Odbor za obranu o Godišnjem izvješću o spremnosti

 

Gotovo 5 mjeseci nakon što je „Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u OS RH za 2012 godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u RH za 2012. godinu“ prošlo Vladu, konačno je u utorak, 22. listopada, došlo i na dnevni red saborskog Odbora za obranu. Razlog takvom odugovlačenju ovoga puta nisu neke nepremostive prepreke na putu s jedne na drugu stranu Markovog trga, već bezbrojni neradni “radni” dani uvaženih saborskih zastupnika. Iako je Godišnje izvješće uvršteno na dnevni red plenarne sjednice Sabora, ono je završilo neprestano stavljano na stranu – što zbog bitnih europskih zakona koji su imali prioritet, što zbog ljetnih praznika, a što zbog pauzi u saborskome ritmu rada, izazvanih raznim izborima te netom proslavljenim Danom nezavisnosti.

No ni činjenica da je ovog utorka Godišnje izvješće za 2012. konačno raspravljeno na matičnom saborskom odboru ne znači da će se ono uskoro naći i na plenarnoj sjednici. Prema sadašnjim nadanjima, to bi se možda moglo dogoditi tek do sredine studenog, čime će ovogodišnje usvajanje Izvješća o obrambenoj spremnosti postići apsolutni rekord u kašnjenju. U rekordu će mu pomoći i činjenica da je ovoga puta na Odboru za obranu vođena vjerojatno i najlošija rasprava o jednom takvom izvješću do sada, spašena prije svega (ponovno) aktivnošću pojedinih vanjskih članova Odbora. No, krenimo redom.

Obrazloženje iz MORH-a

Obrazlažući pojedine stavke i brojeve iz Izvješća za prošlu godinu, zamjenica ministra obrane Višnja Tafra tu je 2012. godinu nazvala „godinom konsolidacije, racionalizacije ustroja i upravljačkih procesa“. Težišne aktivnosti bile su usmjerene na dostizanje i održavanje potrebne razine spremnosti, te na dostizanje odgovarajuće interoperabilnosti sa saveznicima, dok su glavni napori bili usmjereni na održavanje hrvatskih sposobnosti u mirovnim operacijama. Za sudjelovanje 1396 hrvatskih vojnika u 2 NATO-operacije (ISAF u Afganistanu i KFOR na Kosovu), 1 operaciji EU (EU NAVFOR Somalia-ATALANTA) i u 7 operacija pod vodstvom UN-a, MORH je potrošio preko 317 milijuna kuna.

Obuka i kadrovi

Prošle su se godine pojačanim intenzitetom provodile obuke i vježbe, kako u Hrvatskoj (9 vojnih vježbi, 3630 sudionika iz redova OS RH), tako i u Njemačkoj, Poljskoj, Norveškoj, Češkoj, Francuskoj i Austriji – ukupno 25 međunarodnih vojnih vježbi na kojima je sudjelovalo više od 1000 pripadnika OS RH. No to je ipak bitno manja brojka od broja ljudi koji su se u 2012. prijavili na dragovoljno služenje vojnog roka. Njih je bilo čak 11 tisuća, od toga 15 posto žena, da bi u konačnici kroz dva uputna roka obuku prošla tek 674 kandidata, od čega je bilo 9,6 posto žena. Nastavljeno je i plansko izdvajanje osoblja – u 2012. godini služba je prestala za 642 osobe, od čega je 466 djelatnih vojnih osoba i 204 državna službenika i namještenika. Donošenjem nove uredbe o beneficiranom radnom stažu, te o smanjenju dodataka na plaće zaposlenika, Ministarstvo obrane uspjelo je u 2012. godinu  postići uštedu od oko 80 milijuna kn.

Na dan 31. siječnja 2013. brojno stanje OS bilo je 17 661 pripadnik, od čega 2257 pripadnica. 359 DVO-a je na službi u Ministarstvu obrane i 1103 drž. službenika i namještenika. Ukupni broj DVO-a u kategoriji žena je 9,4 posto. Časnika je bilo 3555, 6083 dočasnika, i 5757 vojnika. Imam potrebu naglasiti da je oko 90% časnika i 98,4% dočasnika 2012. godine imalo adekvatnu stručnu spremu. Prosječna dob DVO-a 2012. godine iznosila je oko 38 godina života, dok je prosječna dob svih djelatnika MO i OS 39 godina. U 2012. promaknuto je 818 osoba, od toga 416 časnika i 402 dočasnika“,

izvijestila je Tafra članove saborskog Odbora za obranu.

