Pogled u sustav javnih nabava MORH-a u 2013.

 

Nakon što smo se za prvu silu osvrnuli na praksu nabave vojne bižuterije i poklona u Ministarstvu obrane, te načelno popratili i predstavljanje Plana nabave MORH-a za 2013. godinu – postupka koji je predstavljen javnosti, članovima Odbora za obranu Hrvatskog sabora, te Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Hrvatskog sabora, 20. veljače 2013. godine, tim smo se dokumetom odlučili pozabaviti i ponešto detaljnije. S jedne strane -jer njegovo prezentiranje javnosti stvarno predstavlja prvu priliku da se detaljnije pogleda postupak javnih nabava MORH – kako je to ponosno u Saboru istakao i sam ministar Kotromanović, potaknut upitom saborskog zastupnika Josipa Đakića, na posljednjoj sjednici Odbora za obranu.

————————————————–

13.3.2013. – Kotromanović o transparentnoj javnoj nabavi u obrani

 

 

S druge strane, čini nam se bitnim ponešto podrobnije promotriti ovu materiju, prije no što se više posvetimo rebalansiranome obrambenom proračunu (danas ujutro na dnevnome redu Vlade RH), te Pregledima sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu (objavljena 18. veljače 2013. godine na internetskim stranicama MORH).

Godišnji plan nabave MORH-a za 2013. godinu

Kako je objasnio Branko Pribolšan, načelnik Sektora za nabave MORH-a, u idealnoj se situaciji jedinstveni Plan nabave počinje formirati na temelju projekcija proračuna (trenutno aktualnih za period od 2013. do 2015. godine), da bi ga se za predstojeću godinu specificiralo krajem godine, nakon donošenja Državnog proračuna za tu iduću godinu. Na temelju proračuna, Ministarstvo za predstojeću godinu formira i potpisuje Financijski plan – dokument na kojeg se onda neposredno veže i Plan nabave, temeljem iskazanih potreba za predstojeći period. Ujedinjavanje ovih lista potreba s Financijskim planom u MORH-u radi Samostalni sektor za javnu nabavu – time što formira Predmete nabave (po zakonom propisanim grupama pojedinih roba, usluga i radova), koji svaki dobiva i svoj jedinstveni broj (CPV-broj). Time se omogućava formiranje ujedinjenih lista, koje su usuglašene prema međunarodnome standardu, a na kojima se može pratiti grupiranja, prema predmetima nabave širom sustava, ili prema kupcima. U tekućoj 2013. godini, za financijski je plan MORH-a prvotno bilo odvojeno oko 4 milijarde i 780 milijuna kuna. Od toga je za materijalno zbrinjavanje obrane izdvojeno oko 1 milijardu 741 milijun kuna, odnosno 36 posto od cjelokupnoga iznosa. I tu sad polagano dolazimo do razine uvida koja za javne nabave u obrani do ove godine nije bila moguća.

Naime, iz ove ukupne cifre prvo se izdvajaju dvije kategorije predmeta nabave – (1) oni za koje je postupak proveden prethodne godine i ove se godine samo vrši plaćanje (višegodišnji ugovori), te (2) predmeti nabave koji nemaju potpunu specifikaciju (koji nisu spremni za pokretanje postupka, i koje se drži otvorenima do okončanja konzultacija s korisnicima, kada se i oni naknadno uključuju u Godišnji plan nabave).

U 2013. godini rezervirano je 474.579.459 kuna za ugovore zaključene u prethodnom razdoblju (1) – koji ne ulazi u godišnji plan, već se samo vrši plaćanje prema ranije sklopljenim ugovorima. To iznosi 27 posto od ukupno predviđenih sredstava za materijalno zbrinjavanje sektora obrane – koja bez te stavke u 2013. godini iznose 1.266.420.541 kunu. U ovu kategoriju spadaju bazna vozila Patria (te dodatni predmeti nabave vezani uz njih), višegodišnje održavanje letjelica, pribavljanje daljinski upravljanih borbenih stanica, prenaoružavanje HV jurišnom puškom VHS, opskrba vodom, komunalne naknade i usluge, te tome slični predmeti nabave. Predmeti koji krajem veljače, u trenutku iznošenja podataka o javnim nabavama u 2013. godini, nisu bili kompletno specificirani – odnosno, kojima je trebala dorada prije uključivanja u Godišnji plan nabava (2) – iznosili su 5 posto od ukupnih sredstava za materijalno zbrinjavanje sektora obrane, odnosno 6 posto sredstava iz sume koja tu preostane kada se od te ukupnosti oduzmu prethodno spominjana sredstva za plaćanje prethodno nabavljenih predmeta nabave. Ova je stavka krajem veljače iznosila 84.849.999 kuna, i obuhvaćala ukupno 105 pojedinih predmeta javne nabave. U njoj su se našli posloženi poslovi nabave vezani uz vozilo Patria (obuka instruktora i nabava alata), pribavljanje sanitetskog vozila i geotopografske opreme, rekonstrukcije kuhinje na Zemuniku i lukobrana u Lori, troškovi idejnih rješenja i adaptacije pojedinih poslovnih objekata, kao i poslovi rekonstrukcije raznolike energetske i komunikacijske infrastrukture.

