Odbor za obranu prihvatio rebalans proračuna

 

S rubno glasova za kvorum, Odbor za obranu je rutinski pregazio i Prijedlog rebalansa

S pet glasova „za“ i 2 „protiv“, saborski Odbor za obranu jučer je prihvatio prijedlog rebalansa proračuna. Sam rebalans branio je pomoćnik ministra financija Maroje Lang, dok je o onom dijelu koji se tiče Ministarstva obrane govorila zamjenica ministra Višnja Tafra. Pomoćnik Lang iznio je nekoliko osnovnih podataka o okolnostima koje su dovele do rebalansa – prije svega, o promjeni makroekonomskih pokazatelja na lošije, i svijesti koja je bila prisutna već prilikom izrade proračuna za ovu godinu da je predloženi deficit pretjeran i neodrživ, o čemu smo pisali krajem ožujka. Zamjenica Tafra detaljnije je obrazložila što se događa s financijskim planom MORH-a, s obzirom da će mu rebalansom biti odrezano 153 milijuna i 300 tisuća kuna, te će time iznositi 4.656.330.750 kuna (ili, prema tečaju od 7,61 kune za euro – 611.870.006,57 eura).

Mi smo ovaj financijski plan iskoristili i za preraspodjelu unutar samog financijskog plana Ministarstva obrane, tako da smo unutar toga preraspodijelili iznos od 43.576.916 kuna. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana MO izvršen je na način da su ključni projekti opremanja i modernizacije, koji su planirani izvornim planom, nisu se u velikoj mjeri mijenjali. Od nekih manjih projekata se odustaje, ali ostvaruju se i novi projekti za koje ocjenjujemo da su u ovome trenutku važniji, kao što je vojarna u Petrinji i skladišni objekti za UbS u Doljanima“,

rekla je Tafra prisutnim članovima Odbora za obranu.

Mnogima uzeto, nekima dano

I uz rezove, kapitalni projekti pretežito očuvani

Preraspodjela unutar financijskog plana samog Ministarstva obrane uglavnom znači smanjivanje određenih stavki iz prvotnog Plana. Prema Tafri, to ukupno smanjenje na programu opremanja, modernizacije i izgradnje iznosi 42.734.434 kuna (dok objavljeni tablični prikaz rebalansa govori o 42.905.434 kuna manje). Odustaje se od projekta protupožarnog zrakoplova za gašenje požara i obuku AT-802 u iznosu od 25 mil kn, jer su u MORH-u procijenili da je to jedna od mogućnosti koja se može relativno bezbolno smanjiti, budući da taj protupožarni zrakoplov nije namijenjen prvenstveno gašenju nego obuci pilota. Taj je avion otpao u planovima za ovu godinu, a u sljedećoj – tko zna. Kako je dalje navela Tafra,

umanjuju se i aktivnosti opremanja materijalno-tehničkim sredstvima za 25,4 milijuna kuna, od toga 6 milijuna kuna odlazi na ABK-opremu, 5 milijuna kuna na inženjerijsku opremu, 1 milijun na opremu za borbenu identifikaciju, 6 i pol milijuna kuna na operativni leasing vozila iz razloga jer će se sklapanje ugovora dogoditi nažalost kasnije tijekom ove godine nego što se planiralo prethodno, 5 milijuna kuna na prijevozna neborbena sredstva, dok se iznos od 2,9 milijuna kuna (uredska oprema) preraspodjeljuje za nabavu računalne opreme. Umanjuje se i aktivnost investicijskog održavanja objekta infrastrukture za 13,7 milijuna kuna, i umanjuje se aktivnost opskrbe materijalnim sredstvima za 7,7 milijuna kuna. Smanjenje se odnosi – 10 milijuna kuna – na troškove prehrane i čišćenja, 0,6 milijuna kuna na odjeću i obuću, i u toj stavci povećavamo 3 milijuna kuna na stavci energije iz razloga jer je došlo do znatnog povećanja ukupno svih vrsta energije koja se troši u MO“.

Dodatno povećanje od čak 31 milijun kuna prebačeno je u stavku izgradnje objekata infrastrukture – od toga će se 25 milijuna kuna utrošiti u daljnje uređenje vojarne „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji, gdje se planira urediti 2 velika smještajna objekta za oko 400 vojnika, dok će preostalih 6 milijuna biti potrošeno za izgradnju skladišnih objekata za UbS u Doljanima.

Smanjivanje sredstava za obuku – na račun dnevnica i terenskih dodataka, a ne samih aktivnosti

