Pomoz’ Bog i država!

 

Vojni ordinarijat i Ministarstvo obrane vole se javno!

Vidljivo je da se Hrvatska vojska i Majka Božja vole, prekrasna je ovdje atmosfera“. A nakon uzvišenog, evo i praktičnog dijela: „Vojni ordinarijat je dio Ministarstva obrane i želimo surađivati u interesu Ministarstva i ljudi koji su praktični vjernici“. Autor obje izjave, izrečene u nedjelju, 7. listopada, u nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, ministar je obrane Ante Kotromanović. No, ono što nije rekao je da ta ljubav zapravo nije besplatna, dapače – mjeri se u milijunima kuna.

Dok Ministarstvo unutarnjih poslova u svome dijelu državnoga proračuna barem formalno navodi nekakva godišnja odvajanja za Vojni ordinarijat (pri tome ne ulazeći u detalje troškova svog mnogoljudnog Odjela za suradnju s Vojnim ordinarijatom), MORH – državno tijelo koje financira glavninu njegovih rashoda – te troškove ne deklarira transparentno. Upravo smo zato te rashode krenuli pomalo bliže definirati nizom upita  i zahtjeva za pristup informacijama (gdje zahvaljujemo GONG-u na ustupljenim sirovim podacima)…

Veća kriza = više novca za utjehu duše

U travnju ove godine, točnije 30. travnja, temeljem Zakona o pravu  na pristup informacijama, nevladina udruga GONG tražila je od MORH-a podatke o broju svećenika određenih za dušebrižništvo u Hrvatskoj vojsci, te o proračunskim sredstvima planiranima za potrebe Vojnog ordinarijata u RH. MORH je odgovorio 14. svibnja:

„U Vojnom ordinarijatu RH djeluje pet (5) svećenika i petnaest (15) djelatnika na drugim dužnostima općih poslova, dok je u Oružanim snagama RH raspoređeno šesnaest (16) svećenika, vojnih kapelana, koji skrbe za dušebrižništvo djelatnika“. U nastavku slijedi i informacija o financijama: „U Financijskom planu Ministarstva obrane, u tekućoj 2012., za materijalne rashode Vojnog ordinarijata RH planirano je pet milijuna i osamdeset sedam tisuća kuna (5.087.000 kn), za aktivnosti upravnih i općih poslova, te poslova dušebrižništva i vjerske potpore“.

Potom je 18. svibnja, temeljem istog Zakona, GONG zatražio od MORH-a podatak o ukupnom  iznosu proračunskih sredstava Ministarstva obrane koja su utrošena za materijalno uzdržavanje djelatnika Vojnog ordinarijata u RH tijekom 2010. i 2011. godine. Odgovor je stigao 1. lipnja:

„U Financijskom  planu MORH-a za 2010. godinu, za redovne plaće i materijalna prava djelatnika Vojnog ordinarijata u RH ukupno je utrošeno osam milijuna šestosedamnaest tisuća i tristodevdesettri kune (8.617.393 kn), dok je u 2011. godini iznos od osam milijuna petstodvadesetšest tisuća i devetstoosamdeset i dvije kune (8.526.982 kn). Napominjemo da se u spomenutom Financijskom planu MORH-a ne iskazuju posebne stavke prema dužnostima: vojni ordinarij, generalni vikar ili svećenici određeni za vođenje dušebrižništva Hrvatske vojske“.

No to je samo dio brojčane slagalice MORH-ovog proračuna za Vojni ordinarijat. Ono što nije rekao GONG-u, MORH je 10. listopada odgovorio našem portalu – a to je: “Koliko se ukupno novaca odvaja godišnje iz proračuna Ministarstva obrane za potrebe Vojnog ordinarijata?”

„Iz ukupnog proračuna MORH-a za Vojni ordinarijat RH izdvojeno je u 2010. godini 12.364.816 kn, 2011. godine – 12.303.997 kn, te 2012. – 13.551.300 kn. Napominjemo da su u navedenim iznosima uključeni rashodi za zaposlene djelatnike Vojnog ordinarijata za 2010. i 2011. godine prema stvarnim isplatama, dok je iznos za 2012. godinu planiran, odnosno procjena je temeljem dosadašnjih isplata u ovoj godini. Navedena sredstva uključuju rashode za zaposlene (redovne plaće, jubilarne, naknade za prijevoz i slično te materijalne rashode)“.

Dakle, kada se svi ti odgovori sklope, dobije se slijedeće:

 

2010. godina

2011. godina

2012. godina

Ukupan planirani proračun MORH

4,749,596,513 kn

(plan iz rebalansa u kolovozu 2010.)

4.969.836.217 kn

(prvotni plan s kraja 2010.)