Kada smo promotrili ova dva slučaja izdvajanja pojedinih predmeta nabave, napomenimo da svi ostali predmeti nabave idu u Godišnji plan (3), gdje se postupak javne nabave za njih provodi u tri osnovne kategorije: prva, sukladno čl. 10 Zakona o javnoj nabavi – kategorije predmeta nabave s unaprijed određenim dobavljačem, isporučiteljem usluga, radova ili robe, gdje je ili odlukom Vlade ili zakonskim aktom već određen isporučitelj – druga, po čl. 11 Zakona o javnoj nabavi, gdje se pribavljanje klasificiranih predmeta nabave izuzima od ukupne javnosti nabave, i provodi pod određenim stupnjem tajnosti, te treća, postupci nabave koji se provode po Zakonu o javnoj nabavi, odnosno, po Uredbi o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti, i koji se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (te na stranicama MORH, pod ponešto varljivim nazivom “Plan nabave” – koji je za 2013. godinu objavljen 6. veljače i onda po prvi put dopunjen 13. ožujka 2013. godine).

Predmeti javne nabave iz Godišnjeg plana

Prema članku 10. Zakona o javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi u svom članku 10 definira izuzeća od primjene Zakona, i to posebno za javne te za sektorske naručitelje. U ovome je režimu za 2013. godinu predviđeno provođenje ukupno 19 predmeta javnih nabava, vrijednih 274.708.400 kuna (21 posto od ukupno raspoloživih 1.266.420.541 kuna). U ovu kategoriju su svrstani poslovi održavanja i remonta letjelica u režiji ZTC-a, usluge prehrane, smještaja i čisćenja koje daje poduzeće Pleter usluge d.o.o. kao i međunarodne usluge vezane uz naoružanje i vojnu opremu u režiji Agencije Alan. Uz to, tu spada i distribucija električne energije i tople vode za potrebe obrane, kao i međunarodna nabava vojne opreme od stranih oružanih snaga.

Prema članku 11. Zakona o javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi u članku 11 definira javne nabave za potrebe obrane i sigurnosti – i to, prema tipu roba, radova i usluga koje se nabavlja, te prema tipu ugovora kojim se takve posebne predmete nabave pribavlja. Ovim je režimom u 2013. godini bilo obuhvaćeno 126 predmeta javnih nabava u vrijednosti od 154.287.078 kuna (12 posto od ukupno raspoloživih 1.266.420.541 kuna). Većina ovih predmeta nabave su višegodišnji sporazumi, a kako se stupanj tajnosti pojedinog predmeta nabave određuje kod pokretanja postupka, odnosno kod prvog akta kojim se kasnije provodi nabava – ova kategorija zapravo jako pati od pretjerano liberalnog korištenja ovlasti za klasificiranje u prethodnim godinama. Ta je činjenica dobro demonstrirana objavljenim pregledom ove stavke u protekle dvije godine – 2011. godine bilo je klasificirano nabava u vrijednosti od 887.005.483 kune, 2012. godine je po ovome režimu nabavljano u vrijednosti od 840.370.224 kune, da bi ove godine ta suma pala na već spomenutih oko 154 milijuna kuna. Pri tome, ovim se režimom nabavlja usluge i rezevne dijelove za borbena vozila i bespilotne letjelice, opremu za elektroničko izviđanje, NBK zaštitu i posebnu opremu za specijalne postrojbe, jurišne puške i svakoliko streljivo, transmisijske vodove – ali i usluge remonta borbenih komunikacijskih sustava, remonta mina i brodova, te usluge zbrinjavanja UbS-a.

