Plan vježbi u 2024. – rekordan broj obuka i vježbi

 

Kao i uvijek početkom godine, tako je i sada Vlada usvojila plan vježbi OS RH u ovoj godini. Formalnog i predugog naziva “Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2024. godini“, ovaj je kolokvijalno nazvani plan Vlada donijela na prošlotjednoj 279. sjednici (održanoj 18. siječnja) kao 8. točku dnevnoga reda. Obrazlagatelj je bio državni tajnik u MORH-u Zdravko Jakop, koji je ukratko istaknuo svrhu ovih obuka i vježbi:

„Ovom odlukom uređuje se prelazak granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na obuci i vježbama u 2024. godini. Pripadnici Hrvatske vojske sudjeluju na obuci i vježbama radi daljnjeg razvijanja operativnih sposobnosti. One su sredstvo za ocjenjivanje spremnosti postrojbi, razine sposobnosti i interoperabilnosti. Predloženom odlukom odobrava se prelazak  granice Republike Hrvatske oružanim snagama država saveznica radi održavanja dviju obučnih aktivnosti i 20 vježbi u Republici Hrvatskoj. Odobrava se i prelazak granice Republike Hrvatske našim Oružanim snagama radi sudjelovanja u 47 vježbi u inozemstvu s oružanim snagama država saveznica. Istaknut ćemo po 2 vježbe u Hrvatskoj i u inozemstvu odabrane po načelu angažiranosti snaga i pripreme Hrvatske vojske za operacije i misije, te dostizanje ciljeva sposobnosti. Tako vježba ‘Stabilnost 24’ će se provoditi u  travnju u Republici Hrvatskoj radi uvježbavanja i ocjenjivanja dijela Hrvatske vojske za razmještaj u područja operacija snaga deklariranih u borbenu strukturu vodećih nacija u okviru NATO i EU inicijativa. Vježba ‘Lift 24’ provodit će se u svibnju i lipnju u Republici Hrvatskoj radi uvježbavanja i osposobljavanja Hrvatske vojske za pružanje logističke potpore i provedbu potpore zemalja domaćina. Od vježbi u inozemstvu istaknuo bih vježbu ‘Adrion 24’ koja će se provoditi u svibnju i lipnju u Helenskoj Republici radi uvježbavanja NATO procedura za planiranje i provedbu mornaričkih operacija odgovora na krize. I vježbu ‘Strong Bastion  24’ koja će se provoditi u listopadu i studenome u Slovačkoj Republici radi povećanja operativne sposobnosti zapovjedništva međunarodne divizije Centar“.

Vlada je jednoglasno usvojila ovaj prijedlog. Već letimično se može zaključiti kako je riječ o nikad većem broju međunarodnih vježbi, kao i da se djelomično promijenio cilj pojedinih od njih. Posebno  je zanimljiva najava sudjelovanja OS RH u uvježbavanju psihološko-operativnih postupaka, što do sada nije bio slučaj.

Obuke u Republici Hrvatskoj

Združena letaačka obuka u MSAP TC (Photo: MORH/ T. Brandt)

AIRWEEKs“ – provodit će se tijekom 2024. godine u RH s Oružanim snagama SAD. Cilj: dostizanje i održavanje sposobnosti i interoperabilnosti zračnih kontrolora bliske zračne potpore te uvježbavanje s avionima i helikopterima Zračnih snaga SAD u Europi radi standardizacije postupaka. Aktivnost će se provoditi na vojnim lokacijama OS RH koje, pored sudjelovanja u obuci, pružaju potporu zemlje domaćina.

Obuka u okviru Međunarodnog središta za specijalne zračne operacije (MSAP – TC) – provodit će se tijekom 2024. godine u Međunarodnom središtu za specijalne zračne operacije u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem radi provedbe obuke pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za specijalne zračne operacije. Uz pripadnike OS RH, na obuci sudjeluju i pripadnici oružanih snaga država članica NATO-a.