4.828.051.470 kn

(aktualni državni proračun)

Vojni ordinarijat – Ukupni trošak

12.364.816 kn

12.303.997 kn

13.551.300 kn

Vojni ordinarijat – Plaće i materijalna prava djelatnika

8.617.393 kn

8.526.982 kn

8.464.300 kn

(dobiveno računski)

Vojni ordinarijat – materijalni troškovi

3.747.423 kn

(dobiveno računski)

3.777.015 kn

(dobiveno računski)

5.087.000 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neugodni zaključci

U ovom MORH-ovom odgovoru očita je jedna neugodna istina – 2012., u godini opće štednje, rezanja beneficiranog staža DVO-ima, kresanja naknada za prijevoz, i sl., Ministarstvo obrane (MORH) je za Vojni je ordinarijat izdvojilo ukupno milijun i 200 tisuća kuna više nego prošle godine. Uzme li se u obzir informacija dana GONG-u, o pet milijuna i osamdeset sedam tisuća kuna planiranih za materijalne rashode Ordinarijata i poslove dušebrižništva, te vjerske potpore – ispada da većina proračunskog novca u ovoj godini, čak 8 milijuna 464 tisuće i 300 kuna, zapravo odlazi na plaće djelatnika Vojnog ordinarijata i Samostalnog odjela za potporu Vojnom ordinarijatu unutar MORH-a (taj Odjel broji 10 zaposlenih, i njegovi su troškovi, tvrde u MORH-u, uključeni u ukupan iznos rashoda za Vojni ordinarijat). Ujedno, dok masa novca za plaće i srodna beriva polagano pada, u Vojnome ordinarijatu materijalni troškovi naizgled rastu. Ako se do kraja godine ne ispostavi da su godišnje aktivnosti bile bitno pojačane (a to do sada nije vidljivo), otvorit će se pitanje – nije li i tu tek riječ o računovodstveno-kreativnome prelijevanju, skrivenome iza tek formalne štednje na plaćama.

Iako je ministar financija Linić odavna napravio projekciju državnog proračuna za 2013. godinu, a u tijeku je i sama izrada sljedećeg godišnjeg proračuna, u MORH-u još uvijek nisu sigurni koliko će sredstava 2013. namijeniti Ordinarijatu. Nema sumnje da će i taj podatak biti itekako zanimljiv.

Godina vjere i nekoliko godina štednje

Svete sličice k’o alat za HRM!

Zanimljivo je i baciti pogled na Plan nabave (verzija 2), koji već neko vrijeme lijepo stoji na web stranicama Ministarstva obrane. U tom Planu, među ostalim, piše ponešto i o nabavama za Vojni ordinarijat. Po stavkama, stvari se protežu ovako:

1. stručna glasila za Vojni ordinarijat –  procjena: 11.200,00 kn, s PDV 14.000,00 kn

2. liturgijske i druge knjige za potrebe VO – procjena: 7.200,00 kn, s PDV: 9.000,00 kn

3. misno vino – procjena: 67.600,00 kn, s PDV: 84.500,00 kn

4. potrošni materijal za liturgijske potrebe – procjena: 56.400,00 kn, s PDV: 70.500,00 kn

5. sitni inventar – liturgijski – procjena: 8.000,00 kn, s PDV: 10.000,00 kn

6. umjetnička djela za sakralne objekte VO – procjena: 20.000,00 kn, s PDV: 25.000,00 kn

7. odjeća za VO – procjena: 32.000,00 kn, s PDV: 40.000,00 kn

8. krunice, jaslice u kutijici od pliša, kipići svetaca od mljevenog kamena, mala raspela i dr – procjena: 16.144,00, s PDV: 20.180,00 kn

9. promidžbeni stick Lourdes 2012 s prozirnom kutijom – procjena: 12.800,00 kn, s PDV: 16.000,00 kn

10. službeni bedž za izaslanstvo RH na hodočašću Lourdes 2012 – procjena: 12.000,00 kn, s PDV: 15.000,00 kn

11. hodočasnički bedž Marija Bistrica 2012 – procjena: 32.000,00 kn, s PDV: 40.000,00 kn

12. hodočasnički šal Lourdes 2012 i Marija Bistrica 2012 – procjena: 36.000,00 kn, s PDV: 45.000,00 kn

13. tisak poslanica VO za potrebe VO – procjena: 23.200,00 kn, s PDV: 29.000,00 kn

14. tiska liturgijskog vodiča Lourdes 2012 za potrebe VO – procjena: 18.400,00 kn, s PDV: 23.000,00 kn

15. tisak Obavijesti VO – procjena: 46.000,00 kn, s PDV: 57.500,00 kn

16. tisak plakata za Mariju Bistricu i Lourdes za potrebe VO – procjena: 4.240,00 kn, s PDV: 5.300,00 kn