Tehnika i modernizacija

Tijekom prošle godine nastavljeni su pojedini projekti opremanja i modernizacije OS RH – tu je prije svega nastavak projekta BOV, gdje je do kraja 2012. isporučeno 116 vozila u 8 verzija, od čega je 37 vozila bilo opremljeno ključnim podsustavima naoružanja i komunikacijskom opremom, što uključuje oružne stanice 12,7 mm i telekomunikacijsku opremu. Do kraja 2013. bit će operativno spremno 60 vozila, najavila je Tafra. Do sada je ovaj projekt progutao 1,8 milijardi kuna, a tijekom 2014. godine – ovisno o proračunskim mogućnostima – planira se utrošiti još 400 milijuna kuna. U konačnici bi projekt BOV trebao koštati nemale 2,5 milijarde kuna.

Kao najizraženija, pojavila se potreba za obnavljanjem nebojnih vozila u Oružanim snagama RH, koje trenutno od 790 kamiona u uporabi imaju čak 670 vozila proizvedenih od proizvođača koji više ne egzistiraju na tržištu. Problem se počeo rješavati ove godine, najavila je Tafra, i to nabavom preko saveznika, u prvom redu preko Njemačke. Među tzv. ostalim rashodima ubrojeni su i izdaci za strateške pričuve jedinica tenka M-84, plaćani slavonsko-brodskoj tvrtki Đuro Đaković. Spominjući tenkove, Tafra se dotaknula i podataka koje nitko ne želi čuti – postotaka ispravnosti pojedinih sustava:

Tako ću reći da je u 2012. god prosječna godišnja ispravnost tenka bila 30%, borbenih vozila pješaštva 68%, MiG-ova 31,6%, helikoptera Mi-171E 64%, helikoptera Mi-8 49%, brodova Obalne straže 43%, flotile HRM-a 74%.“

Nekretnine i infrastruktura

Ukupna ulaganja u sanaciju, izgradnju i modernizaciju opremanja objekata infrastrukture tijekom 2012. godine iznosila su 21 milijun kuna, i to na lokacijama vojni poligon Eugen Kvaternik, potkop Trbounje i Debela Glava Slunj. Ministarstvo obrane dobilo je od Vlade RH mogućnost prodaje stanova u kojima su se nalazili korisnici po raznim osnovama, pa je 2012. godine od toga uprihodovano 10 milijuna kn, što bi s istovrsnim prihodima u 2013. trebalo zajedno biti oko 26 milijuna kn – ta sredstva bit će namijenjena za pribavljanje stanova za pripadnike OS koji zbog potreba službe idu u premještaj. Najveći dio proračuna MORH-a, koji je u 2012. godini iznosio 4.807.874.160 kuna, otišao je na rashode za zaposlene (čak 57%), materijalni rashodi činili su 41,1% (od čega je na projekt BOV išlo 696 mil kn ili 35,5% ukupnih materijalnih rashoda), dok se preostalih 9,1% financijskog plana ili 92 milijuna kuna odnosi na financije i ostale rashode, ovrhe i sudske presude (uključujući i već spomenute izdatke za strateške pričuve jedinica tenka M-84).

Rasprava pred Odborom

Umirovljeni general Antun Tus prigovorio je da MORH i OS RH neprestano kasne, kako s donošenjem ključnih strateških dokumenata, tako i s donošenjem odluka ključnih za budućnost OS RH. Već bi sada, smatra Tus, trebalo raditi na dugoročnim odlukama za hrvatski zračni sustav, te bi u temeljne strateške dokumente trebalo upisati da se za 3 ili 5 godina mora naći rješenje – ili (1) odluka o ulasku u neki integrativni, regionalni dio zaštite zračnog prostora, ili (2) odluka o zamjeni lovaca za nekih 8 do 10 godina. On osobno smatra da je regionalni pristup bolja varijanta. jer samo tako Hrvatska može doći do kvalitetnog aviona.

Predsjednika Odbora za obranu, HDZ-ovog Tomislava Ivića, zabrinjava sve manji proračun Ministarstva obrane, a pogotovo u odnosu na sve skromniji proračun države. U kombinaciji s lošim stanjem tehnike i izdvajanjima za neke druge stvari, jasno je da je „ovo stanje dugoročno neodrživo“, zaključio je Ivić:

Izdaci za opskrbu odjećom, obućom, opremom, manji su za 37% nego 2011. godine. Tečajevi – sredstva manja za gotovo tri puta. Plan zdravstvenih pregleda ostvaren sa 63 posto. To je neodrživo. Lani je to bilo još manje, čini mi se… lani je bilo tridesetak posto… Dakle, ni oni koji bi trebali tako proći godišnje obvezno barem jedan taj zdravstveni pregled, nisu prošli – nego je svega 63 posto prošlo. Trideset i šest posto nebojnih vozila u fazi otpisa. Dakle – za rashod. Od 790 kamiona, koji su u Oružanim snagama, za 670 više ne postoji firma koja je proizvela te kamione. Dakle, svega 80, 90 još uvijek su – ajmo reći, prihvatljivi, jer tako, zna se tko im je proizvođač, i tako dalje. (…) Za održavanje  tehnike u 2012. godini je utrošeno 16 posto manje sredstava nego 2011. godine.