Vježbe u Republici Hrvatskoj

DAGGER STORM”: u siječnju i veljači 2024. u RH s pripadnicima Oružanih snaga SAD radi uvježbavanja inženjerijske postrojbe za obuku vožnje u terenskim uvjetima uz provedbu gađanja na razini desetina/vod. OS RH pružaju potporu zemlje domaćina.

STEADFAST DUEL 24”: tijekom siječnja, veljače i ožujka 2024. u pripremnom dijelu te u listopadu 2024. u izvršnom dijelu na području država članica NATO-a radi uvježbavanja na zapovjednom mjestu NATO zapovjedne strukture i NATO strukture snaga za provedbu planova vezanih uz aktivnosti odvraćanja i obrane u euroatlantskom prostoru na operativnoj i taktičkoj razini s sinkronizacijom s nacionalnim obrambenim planovima.

ROCK FROST”: u veljači i ožujku 2024. u RH s pripadnicima Oružanih snaga SAD radi uvježbavanja napadnih i obrambenih operacija uz provedbu gađanja na razini desetina/vod. OS RH pružaju potporu zemlje domaćina.

EXERCISE GLADIATOR CASTLE ASSAULT 24“: u ožujku 2024. u RH s oružanim snagama država članica NATO-a radi intenzivne unutarnje obuke bojni NATO Grupe komunikacijskih i informacijskih sustava izvan mirnodopske lokacije razmjestivih komunikacijskih modula.

ŠTIT 24“: u travnju 2024. u RH s Oružanim snagama SAD, Slovenije te drugih država članica NATO-a radi povećanja operativnih sposobnosti postrojbi protuzračne obrane te prikaza sposobnosti uočavanja, praćenja i gađanja ciljeva u zračnom prostoru pripadnika postrojbi protuzračne obrane.

Slovenski topnici opet u RH

JEKLENI DEŽ 24“: u svibnju 2024. u RH s pripadnicima Slovenske vojske radi povećanja operativnih sposobnosti topničkih postrojbi SV provedbom gađanja. OS RH pružaju potporu zemlje domaćina.

ADRIATIC PARTNERSHIP MIO VBSS EXERCISE 24“: u svibnju 2024. u RH s oružanim snagama država članica NATO-a i Europske unije radi uvježbavanja procedura taktičke razine za operacije presretanja na moru, operacija protiv krijumčarenja na moru te za zaštitu pomorske infrastrukture.

STEADFAST DETERRENCE 24”: tijekom svibnja 2024. na području država članica NATO-a radi uvježbavanja na zapovjednom mjestu NATO zapovjedne strukture i NATO strukture snaga u provedbi aktivnosti budnosti i aktivnosti odvraćanja i obrane u euroatlantskom prostoru za vrijeme mira na strateškoj i operativnoj razini.

SIGURNOST 24“: u svibnju 2024. u RH radi provjere rada tijela sustava domovinske sigurnosti u odgovoru na veliki požar na otvorenom prostoru i druge vrste ugroza, kroz uvježbavanje i provjeru operativnih sposobnosti i suradnju pripadnika postrojbi RH i Slovenije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine.

ROCK RESPONSE”: u svibnju i lipnju 2024. u RH s pripadnicima Oružanih snaga SAD radi uvježbavanja napadnih i obrambenih operacija uz provedbu gađanja na razini desetina/vod. OS RH pružaju potporu zemlje domaćina.

AMC2EX“: u lipnju 2024. u RH sa Slovenskom vojskom radi razvoja sposobnosti kibernetičke obrane OS RH i SV.

SAVA STAR 24“ – u rujnu 2024. u RH s Oružanim snagama Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske radi uvježbavanja prijema, raspoređivanja, uvođenja i integracije snaga radi povećanja operativnih sposobnosti i interoperabilnosti u zajedničkom djelovanju.

SAREX 24“ – u rujnu 2024. na području isključivih gospodarskih pojasa RH i Italije radi uvježbavanja zapovjedništava pomorskih snaga obalnih straža RH i Italije za planiranje i vođenje operacija traganja i spašavanja na moru.

