Godišnje izvješće o obrani pred Saborom

 

Današnje jutro saborski su zastupnici proveli raspravljajući o Godišnjem izvješću o obrani u 2014. godini, dokumentu kojeg je Vlada RH 30. travnja otposlala u saborsku proceduru. Nakon što je Izvješće 20. svibnja prošlo Odbor za obranu, danas je ono prošlo i plenarnu sjednicu, da bi o njemu zastupnici mogli glasati za dva dana, u petak, 12. lipnja. Taj redovni godišnji dokument o postignutom u obrambenom sustavu tijekom prošle godine obrazlagala je zamjenica ministra Višnja Tafra, baš kao i na sjednici Odbora za obranu, održanoj 20. svibnja. Budući se ta dva obrazloženja nisu bitno razlikovala, spojit ćemo ih u jedinstveni prikaz bitnih momenata djelovanja obrambenog resora. Iako su u samom Godišnjem izvješću rezultati rada tijekom prošle godine podijeljeni u nekoliko tematskih područja, i na sjednici Odbora i na današnjoj plenarnoj sjednici spojeni su u jednu veliku cjelinu, kojoj su saborski zastupnici podijelili uglavnom pohvale.

Kako bi se mogli ostvariti konkretni ciljevi, bilo je potrebno napraviti i donijeti niz novih planskih, strateških, konceptualnih i normativnih dokumenata. Tako je, prije svega, donesena opsežna podzakonska regulativa, koja je proizašla iz Zakona o obrani i Zakona o službi u OS RH, koja je u sebi uključivala 24 pravilnika. Time je omogućeno brže i efikasnije postupanje u provedbi zadaća. U planskom dijelu usvojen je DPR OS RH za razdoblje od 2015. do 2024., kojim su definirani okviri i smjerovi razvoja obrambenih sposobnosti u idućem 10-godišnjem razdoblju. U suradnji s drugim tijelima izrađen je nacrt prijedloga Plana obrane Hrvatske, čije je usvajanje predviđeno ove godine. Nastavljen je proces prilagođavanja obrambenog planiranja u MO i OS s rješenjima i promjenama u NATO sustavu obrambenog planiranja. Dovršen je proces implementacije sustava NATO mjera odgovora na krize u RH, tako da se može ustvrditi kako je u RH uspostavljena sposobnost provedbe NATO mjera odgovora na krize kao mjera Saveza, ali i mjera na nacionalnoj razini. Intenziviran je rad na izradi i implementaciji NATO ciljeva sposobnosti, te je izrađen Strateški plan MO za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

Ovi su dokumenti omogućili postizanje konkretnih rezultata Ministarstva obrane i Oružanih snaga tijekom 2014. godine, od kojih je Višnja Tafra sabornicima izdvojila sljedeće…

Međunarodna obrambena suradnja

– vod Vojne policije pridružen je multinacionalnoj bojni Vojne policije, čime je postao 1. postrojba OS RH integrirana u NATO strukturu snaga
– nacionalni sustav za nadzor i zaštitu zračnog prostora, tzv. NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System), integriran je u NATO sustav protuzračne i proturaketne obrane
– RH je u ožujku pristupila i Multinacionalnom središtu za planinsko ratovanje u Sloveniji (Multinational Centre of Excellence for Mountain Warfare – MNCOEMW), koji postaje NATO Središte izvrsnosti, a 2015. upućen je i prvi časnik u Središte izvrsnosti Vojne policije u Republici Poljskoj
– radi se na uspostavi Multinacionalnog zrakoplovnog obučnog središta (Multinational Aviation Training Centre – MATS) u suradnji s Češkom, Mađarskom, Slovačkom i SAD na tlu RH
u inicijativi BRAAD vodeća smo nacija za izradu strategije o nabavi motrilačkih radara za BiH, Crnu Goru i  Makedoniju
– nastavljen je rad na projektu ASBE (što je tek donekle odgovarajuća skraćenica za “Air Command & Control System Software-Based Element”), a koji će omogućiti razvoj sposobnosti zapovijedanja i nadzora zračnog prostora – implementacija se očekuje 2019.-2020. godine
– nacionalni razmjestivi komunikacijski modul (NATO Deployable Communication Module – DCM) za potrebe Saveza predviđen je u 1. bojni veze NATO grupe do kraja 2017. godine, i taj hrvatski DCM biti će prva postrojba uključena u NATO zapovjednu strukturu pod operativnim zapovijedanjem SACEUR-a ili vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga u Europi.

