Pitanje čitatelja: Treći ugovor za aktualne DVO?

 

Pitanje čitatelja:

Molim vas da mi odgovorite što će biti sa vojnicima kojima ističe ugovor 9. svibnja 2013. godine, nakon 8 godina u službi?

Definicija problema:

Prema važećem Zakonu o službi u OS RH (NN 33/02, te njegove izmjene i dopune u NN 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), djelatni vojnici su osobe koje u OS RH pristupaju potpisom ugovora na određeno vrijeme (članak 4. stavak 2. točka 1, te članak 17. točka 3). Nadalje, materija ovog ugovora detaljnije je spomenuta pri definiranju Prijema u djelatnu vojnu službu (u članku 22, stavcima 3 i 4), odredbama koje glase:

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka potpisuje ugovor na rok od 3 godine i stupa u službu s danom utvrđenim ugovorom. Ugovorom se utvrđuje plaća, probni rad, jednokratni novčani iznos kao nagrada za uspješno ispunjenje ugovora te ostala prava i obveze u svezi s obavljanjem službe.

(4) Najkasnije 90 dana prije isteka ugovora iz stavka 3. ovoga članka djelatni vojnik može potpisati drugi ugovor o djelatnoj vojnoj službi u statusu djelatnog vojnika na rok do 5 godina“.

Što će biti s DVO kojima ugovor ističe sljedećeg mjeseca?

Što će biti s DVO kojima ugovor ističe sljedećeg mjeseca?

Dakle, trenutno je u statusu djelatne vojne osobe na temelju ugovora u OS RH moguće provesti maksimalno 8 godina, temeljem dva ugovora. Pri tome, aktualnim propisima uređeno je da djelatna vojna služba prestaje danom isteka drugog spomenutog ugovora. I tu do nedavno nije bilo spora. No, iz Prijedloga Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, kojeg je u prvom čitanju Sabor izglasao 1. veljače ove godine (i čije se upućivanje u postupak drugog čitanja očekuje uskoro) – izričito se spominje i mogućnost sklapanja još jednog ugovora, sada nazvanog “Ugovor o vojničkoj službi“. Takav, sada treći po redu ugovor, koji bi trajao dodatnih 6 godina (do ukupnih 14 godina djelatne vojne službe), reguliran je u drugome stavku nove verzije članka 38. Prijedloga, koji sada glasi:

Ministarstvo obrane može u skladu s potrebama službe, ovisno o potrebama popune postrojbe, s  djelatnim vojnikom/ mornarom sklopiti treći ugovor o vojničkoj službi u trajanju od šest godina, najkasnije 90 dana prije isteka drugog  ugovora

Sada se postavlja pitanje: Kako će mogućnost sklapanja tog trećeg po redu Ugovora o vojničkoj službi utjecati na osobe kojima uskoro ističu dosadašnji – drugi po redu, i sada konačni ugovori?
Odgovor na ovo pitanje nije vidljiv u odredbama Prijedloga Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, objavljenima povodom prvog čitanja ovog zakonskog prijedloga. U tom prijedlogu novog Zakona o službi u OS RH (dostupnom na stranicama Hrvatskog sabora, na internetskim stranicama Ministarstva obrane te na portalu Obris.org) predviđeno je tek da “Uvjete i postupak za sklapanje drugoga i trećeg ugovora propisuje odlukom ministar obrane” (članak 38. stavak 3), a u odjeljku zakonskoga teksta naslovljenom Prijelazne i završne odredbe stoji: “Provedbeni propisi na temelju ovlasti iz ovoga Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona” (članak 217. stavak 1) – što sve ne daje jasnoga rješenja ovome problemu.
Zato smo na temelju pitanja našeg čitatelja krenuli istraživati.