ADRIATIC PARTNERSHIP MCM/Dive 24“ – u rujnu 2024. u RH s oružanim snagama država članica NATO-a i EU radi uvježbavanja planiranja i provedbe protu-minskih operacija.

“HARPUN 23” – vježba s bojnim gađanjem (Photo: HRM)

HARPUN 24“ – u listopadu 2024. u RH s oružanim snagama država članica NATO-a radi uvježbavanja planiranja i vođenja klasičnih operacija i operacija asimetrične ugroze na moru te gađanja ciljeva na moru i u zraku, uz provedbu pomorsko-zračnog desanta.

STRONG BASTION 24” – u listopadu i studenom 2024. u RH radi integracije pripadnika u Zapovjedništvo Međunarodne divizije – Centar (HQ MND-C) i povećanja operativne sposobnosti za operacije visokog intenziteta u dnevnim i noćnim uvjetima.

CYBER COALITION 24“ – u studenome i prosincu 2024. u RH, Estoniji i drugim državama članicama NATO-a kao simulacijska vježba pripadnika OS RH s predstavnicima drugih tijela u Republici Hrvatskoj i predstavnicima država članica NATO-a i EU radi provjere dostignute razine sposobnosti OS RH za planiranje i organizaciju kibernetičke obrane i podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području kibernetičke obrane.

VALIANT LYNX 24“ – u studenom i prosincu 2024. u RH radi uvježbavanja izmještanja prednjeg zapovjednog mjesta španjolskog NATO brzo-razmjestivog korpusa i uvježbavanja na zapovjednom mjestu sa Zapovjedništvom Međunarodne divizije – Centar (HQ MND-C). OS RH sudjeluju sa zapovjedništvom brigade i pružaju potporu zemlje domaćina.

INTEGRATED RESOLVE 24” – u drugoj polovici 2024. godine u RH radi uvježbavanja planiranja civilne i vojne operacije EU provedbom procesa odlučivanja na političkoj i vojnoj razini.

COMBAT MARINE“ – tijekom 2024. godine u RH s pripadnicima Oružanih snaga SAD radi uvježbavanja napadnih i obrambenih operacija uz provedbu gađanja na razini desetina/vod.

 

Vježbe u inozemstvu

“Brilliant Jump” – redovna NATO vježba sada i s Hrvatskom

BRILIANT JUMP 24-I“ –  u siječnju 2024. u Poljskoj radi uvježbavanja uzbunjivanja stožernog osoblja, uvježbavanja za planiranje i provedbu operacija u međunarodnom okruženju te izradom provedbene dokumentacije za vježbu „BRILIANT JUMP 24-2“.

BRILIANT JUMP 24-II“ – u veljači 2024. u Poljskoj radi uvježbavanja pripadnika stožernog osoblja za planiranje i provedbu operacija u međunarodnom okruženju te izradom provedbene dokumentacije za vježbu „COBRA 24“.

STEADFAST DUEL 24” – tijekom siječnja, veljače i ožujka 2024. u pripremnom dijelu i u listopadu 2024. u izvršnom dijelu na području država članica NATO-a radi uvježbavanja na zapovjednom mjestu NATO zapovjedne strukture i NATO strukture snaga za provedbu planova vezanih uz aktivnosti odvraćanja i obrane u euroatlantskom prostoru na operativnoj i taktičkoj razini sa sinhronizacijom s nacionalnim obrambenim planovima.

DYNAMIC FRONT 24“ – u veljači 2024. na području SR Njemačke,  Turske, Poljske i Rumunjske radi povećanja interoperabilnosti postrojbi Oružanih snaga SAD s oružanim snagama država članica NATO-a kroz uvježbavanje vatrene potpore manevru i provjeru dostignute interoperabilnosti digitalnog povezivanja između sustava za upravljanje vatrom oružanih snaga koje imaju implementirano komunikacijsko sučelje ASCA.