U programu upravljanja i potpore osoblju ukupno smanjenje iznosi 8 milijuna 845 tisuća kuna, pri čemu se za 4 milijuna kuna smanjuju naknade prijevoza djelatnika s posla i na posao, kao i usluge istog takvog prijevoza s ugovornim prijevoznicima za 4,8 milijuna kuna. U programu komunikacijsko-informacijskih sustava i potpore, prema Tafri, ukupno smanjenje je 29.347.046 kuna (u tabličnoj formi rebalansa 29.176.046 kuna) – smanjenje u aktivnosti opće potpore je 24,8 milijuna kn (u tabličnoj formi rebalansa – 24.552.046 kuna), od toga je smanjeno 24,6 milijuna kuna za troškove po sudskim presudama i 0,26 milijuna kuna u za usluge po ugovorima o djelu (što u stvarnosti nisu ugovori o djelu, već ugovori koji se sklapaju s dragovoljnim ročnicima). Na programu obuke i logističke potpore OS smanjenje iznosi 22.673.520 kn – smanjuju se rashodi za obuke i vježbe za 5,8 milijuna kuna, te također sredstva za održavanje materijalnih sredstava i sustava za 16,8 milijuna kuna – 12,4 milijuna za materijal i usluge održavanja zrakoplovno-tehničkih sredstava i brodova, 3 milijuna za usluge laboratorijskog ispitivanja industrijskog zbrinjavanja UbS-a i 2 milijuna za usluge prijevoza ljudi i opreme, dok su se za 0,6 milijuna povećali izdaci za osiguranje motornih vozila. No kako se obuka pripadnika OS pokazala temom koja je posebno prirasla srcu ministra Kotromanovića, nije tu začudilo ni posebno obrazloženje njegove zamjenice o upravo toj promjeni u brojevima:

Znači da se rashodi za obuku nisu smanjili, nego, smanjila se visina terenskog dodatka i dnevnice, u odnosu na ono što je propisala država. Tako da neće se smanjiti obuka u njenom ukupnom obimu, nego su troškovi obuke pali zbog smanjenja, znači, samog iznosa terenskog dodatka i dnevnice“.

———————————————————————————-

10.4.2013 - Višnja Tafra - Zašto je rebalansom ipak pao iznos novaca namijenjenih obuci      
———————————————————————————-

Na programu mirovnih misija ukupno smanjenje je 44 milijuna 260 tisuća kuna, što je prije svega posljedica smanjenja broja pripadnika OS RH u mirovnim operacijama (kako u najvećoj mirovnoj operaciji ISAF u Afganistanu, tako i povlačenje hrvatskih vojnika iz mirovne operacije na Golanu). I zadnji program – korištenje OS za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu – pretrpio je rezanje financija u iznosu od 5 milijuna 440 tisuća kuna, od čega je dio za aktivnosti protupožarne zaštite smanjen u iznosu od 3,2 milijuna kuna, za aktivnosti Obalne straže za 1,4 milijuna kuna, te za aktivnosti hitnog medicinskog prijevoza, potrage i spašavanja za 0,8 milijuna.

Trpi i VSOA, te projekt VoGIS

Mnogo je omanjih promjena u obrambenome proračunu

Iako se to iz postojećih dokumenata ne vidi na jasan način, Višnja Tafra napomenula je da su Linićeve škare dohvatile i Vojno-sigurnosnu obavještajnu agenciju, i to rezanjem njihovog dijela proračuna za 4 milijuna kuna (vjerojatno tablična stavka “Sigurnosni poslovi”). Što će zbog toga trpjeti – nije poznato.

Za čak 10 milijuna kuna kratak je ostao i famozni projekt VoGIS, projekt uspostave jedinstvenog Vojnog geoinformacijskog sustava, koji za MORH radi tvrtka Geofoto. Višegodišnje natezanje tog projekta, s upitnim rezultatima, moglo bi uskoro biti okončano.

„To je vojno-geografski sustav koji je započet još pred puno godina i, nažalost, nije završen. Ovih dana će se preispitivati potreba njegovog daljnjeg nastavka, da bi se vidjelo da li je ugovor koji je sklopljen ispunjen u potpunosti i da bi se preispitivalo što je s OS – za taj projekt koji je dugo godina trajao i jako veliki iznos financijskih sredstava je utrošen – da li ga treba nastaviti, tako da bismo u ovoj godini napravili neku okvirnu sliku o tome da li s njim treba nastaviti ili ne, i zato smo dio od 10 milijuna kuna stavili u smanjenje proračuna za ovu godinu“,

pojasnila je Tafra.

Dokle još može?

Za Tomislava Ivića obrambeni proračun sve je više hod po rubu provalije

Prijedlog rebalansa nije inspirirao saborske zastupnike na ikakvu raspravu, pa je po ustaljenoj praksi SDP bio „za“, a HDZ „protiv“. Među „protivnicima“ vjerojatno tek prve runde ovogodišnjih proračunskih restrikcija našao se i predsjednik Odbora, Tomislav Ivić, koji je izračunao da su rezanja obrambenih proračuna u prošloj i ovoj godini dosegla gotovo 10 posto ukupnog proračuna Ministarstva obrane za 2013. Po njemu, ovakvi potezi – iako donekle razumljivi, otvaraju i neke dodatne probleme:

 

Ovo je sada s proračunom toliko napregnuto da je pitanje kako će do konca godine sustav uopće funkcionirati i hoće li biti dostatna sredstva za funkcioniranje Ministarstva obrane, posebice uzimajući u obzir činjenicu da je tek 4. mjesec, a vjerojatno do konca godine će biti još jedan rebalans proračuna i onda je pitanje kako će u tom rebalansu proračuna MO proći – u zadnjih nekoliko godina kada je god u pitanju rebalans proračuna onda je u pravilu MO među par onih ministarstava gdje se vrše značajnije uštede“,

rekao je Ivić. Vanjskog člana Odbora, umirovljenog generala Tomu Medveda, najviše brine smanjivanje dviju stavki – obuka i opremanje elementarnim sredstvima. Ostali su valjda bili zadovoljni, pa je nakon brzinskog glasanja Odbor završio sa sjednicom.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.