Radiološki nadzor USS Harry S. Truman

 

Prošloga tjedna mnogi su se zabavljali temom posjete američkog nosača USS Harry S. Truman (CVN-75) Hrvatskoj i Splitu. Pri tome, ponešto je manje pažnje zadobila činjenica kako je tu zapravo bila riječ o boravku plovila na nuklearni pogon u hrvatskim vodama, što je samo po sebi jednako neuobičajeno kao i sama posjeta ikakvog nosača zrakoplova Lijepoj našoj. Ulazak “nuklearnog broda” u RH pojava je kakva se dogodi tek nekoliko puta na niz godina, ali bez obzira na to – sam dolazak stranih trupa u RH tražio i posebnu odluku Vlade, donesenu 26. studenog ove godine. Uz sve drugo, posebnu je pažnju tu trebalo posvetiti i dodatnim rizicima koje takva posjeta sa sobom nosi – ne samo oko sigurnosti broda i stranih pomoraca, ispuštanja otpada ili balastnih voda, već i po pitanju mogućeg curenja radijacije u okoliš. Zato je posebno iznenađujuće da brojne “zelene” udruge i organizacije po tom pitanju nisu imale što za reći, dok se u čitavom ovom kolopletu tema javila tek minorna stranka “Radnička fronta”, koju je smetao “NATO kao ubojica djece”.

S problematikom rizika od radioloških ili nuklearnih zagađenja tu se suočila i Hrvatska, a o režimu kontrole koji se početkom ovoga mjeseca uspostavilo na Srednjem Jadranu upitali smo nadležne – prvo Ministarstvo obrane RH, a onda i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, koji je kao stručno tijelo organizirao sam aktivni nadzor tog “nuklearnog broda” u posjeti RH – konkretno, američkog nosača USS Harry S. Truman (CVN-75).

MORH i rizici od curenja radijacije

Prema navodima iz Ministarstva obrane RH, “Kontrola radijacije u takvim slučajevima, kao što je posjet stranog broda RH, obavlja se na temelju nacionalnih propisa i Odluke vlade RH o uplovljavanju i boravku stranog ratnog broda u teritorijalno more RH. Državni zavod za nuklearnu i radiološku sigurnost nadležan je za nadzor zračenja (sukladno Pomorskom zakoniku)“.

Konkretno, riječ je o članku 61. Pomorskog zakonika iz 2004. godine (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, i konačno 26/15), koji od svojih zadnjih promjena krajem 2008. godine navodi sljedeću proceduru:

“(1) Strani nuklearni brod koji namjerava uploviti u hrvatsku luku otvorenu za međunarodni pomorski promet dužan je zatražiti odobrenje za uplovljavanje u luku i pravodobno dostaviti ovjereni prijepis dokumentacije o sigurnosti nuklearnog postrojenja Ministarstvu.

(2) Ministarstvo će pribavljenu dokumentaciju o sigurnosti nuklearnog postrojenja dostaviti tijelu državne upravne nadležnom za nuklearnu sigurnost radi stručne ocjene stanja nuklearne sigurnosti broda.

(3) Ministarstvo će o namjeri uplovljavanja stranoga nuklearnog broda iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu od ionizirajućeg zračenja koje će uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za nuklearnu sigurnost, odrediti program ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda te iznos posebne pristojbe koju mora uplatiti poduzetnik broda za pokriće troškova programa ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda.

(4) Ministarstvo će izdati brodu iz stavka 1. ovoga članka odobrenje za uplovljavanje u hrvatsku luku ako na temelju stručne ocjene tijela državne uprave nadležnog za nuklearnu sigurnost ustanovi da od tog broda ne prijeti povećana opasnost od uzrokovanja nuklearne štete i ako taj brod ima valjanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o osiguranju ili potvrdu o financijskom jamstvu, koju je izdao osiguravatelj, odnosno davatelj financijskog jamstva, do visine svote iz članka 831. ovoga Zakonika, te da su osigurana sredstva za posebnu pristojbu iz stavka 3. ovog članka.

(5) Prije uplovljavanja stranoga nuklearnog broda koji je dobio odobrenje iz stavka 4. ovoga članka, nadležna ustrojbena jedinica Ministarstva naredit će da tijelo državne uprave nadležno za nuklearnu sigurnost, na najprikladnijem mjestu, obavi odgovarajući pregled stanja nuklearne sigurnosti broda. Nadležna ustrojbena jedinica Ministarstva može, prema potrebi, obavljati ponovne preglede i za boravka broda u luci“.