ARIADNE 24“ – u veljači i ožujku 2024. u Helenskoj Republici radi povećanja sposobnosti planiranja, vođenja i analiziranja pomorskog minskog ratovanja.

ALIED SPIRIT 24“ – u veljači i ožujku 2024. u SR Njemačkoj radi uvježbavanja psiholoških-operativnih procedura u međunarodnom okružju.

COBRA 24“ –  u veljači i ožujku 2024. u Poljskoj radi unapređenja interoperabilnosti savezničkih snaga za specijalne operacije u provedbi operacija zajedničke obrane.

“Black Swan” – međunarodna vježba specijalnih snaga (Photo: MORH/ T. Brandt)

BLACK SWAN 24“ – u ožujku 2024. u Mađarskoj radi ocjenjivanja stožernog osoblja Regionalnog zapovjedništva za specijalne operacije na zapovjednom mjestu.

LOYAL LEDA 24“ – u ožujku 2024. u Poljskoj radi osposobljavanja pripadnika Pukovnije vojne policije za planiranje i provedbu operacija u međunarodnom okruženju.

RHODOPE 24“ – u ožujku 2024. u Bugarskoj radi uvježbavanja timova, vodova i satnija za planinsko ratovanje.

AUSTERE CHALLENGE 24“/„STEADFAST COBALT 24“ – tijekom 2024. godine na području država članica NATO radi potpore i osiguranja sigurnih komunikacijskih kanala snaga na vježbi od strane satnije razmjestivog komunikacijskog modula OS RH.

MILEX 24” – u 2024. godini na području država članica EU radi uvježbavanja stožernog osoblja na strateškoj i operativnoj razini za planiranje operacija EU te uvježbavanja sustava zapovijedanja i nadzora između Strateškog operativnog zapovjedništva i Zapovjedništva snaga Europske unije.

OLIVES NOIRES 24“ – u travnju 2024. u Francuskoj radi povećanja stupnja uvježbanosti i interoperabilnosti u uklanjaju eksplozivnih naprava tima protu-minskih ronitelja HRM.

RIDGE RUNNER 24“ – u travnju 2024. u SAD radi uvježbavanja planiranja i provedbe operacija za suzbijanje eskalacije nemira u združenom međunarodnom i međuresornom okružju.

CYBERNET“ – u travnju i svibnju 2024. u Nizozemskoj radi uvježbavanja međunarodnog tima za brzi odgovor u reakciji na računalno sigurnosni incident.

STEADFAST DETERRENCE 24” – tijekom svibnja 2024. na području država članica NATO-a radi uvježbavanja na zapovjednom mjestu NATO zapovjedne strukture i NATO strukture snaga u provedbi aktivnosti budnosti i aktivnosti odvraćanja i obrane u euroatlantskom prostoru za vrijeme mira na strateškoj i operativnoj razini.

SIGURNOST 24“ – u svibnju 2024. radi provjere rada tijela sustava domovinske sigurnosti u odgovoru na veliki požar na otvorenom prostoru i druge vrste ugroza, kroz uvježbavanje i provjeru operativnih sposobnosti i suradnju pripadnika postrojbi RH i susjednih država  Slovenije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine.

Vježba “ADRION 22” održala se u Hrvatskoj (Photo: MORH/ M. Čobanović)

ADRION 24“ – u svibnju i lipnju 2024. u Helenskoj Republici s pripadnicima ratnih mornarica Albanije, Crne Gore, Grčke, Italije i Slovenije radi uvježbavanja NATO procedura i postupaka za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize.

ADRIATIC STRIKE 24“ – u svibnju i lipnju 2024. u  Sloveniji s ciljem povećanja operativnih sposobnosti i interoperabilnosti prednjih zračnih kontrolora OS RH kroz uvježbavanje tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore te pilota i zemaljskog osoblja HRZ.