Umirovljeni general Tomo Medved založio se za ozbiljnu raspravu o ulozi Ministarstva obrane i odgovornosti MORH-a u nevojnim zadaćama. Dok nema ni traga obračunu stvarnoga troška, saznajemo tek da su pri zadaćama protupožarne zaštite u 2012. godini zračne snage OS RH izvršile 13.748 letova i potrošile 1,4 milijuna litara goriva (plaćenog iz proračuna Ministarstva obrane). Slično je aktivno bilo i kod hitnih medicinskih prevoženja, gdje je s financijskog plana MO ukupni trošak 13 milijuna kuna. Ovakvi troškovi, smatra Medved, direktno su vezani uz standard vojnika u OS RH, budući je za poboljšanje uvjeta života vojnika u vojarnama u 2012. utrošen tek 21 milijun kuna. Istodobno, za nabavu informatičke opreme potrošeno je 69 milijuna kuna. Referirao se Medved i na nove ugovore o vojno-linijskim prijevoznicima, kojih je 2012. godine potpisano sa 110 prijevoznika. Iz Godišnjeg izvješća vidljivo je da od 15.670 pripadnika OS RH njih 7.654 i dalje koristi te dnevne autobusne linije – što je u direktnom neskladu s najavom ministra obrane o uspostavi stalno spremnih snaga, koje će imati odgovarajuće uvjete u matičnim vojarnama.

Potpredsjednica Odbora, SDP-ova Dunja Špoljar, bavila se, kao i obično, ravnopravnošću spolova u Godišnjem izvješću, a od svih podataka najviše ju je zanimao samo jedan – „imamo li generalicu ili nemamo?“ I da i ne, odgovorila joj je Višnja Tafra:

Riječ je o tome da je Republika Hrvatska dobila zamolbu da jedna brigadirka Oružanih snaga preuzme ulogu osobe koja će biti ‘časnik za ravnopravnost spolova’ u NATO-voj mirovnoj operaciji ISAF u Afganistanu. Gospođa brigadirka će dobiti, za tu operaciju, privremeni čin – riječ će biti o privremenom generalskom činu, koji će dobiti žena. On je u cilju provođenja rezolucije UN-a 1325 o ravnopravnosti žena, i tu je – možemo tako reći, Hrvatskoj ukazana čast da je jedna žena dobila tako visoku poziciju u međunarodnoj mirovnoj operaciji. Zakonom je predviđena mogućnost dodjele privremenog čina, za vrijeme obnašanja te dužnosti. Za pretpostaviti je, budući da sada ni jedna žena još nema zakonske uvjete – da postavljanje na ovu dužnost, i njeno bivstvovanje na toj dužnosti, će joj omogućiti da stekne ono što su zakonski uvjeti za dobivanje stalnog generalskog čina.

Tafra je najavila i da će u Dugoročnom planu razvoja, koji bi trebao doći na Vladu do kraja ove godine, biti predviđeno ponovno aktiviranje pričuve, i to kroz dio ugovorne pričuve, te kroz stacioniranje pričuvnih formacija na području cijele Hrvatske. Odgovorila je i umirovljenom generalu Medvedu, podsjećajući ga kako se u hrvatskom društvu vode velike rasprave oko toga trebaju li nevojne zadaće i dalje ostati unutar OS RH, ili bi ih trebalo prepustiti civilnim institucijama:

Bila je čak formirana i jedna radna skupina, gdje je bilo riječ o tome da se napravi studija isplativosti prijevoza koji bi bio u medicinske svrhe, koji bi bio za traganje i spašavanje, za protupožarnu zaštitu – i, onda se odmah otvara i pitanje pozicioniranja Obalne straže unutar mornarice. Znači, koncepti se još nisu do kraja apsolutno raščistili, međutim, novac koji mi dobivamo za ove aktivnosti, bilo bi dobro, i mi bi bili sretni u obrambenom sektoru, kad bi taj novac – bez obzira što bi zadaće eventualno napustile Oružane snage, jer one nisu primarne zadaće OS – kad bi taj novac ostao za obrambeni proračun. Međutim, bojimo se da ako i ove aktivnosti napuste same Oružane snage, da će za taj iznos biti smanjen proračun. Ono što je vojska jedino postavljala kao pitanje, kod provođenja same protupožarne zaštite – jedna inicijativa se pojavila već ovo ljeto, o tome da protupožarni zrakoplovi izađu iz sustava Oružanih snaga i da budu na nekom drugom mjestu pozicionirane – ostalo je otvoreno pitanje obuke i pribavljanja osoblja, pilota… prvenstveno pilota i tehničara za ovu vrstu namjene.

Nakon što je Tafra odgovorila na dodatna pitanja HDZ-ovca Josipa Đakića o sklapanju trećeg ugovora i nedostatku liječnika u vojsci, Odbor za obranu jednoglasno je usvojio Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava u 2012. godini.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.