 

Rješenje problema:

Tafra: sve će riješiti prijelazne odredbe

Tafra: sve će riješiti prijelazne odredbe

Višnja Tafra o problemu

Na Odboru za obranu Hrvatskoga sabora, održanom 10. travnja 2013. godine, o tom smo problemu upitali i Višnju Tafru, zamjenicu ministra obrane RH. Evo što nam je ona odgovorila:

To smo riješili sve – prijelaznim i završnim odredbama, da će njima moći biti produžen ugovor. Znači, oni imaju mogućnost ostati i u trećem ugovoru, bez obzira kad će se to primanje dogoditi. Znači, predvidjeli smo tu mogućnost, da će i oni moći biti kandidati za idući ugovor“.

 

———————————————————————————-

10.4.2013 - Višnja Tafra - Kako nastaviti s trećim ugovorom o vojničkoj službi      
———————————————————————————-

No, kako u prosincu 2012. godine objavljenome tekstu Prijedloga zakona o službi u OS RH (koji je u Saboru prošao prvo čitanje) takve odredbe nismo našli, stvari su ostale ponešto nejasne. Zato smo za dodatno pojašnjenje upitali Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, koje je na naš upit odgovorilo u ponedjeljak, 15. travnja ove godine.

Odgovori iz MORH-a

Prema službenom izvoru iz Ministarstva obrane, od početka veljače, kada je Prijedlog Zakona o službi u OS RH posljednje bio objavljivan, proveden je velik broj konzultacija te na njihovome temelju i dopuna tadašnjeg teksta ovog važnog propisa. Jedna od njih je i uvrštavanje u Prijelazne i završne odredbe novog zakonskog teksta upravo odredbe koja se bavi problemom na koji je pažnju skrenuo i čitatelj portala Obris.org. Nova, tematski dodana odredba tu glasi: “S vojnicima/mornarima kojima drugi ugovor o vojničkoj službi istječe tijekom 2013. godine može se sklopiti treći ugovor o vojničkoj službi neovisno o roku iz članka 38. stavka 2. ovog Zakona“. Kako dalje navodi Ministarstvo obrane:

Slijedom navedenog, većina vojnika (njih oko 250) kojima ugovor ističe u listopadu ove godine, ući će u razmatranje kao potencijalni kandidati za treći ugovor. Isto tako, vojnici (njih 44) kojima ugovor ističe u svibnju, u skladu s potrebama postrojbe, također će se uzeti u  razmatranje kao potencijalni kandidati za treći ugovor, osim što će, ovisno o  datumu stupanja na snagu Zakona imati, odnosno neće imati, prekid službe“.

Potpis koji mnogi priželjkuju

Potpis koji mnogi priželjkuju

Kako je za okončanje postupka prvog čitanja Prijedloga zakona o službi u OS RH trebalo gotovo mjesec i pol (od donošenja Prijedloga na 68. sjednici Vlade RH, 20. prosinca 2012. godine, do rasprave o tekstu na Odboru za obranu 23. siječnja 2013. godine, te usvajanja Prijedloga u Saboru, 1. veljače 2013. godine) – za pretpostaviti je da ni drugo čitanje neće trajati kraće. Posebice to stoji ako se ima u vidu činjenica da se u više faza spomenutog postupka moglo čuti kako se pojedini politički akteri za ozbiljnu raspravu spremaju tek povodom drugog čitanja ovog zakona.

Dakle, ako novi Prijedlog Zakona o službi u OS RH i bude usvojen na Vladi, te upućen u saborsku proceduru unutar idućih tjedan ili dva, njegovo se usvajanje i stupanje na snagu teško može očekivati prije mjeseca lipnja. Time dolazimo do činjenice da će osobe kojima spomenuti drugi Ugovor o vojničkoj službi ističe početkom svibnja ove godine – do stupanja na snagu odredbi o sklapanju trećeg takvog ugovora – barem neko vrijeme imati prekid u obavljanju djelatne vojne službe. Doduše, uzevši u obzir trenutno stanje na hrvatskome tržištu rada, bilo bi ravno čudu da se tijekom te stanke oni zaposle i onda ne krenu u sklapanje trećeg po redu Ugovora o vojničkoj službi, kada im to jednom novim zakonom bude omogućeno.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.