnika u misiji ISAF (gdje trenutno boravi tek 98 pripadnika OS RH). Što se tiče (3) stavke “EU misije i operacije“, na toj aktivnosti je rebalansom državnoga proračuna planirano smanjenje za 0,6 milijuna kuna – prvenstveno na naknadama za zaposlene i troškovima njihova smještaja te prehrane.

Na kraju, u segmentu “Javna sigurnost”, odnosno u programu “Korištenje OS za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu” (vrijednom ukupno 113,476 milijuna) uplanirana je dodatna ušteda od sitnih 1,62 milijuna kuna. Pri tome, smanjene su aktivnosti (1) “Protupožarna zaštita” za oko 5,158 milijuna, (2) “Obalna straža” za 1,62 milijuna, (3) “Hitni medicinski prijevoz” za još 1,67 milijuna, te (4) “Potraga i spašavanje” za 0,9 milijuna kuna. Na račun toga je povećan iznos za aktivnost “Pomoć lokalnoj zajednici i ustanovama” za 0,556 milijuna (radi pojačanog angažiranja pripadnika OS RH u pomoći tijekom poplava). Osim toga, ostatak ušteđenih sredstava raspoređen je i na novu proračunsku stavku – koja se ove godine pojavila po prvi puta i koja, iako načelno humana, nema nikakve veze sa sektorom obrane. Taj projekt, nazvan “Sanacija šteta od poplava“, još je jedna nevojna aktivnost, kojom se ove godine ukupno 7,2 milijuna kuna potrošilo na aktivnosti za koje u Republici Hrvatskoj postoje i druga nadležna tijela – koja uvelike nisu ispunila svoj smisao, da bi svoj posao jednostavno prebacila na leđa i u proračun Ministarstva obrane RH. Prema službenom objašnjenju Višnje Tafre, tim je proračunskim potezom došlo do “objedinjavanja troškova nastalih tijekom angažiranja pripadnika OS u pružanju pomoći civilnim institucijama i stanovništvu ugroženom od poplava u Slavoniji u iznosu od 7,2 milijuna kuna, koji je osiguran preraspodjelom unutar samog financijskog plana MORH-a“.

Saborski Odbor za obranu na kraju je podržao prijedlog rebalansa, ali s vrlo podijeljenim glasovima: od 7 članova Odbora, koliko je nužno za kvorum, 4 vladajuća zastupnika glasala su “ZA”, dok su 3 oporbena ostala “SUZDRŽANA”, što je ipak bilo dovoljno da prijedlog rebalansa većinom glasova dobije podršku Odbora za obranu.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.