17. tisak pozivnica za 15 godina Vojne biskupije za potrebe VO – procjena: 1.616,00 kn, s PDV: 2.020,00 kn

18. usluge kemijskog čišćenja za potrebe VO – procjena: 8.000,00 kn, s PDV: 10.000,00 kn

19. hotelske usluge – SzGN (za potrebe VO) – procjena: 213.200,00 kn, s PDV: 266.500,00 kn

Ovo posljednje – “hotelske usluge za potrebe Vojnog ordinarijata” – ujedno je i najveća stavka u ovogodišnjoj planiranoj nabavi. Prema MORH-ovom pojašnjenju, u Planu nabave (točnije – njegovoj još neobjavljenoj verziji 3) ta je stavka od ranije procijenjenih 266,500 kn smanjena na 205 tisuća kuna, „a odnosi se na financijski iznos koji Vojni ordinarijat koristi za potrebe vjerskih aktivnosti (duhovne vježbe i sl.) a koje se provode u objektima MORH-a (Hotel Zagreb u Splitu kojim upravlja Služba za gospodarenje nekretninama – SzGN). Obzirom da se radi o utrošku sredstava unutar MORH-a, ne provodi se postupak javne nabave“.

Sve u svemu, ove godine za Vojni ordinarijat planirana je javna nabava u vrijednosti od 626,000.00 kn, odnosno 782,500 kuna s PDV-om.

Usporedbe radi, to je gotovo dvostruko više od planirane nabave avio-benzina AB 100LL (procijenjena vrijednost nabave: 488 tisuća kn s PDV-om), ili donekle usporedivo s procijenjenom vrijednosti izgradnje i rekonstrukcije skladišnih objekata, odn. adaptacije vojnih hangara (800 tisuća kn s PDV-om), te s nabavom konzerviranih mesnih proizvoda za vojsku (706,685 kn s PDV-om) – odnosno, s nabavom općeg i specijalnog alata za održavanje brodova HRM-a (700 tisuća kn s PDV-om).

Jačanje kohezije i morala

Izlet u Lourdes na račun države

Ovakvo silno rasipanje milijuna na Katoličku crkvu, koje hrvatska država, budimo iskreni, može i puno pametnije utrošiti, neće promijeniti niti današnji posjet premijera Milanovića Vatikanu, niti navodna namjera da se razgovara o reviziji tzv. Vatikanskih ugovora. Crkva je do sada već pokazala da ne razumije i ne želi razumijeti razmjere krize, jer kako drugačije protumačiti navodni zahtjev vojnog ordinarija Jurja Jezerinca da mu se u ovogodišnjem proračunu dodijeli dodatnih 610 tisuća kuna – zbog povećanih troškova jubilarnoga hodočašća hrvatske vojske i policije u Lourdes – od čega je, na kraju, u novom proračunu navodno priskrbljeno tek 260 tisuća više nego lani. Naravno, možda baš tu treba tražiti i razlog naglome skoku materijalnih troškova Vojnoga ordinarijata u tekućoj godini (vidi tablicu iznad), ako se troškove hodočašća knjižilo kao narasli materijalni trošak poslovanja. Pritom se, kao vrhunsku milost i odricanje, ističe privremeno odgađanje gradnje katedralne crkve Vojne biskupije. Da podsjetimo – natječaj za njenu izgradnju MORH je objavio u rujnu prošle godine, no zbog negodovanja javnosti ubrzo ga je i povukao uz obrazloženje da je isti nedovoljno pripremljen.

Na istom onom hodočašću u Mariju Bistricu s početka priče, načelnik GS OS RH Lovrić nadahnuto je zborio kako ono služi “jačanju kohezije i morala pripadnika vojske”. Ali zapravo, sve se svodi na golu činjenicu – da od 20 ministarstava u Vladi RH, tek za zaposlenike njih nekoliko (prvenstveno obrane i unutarnjih poslova), država organizirano plaća molitvena putovanja u Francusku i duhovne vježbe po Hrvatskoj. Nejasno je po čemu su to ova dva resora bitno duhovnija ili duhovnosti žednija od ostatka državne uprave, kao što nije jasno, posebice u ovo doba krize, ne bi li i ostatku stanovništva (posebno nezaposlenima) po toj logici – baš državni proračun mogao platiti nešto vjerske utjehe uz molitvu po dalekim svetištima. Pa da i oni u Lourdesu, kao i naši prosvijetljeni ratnici i redarstvenici, dobiju plastičnu flašicu svete vode ili u Mariji Bistrici svetu sličicu – koje su obje svete po tome što ih je takvima proglasila Crkva, a platila hrvatska država.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.