Blisku obranu broda osigurala je sama Ratna mornarica SAD

Blisku obranu broda osigurala je sama Ratna mornarica SAD

Dakle, po proceduri provedenoj od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, konkretan nadzor radijacijske emisije u slučaju posjeta USS Harry S. Truman organizirao je, sukladno nacionalnim propisima, Državni zavod za nuklearnu i radiološku sigurnost, u koordinaciji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH koje je bilo nositelj neposrednog osiguranja broda. Pri tome, kako napominje MORH, “kontrola je provedena na uzorcima mora kod plovidbe broda u dolasku i odlasku iz RH, kao i tijekom zadržavanja unutar RH“. Za detalje obavljenog posla obratili smo se spomenutom Državnom zavodu za nuklearnu i radiološku sigurnost.

Zavod na djelu!

Prema vlastitim tvrdnjama, Državni zavod za nuklearnu i radiološku sigurnost ovakve poslove ne radi često. Konkretno: “Svaki put kad uplovljava plovilo na nuklearnu propulziju. Otprilike svakih 10 godina (zadnji put 2006. kad je bio Enterprise)“. Pa ipak, to ne znači da ih je ovogodišnja posjeta CVN-75 iznenadila. Naime, Državni je zavod u čitavu proceduru organizacije posjete američkoga broda bio uključen vrlo rano u procesu ugovaranja ovoga gostovanja. Pri tome, “informacije su bile osjetljive prirode tako da su samo bili uključeni stručnjaci s potrebnih sigurnosnim ovlaštenjima“.

Iako se u MORH-u moglo čuti o važnoj ulozi MUP RH pri osiguravanju plovila Ratne mornarice SAD Hrvatskoj, samu koordinaciju posjete i uplovljavanja američkoga broda radio je MORH, sukladno Pomorskome zakoniku. Temeljem analize mogućih posljedica ravnatelj Državnog zavoda izdao je svoju zakonom potrebnu “Suglasnost o uplovljavanju”, te još i “Odluku o provedbi radiološkog monitoringa”. Opseg planiranog radiološkog nadzora prethodno je usuglašen i s američkom stranom, odnosno s brodom. Prema navodima iz Državnog zavoda za nuklearnu i radiološku sigurnost:

Sve je bilo unaprijed koordinirano i dogovoreno. Sve potrebne informacije Zavod je dobio ili od MORH-a i posredovanjem MORH-a od američke strane“.

Uz ostale lučke usluge, plovilu je naplaćena i radiološka kontrola

Uz sve lučke usluge, plovilu je naplaćena i radiološka kontrola

Konkretno provođenje radiološkog nadzora onda je bilo regulirano posebnom “Odlukom o provedbi nadzora”, kojom je imenovana ovlaštena vanjska organizacija za provedbu uzorkovanja i mjerenja. Uz pomoć te ovlaštene organizacije za provjere na terenu bili su zaduženi inspektori samog Državnoga zavoda za nuklearnu i radiološku sigurnost. Nakon provedenih prethodnih priprema, oni su posao započeli jedan dan prije dolaska broda (dakle, 3. prosinca), i nadzor su obavljali do isteka jednog dana po odlasku broda – dakle, do 10. prosinca ove godine. Čitav opseg provođenog nadzora bio je propisan spomenutom Odlukom:

Uzeti su uzorci vode prije, za vrijeme i nakon odlaska broda s mjesta sidrišta (potpuna analiza uzoraka). Kontinuirano je praćeno ionizirajuće zračene (visoko rezolucijskim gamma-spektrometrima) s obale u blizini broda“.

Iako se još izrađuje konačno izvješće o provedenome nadzoru, preliminarni rezultati nadzora za sada pokazuju da u promatranome periodu nije bilo nikakvog radiološkog učinka na prostor u kome je boravio USS Harry S. Truman. Odnosno, iz nadležnog Državnog zavoda je utvrđeno kako se može reći da je tijekom boravka, a i nakon odlaska američkoga broda radiološka situacija na nadziranome području ostala nepromijenjena.

Troškovi radiološkoga nadzora

Osiguranje na obali i u širem prostoru oko USS Truman davao je MUP RH

Kao što smo već naveli, načelno je financiranje ovakvoga nadzora regulirano stavkom 3 članka 61. Pomorskoga zakonika – koji predviđa “posebnu pristojbu koju mora uplatiti poduzetnik broda za pokriće troškova programa ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda”. Visinu ove takse odredio je ravnatelj Državnog zavoda sukladno Zakoniku, a sve te financijske transakcije navodno su se obavljale između ovlaštenih državnih tijela i lučkoga agenta kojeg je unajmio američki vojni brod.

U praksi je to značilo da su Amerikanci platili posebnu pristojbu u visini 30.000 kuna na račun ovlaštene organizacije, za ukupne troškove radiološkog nadzora posjete. Uz to, navodno je naplaćeno i oko 2.000 kuna putnih troškova inspektora, koje se podmirilo iz proračuna Državnog zavoda za nuklearnu i radiološku sigurnost. Za ukupni posao vezan uz radiološki nadzor posjete američkog broda CVN-75 Republici Hrvatskoj, nadležni Državni zavod nije proveo proceduru javne nabave – što se opravdava “između ostalog zbog visine nabave“.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.