STEADFAST INTEREST 24“ – u svibnju i lipnju 2024. u Rumunjskoj s ciljem povećanja interoperabilnosti i dostizanja vojnoobavještajnih standarda.

EUROPEAN ADVANCE 24“ – u lipnju 2024. u Austriji radi ocjenjivanja austrijske logističke bojne Europske borbene grupe 25 u čijem sastavu će se nalaziti i dijelovi OS RH.

IEL MILU 24” – u lipnju 2024. u Bugarskoj s oružanim snagama država članica NATO-a i Gruzije radi povećanja operativnih sposobnosti inženjerijskih postrojbi i uvježbavanja sastavnice Multinacionalne integrirane logističke postrojbe kroz planiranje i provedbu operacija u višenacionalnom okruženju.

CWIX 24“ – u lipnju 2024. u Poljskoj radi testiranja, procjene i poboljšanje interoperabilnosti između NATO i nacionalnih komunikacijsko-informacijskih sustava s posebnim naglaskom na sustave koji će biti korišteni u NATO vođenim operacijama.

AMC2EX“ – u lipnju 2024. u  Sloveniji radi razvoja sposobnosti kibernetičke obrane OS RH i Slovenske vojske.

WAWELBERG BRIDGES 24“ – provodit će se u srpnju 2024. u Poljskoj radi povećanja operativnih sposobnosti planiranja i provedbe nekonvencionalnog ratovanja.

NOBLE PARTNER 24“- u srpnju i kolovozu 2024. u Gruziji radi osposobljavanja pripadnika Pukovnije vojne policije za planiranje i provedbu operacija u međunarodnom okruženju.

“Saber Junction 23” – ove godine naglasak na postupcima psiholoških operacija (Photo: Michel Sauret, 354th Mobile Public Affairs Detachment)

SABER JUNCTION 24“ – u kolovozu i rujnu 2024. u SR Njemačkoj radi uvježbavanja psiholoških-operativnih procedura u međunarodnom okružju.

AMBER MIST“ – u kolovozu i rujnu 2024. u Litvi radi uvježbavanja međunarodnog tima za brzi odgovor u reakciji na računalno sigurnosni incident.

JACKAL CAVE 24” – u rujnu 2024. u Mađarskoj radi uvježbavanja stožernog osoblja i povećanja operativnih sposobnosti planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju u cilju razvoja Regionalnog zapovjedništva za specijalne operacije.

REPMUS 24 & DYMS 24“ – u rujnu 2024. u Portugalu radi povećanja razine znanja o razvoju pomorskih besposadnih sustava koji će se koristiti u pomorskim operacijama država članica NATO-a.

SAREX 24“ – u rujnu 2024. na području isključivih gospodarskih pojasa RH i Italije radi uvježbavanja zapovjedništava pomorskih snaga obalnih straža RH i Italije za planiranje i vođenje operacija traganja i spašavanja na moru.

AVENGER TRIAD 24“ – u rujnu 2024. u Poljskoj radi osposobljavanja pripadnika Pukovnije vojne policije za planiranje i provedbu operacija u međunarodnom okruženju.

EUROPEAN FALCON 24“ – u rujnu i listopadu 2024. u SR Njemačkoj radi integracije stožernog osoblja zapovjedništva EU borbene grupe EUBG25 i snaga potpore te certifikacije samog Zapovjedništva borbene grupe EUBG25.

CONNECTED LOGISTICAN 24“ – u listopadu 2024. u SR Njemačkoj radi razvoja sposobnosti planiranja, izvješćivanja i praćenja provedbe logističkog strateškog i operativnog prijevoza te održivosti u međunarodnom okruženju.

STRONG BASTION 24” – u listopadu i studenom 2024. u Slovačkoj  radi povećanja operativne sposobnosti Zapovjedništva Međunarodne divizije – Centar (HQ MND-C) za operacije visokog intenziteta u dnevnim i noćnim uvjetima kroz integraciju novih pripadnika.