Prema Zakonu o javnoj nabavi i Uredbi o o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti

Ovo je ujedno i najveća kategorija prikazanih javnih nabava u 2013. godini. Ona obuhvaća 61 posto od ukupno 1.266.420.541 kuna raspoloživih za javne nabave planirane u 2013. godini – odnosno, 654 predmeta javne nabave u ukupnome iznosu od 752.575.063 kune. Pri tome, radi se o kategoriji javnih nabava koja je definirana kroz “Plan nabave za 2013. godinu” – tablični dokument objavljen na internetskim stranicama Ministarstva početkom veljače, kojim se nastavlja praksa ustanovljena tijekom 2012. godine (kada su tijekom godine bile objavljene 3 uzastopne varijante Plana nabave), i koji je od svoje objave sredinom ožujka ove godine već dobio i prvi od najavljenih dodataka.

Kako se tu radi o dokumentu uvelike sličnom verzijama ovog dokumenta objavljenima 2012. godine, ovim po prvi put do sada postaju moguće i međusobne usporedbe ove kategorije javnih nabava u ove dvije uzastopne godine. Ta činjenica predstavlja osnovu i za detaljnije promatranje javnih nabava u obrani – što je za Hrvatsku velika novost.

Dok se može reći da je u svojoj drugoj godini objavljivanja dokument Plan nabave sadržajno skraćen (s 31 na 28 stranica tabličnih podataka) njegova je struktura postala ponešto kompleksnija. U 2012. godini (verzija 3), javne su nabave tako bile podijeljene u 64 podsegmenta, da bi 2013. godine njihov broj narastao – dostigavši 74 veća odjeljka. Svi oni su i dalje unutar sebe podijeljeni prema tipovima primjenjenoga postupka javne nabave – po Zakonu o javnoj nabavi, po Uredbi o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti, po postupanju Državnog ureda za središnju javnu nabavu, te po režimu bagatelnih nabava kojima je iznos pojedinoga posla manji od 70 tisuća kuna. Pri tome, dok su u 2012. godini pojedini podsegmenti bili sumirani (sa i bez uključenog PDV-a), za razliku od dokumenata za 2013. godinu, gdje to ustrajno nije slučaj. Ova se činjenica ispostavila bitno otežavajućim faktorom pri ozbiljnom promatranju kretanja pojedinih podsegmenata, budući da sada i njih i ukupnost planiranih javnih nabava (kao i u tu svrhu rezerviranih proračunskih sredstava) u 2013. godini – treba sumirati u hodu prije bilo kakve detaljnije usporedbe, što je na momente obeshrabrujući posao.

Pri tome, spomenimo da je ukupna procjenjena vrijednost navedenih i objavljenih javnih nabava planiranih u 2012. godini iznosila 503.071.721,46 kuna, za što su u obrambenom proračunu (zajedno s PDV-om) bile rezervirane 619.155.728,57 kune. Tekuće 2013. godine, u proračunu je rezervirano 752.575.063 kune (s PDV-om) – što doduše je više, ali ta činjenica i nije začudna s obzirom na stupanj kojim je pao iznos prethodno spomenutih klasificiranih nabava, provedenih prema članku 11 Zakona o javnoj nabavi. Pa ipak, zbog izostanka sumiranja pojedinih podsegmenata u ovoj kategoriji javnih nabava – iznalaženje  procijenjenih vrijednosti pojedinih kategorija planiranih javnih nabava u 2013. godini, njihova usporedba s vrijednostima iz 2012. godine i onda analiza dobivenih rezultata, zahtijevat će još podosta računskoga posla.

Uz sve to, na kraju su tu ostale i pojedine nejasnoće. Kao prvo, ono što su mnogi istakli kao nedostatak predstavljenog Godišnjeg plana javnih nabava za 2013. godinu – izostanak jasnog prikazivanja posla pribavljanja/remonta za borbene zrakoplove, kojeg se iz MORH već duže najavljuje – ispravljena je dodatkom na “Plan nabave za 2013. godinu”, od sredine ožujka ove godine. Nije do kraja jasno ni u kojoj je ukupnoj kategoriji javnih nabava završilo pribavljanje “Autonomnog podvodnog vozila”, projekta uvrštenog kao posebno bitnog za Hrvatsku ratnu mornaricu. Ova je nabava tek ovlaš spomenuta, bez da je bila detaljnije vidljiva pri razlaganju pojedine kategorije nabava. Možda onda neće niti čuditi ako i taj posao sada otpadne – jednako kako se danas već vidi da je iz planova za 2013. godinu otpala nabava obučnog Air-tractor zrakoplova, koju se moglo uočiti pod stavkom nabava provedenih prema Zakonu o javnoj nabavi i Uredbi o javnim nabavama za potrebe obrane i sigurnosti. Pa ipak, pune učinke rebalansa državnog proračuna za 2013. na financije Ministarstva obrane RH tek treba utvrditi.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.