“Dynamic Front 21” – vježbe članica ASCA-e (Photo: Landcom)

DYNAMIC FRONT 25“ – u studenom 2024. u SR Njemačkoj i Finskoj radi povećanja interoperabilnosti postrojbi oružanih snaga SAD s oružanim snagama država članica NATO-a kroz uvježbavanje vatrene potpore manevru i provjeru dostignute interoperabilnosti digitalnog povezivanja između sustava za upravljanje vatrom oružanih snaga koje imaju implementirano komunikacijsko sučelje ASCA.

EU RDC LIVEX“ – u prosincu 2024. u Belgiji radi završnog ocjenjivanja Strateškog operativnog zapovjedništva Europske unije (MPCC OHQ).

EUROPEAN CHALLENGE 24“ – u prosincu 2024. u SR Njemačkoj radi ocjenjivanja Europske borbene grupe za 2025. godinu EUBG25 pod vodstvom SR Njemačke, u čijem sastavu će se nalaziti i dijelovi OS RH.

CYBER COALITION 24“ – u studenom i prosincu 2024. u Estoniji i drugim državama članicama NATO-a kao simulacijska vježba pripadnika OS RH s predstavnicima drugih tijela u RH i predstavnicima država članica NATO-a i EU, a radi provjere dostignute razine sposobnosti OS RH za planiranje i organizaciju kibernetičke obrane te podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području kibernetičke obrane.

AIREX 24“ – u drugoj polovici 2024. godine u Francuskoj radi jačanja suradnje između ratnih zrakoplovstava u sklopu obrambene suradnje unutar Akcijskog plana strateškog partnerstva između RH i Francuske.

STEADFAST FOXTROT 2024“ – u četvrtom tromjesečju 2024. godine u SR Njemačkoj radi uvježbavanja prijema, raspoređivanja, uvođenja i integracije snaga radi povećanja operativnih sposobnosti i interoperabilnosti u zajedničkom djelovanju, povećanja interoperabilnosti s NATO zapovjedništvima i državama članicama NATO-a te promicanja suradnje, sposobnosti i interoperabilnosti kroz koordinaciju sudionika u skladu s planovima vezanim uz aktivnosti odvraćanja i obrane u euroatlantskom prostoru.

VOR-a BiH“ – u četvrtom tromjesečju 2024. godine u Bosni i Hercegovini radi razvoja interoperabilnosti u provedbi obavještajnog djelovanja pripadnika OS RH i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

DECI 24“ – u 2024. godini u državama članicama Europske unije radi promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, jačanja partnerskih sposobnosti u području civilno-vojne suradnje i upravljanja kriznim situacijama u okviru inicijative regionalne obrambene suradnje DECI.

CEDC 24“  – u 2024. godini u državama članicama Europske unije radi promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, jačanja partnerskih sposobnosti u području civilno-vojne suradnje i upravljanja kriznim situacijama.

TORREJON ADVANTAGE 24“ – tijekom 2024. godine u području odgovornosti Višenacionalnog središta za zračne operacije Torrejon u  Španjolskoj radi uvježbavanja sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora za rad u kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO Integriranog sustava zračne i raketne obrane.

“Astral Knight”- uvijek iznimno atraktivna vježba (Photo: MORH/ T. Brandt)

ASTRAL KNIGHT 24“ – tijekom 2024. godine u SR Njemačkoj i Poljskoj s oružanim snagama SAD i Poljske radi uvježbavanja Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva za planiranje i provedbu zračnih operacija kroz integriranu protuzračnu i proturaketnu obranu država sudionica uz razvoj i provedbu povratka izoliranog osoblja u prijateljski nadzor.

SAFETY TRANSPORT 24“ – tijekom 2024. godine u državama članicama NATO-a radi povećanja interoperabilnosti za pružanje prometne potpore u području operacija, potpora planiranju prijema, raspoređivanja, uvođenja i integracije snaga u operacijama te razvijanje sposobnosti koordinacije s civilnim tijelima u provedbi operacija.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.