– iz NATO vođene operacije ISAF u Afganistanu reorganizirali smo se brojem i strukturom u novu vođenu misiju „Odlučna potpora“ u siječnju 2015. godine. Po prvi puta je u operaciju potpore miru upućena postrojba za specijalna djelovanja kao dio specijalnih snaga Republike Poljske. Popunjena je i generalska pozicija savjetnice za rodna pitanja u zapovjedništvu ISAF-a u Afganistanu što je, nakon uspješno obavljene zadaće, rezultiralo imenovanjem brigadirke Gordane Garašić za prvu hrvatsku generalicu
– nastavljeno je sudjelovanje u misijama KFOR na Kosovu i u misiji EU NAVFOR Somalia – ATALANTA s Autonomnim timom za zaštitu brodova s 12 pripadnika (po prvi put), a odobreno je sudjelovanje Hrvatske vojske u operaciji ALTHEA u BiH. Pripadnici OS RH sudjelovali su još u 5 UN-operacija potpore miru. Na operacije tijekom 2014. utrošeno je oko 140 milijuna kn i sudjelovala su 572 pripadnika i pripadnica OS RH.

– u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta uspostavljeni su preddiplomski 4-godišnji studijski programi vojnog inženjerstva i vojnog vođenja i upravljanja – to je prva faza u procesu šire transformacije sustava obrazovanja za potrebe obrane u skladu s propisima kojima je u RH uređena znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje
– definiran je status i veličina pričuvne komponente, te su prvi puta nakon 15 godina učinjeni nužni pomaci u uređivanje ovog područja. Ustrojene su 2 pješačke pukovnije pričuvnog sastava s oko 1700 pripadnika, i izvršeno je smotriranje 2 bojni pješačke pukovnije u Osijeku i Dubrovniku na koje se odazvalo oko 1300 pričuvnika, što čini oko 92% pozvanih

Naoružanje i oprema

– do kraja 2014. godine u program BOV utrošeno je više od 2,222 mlrd kn, a potrebno ulaganje do njegovog ukupnog završetka je nešto manje od 300 milijuna kn, od čega će najveći dio otići na opremanje borbenom oružnom stanicom 30 mm
– nastavljen je razvoj, proizvodnja i nabava jurišne puške, te drugih potrebnih sredstava za OS – na sjednici Odbora za obranu Tafra je izjavila da je od domaćeg proizvođača nabavljeno oko 1121 pušaka, 90 bacača granata i 630 ciljnika, sveukupne vrijednosti negdje preko 15 milijuna kn. Nove prikrivne odore, vojničke čizme, kacige i druga oprema financirana je u iznosu preko 67 milijuna kn
– nabavljena su nebojna vozila iz SR Njemačke – 27 kamiona za oko 2 milijuna kn i 36 kabina veze, a ovih je dana u isporuci još 20 vozila
– zaključen je ugovor za nabavu haubica PzH 2000 – 12 operativnih haubica, 3 za pričuvne dijelove i jednog simulatora za obuku. Potpisan je sporazum o obuci, i postali smo punopravna članica programa NASPA-e preko koje će se realizirati servis, modifikacija i prilagodba. Procijenjena vrijednost ovog projekta je oko 340 milijuna kn
– završena je revizija 9 tenkova za 25 milijuna kn, a u 2015. očekujemo reviziju još 5, čime će se dostići ukupni broj od 14 remontiranih tenkova za jednu tenkovsku satniju
– tijekom 2014. opremanje HRM-a bilo je usmjereno na početak gradnje OOB-ova – s brodogradilištem specijalnih objekata u Splitu sklopljen je ugovor za izgradnju 5 obalnih ophodnih brodova – 1 prototip i 4 broda u seriji vrijednosti oko 400 milijuna kuna, gdje je za ovaj poduhvat planiran završetak 2018. godine
– osposobljavamo i ušli smo u projekt modernizacije radarskog sustava Enhanced Peregrine, vrijednosti oko 100 milijuna kn, čiji povrat od 80 milijuna kn očekujemo iz savezničkog Coalition Support Fund izvora.
– pokrenute su aktivnosti vezane uz opremanje s 2 autonomna podvodna vozila iz donacije SAD-a
– završen je projekt ugradnje automatskog sustava za identifikaciju na 2 raketne topovnjače
– krunu remonta u HRM-u predstavlja početak remontiranja raketa RBS-15, čime HRM zadržava sposobnost borbenog djelovanja na moru
– u 2014. godini aktivnosti opremanja HRZ i PZO bile su usmjerene na kapitalni remont i nadogradnju 12 borbenih aviona MiG-21, te nabavu protupožarnog aviona Air Tractor. Dvanaest borbenih aviona iz remonta isporučeno je u Republiku Hrvatsku, i s današnjim danom 11 od tih aviona nalazi se u uporabi. Prema Višnji Tafri, do kraja ovog mjeseca očekujemo da će u uporabi biti i njih svih 12, uz navodnu dnevnu razina spremnosti od 7 do 8 aviona. Na sjednici Odbora za obranu istaknuto je kako su do sada naplaćeni maksimalni penali za kašnjenje ovog posla, ukupno 3 milijuna kn
– izvršen je remont 6 helikoptera Mi-8 (85 milijuna kuna) i u tijeku je remont još 6 helikoptera
– obnovljen je i modificiran radarski sustav AN/FPS-117 s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe

Nekretnine i infrastruktura

Kako smo čuli od zamjenice ministra Tafre, u posjedu Ministarstva obrane RH je 4246 nekretnina. Nakon popisa iz postojeće dokumentacije napravljen je i stvarni, fizički popis – stanova (2527),  poslovnih prostora (252), i garaža (1238), dok se za još 1659 garaža čulo da su još od 1992. godine u trgovačkom društvu HVIDRA (!!!)
– do sada je MORH predao 350 neperspektivnih nekretnina, a prema odluci Vlade RH u ovoj će se godini predati DUUDI-ju oko 250 poslovnih prostora, 3 000 garaža i garažnih mjesta – za što je rok postavljen na 30. lipnja ove godine
– rok za kupnju stanova korisnicima koji su se našli u stanovima produljen je do 30. lipnja ove godine. Na Odboru za obranu održanom prije 3 tjedna Tafra je pojasnila kako će stanovi osoba koje se do 30. lipnja nisu javile za kupnju stanova biti predani državnom uredu za raspolaganje državnom imovinom, koji će nakon toga odlučiti o budućem statusu osoba koje se u tim stanovima nalaze. U 2014. MORH je prodao oko 107 stanova i od toga uprihodio oko 11,6 milijuna kuna
– što se ulaganja u vojne građevine tiče, u 2014. god završeno je uređenje 4 smještajna objekta u vojarni „Predrag Matanović“ u Petrinji, gradi se 10 skladišnih objekata za ubojna borbena sredstva u Doljanima (u vrijednosti 30 milijuna kuna), završeno je pralište za BOV u vojarni Petrinja u vrijednosti 4,1 milijun kuna, nastavljena je prva faza daljnje izgradnje vojnih objekata u Petrinji (u vrijednosti više od 3 milijuna kuna), a nastavlja se i uspostava zamjenske infrastrukture u zrakoplovnoj bazi Pleso te izgradnja objekta za dežurni dvojac lovaca MiG-21 (što je dvogodišnja investicija od 34 milijuna kuna, koji bi trebala financirati Zračna luka Zagreb)
– rekonstruirani su objekti na HVU u vrijednosti od 16 milijuna kuna i objekti Ministarstva obrane za još 6,2 milijuna kuna. Sporazumom o suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz ožujka 2014. godine, s ciljem podizanja energetske učinkovitosti pri rekonstrukciji postojećih građevina na rok od 6 godina, Fond se obvezao participirati s ukupno 41 milijunom kuna – od čega je 2014. godine povučeno 8,7 milijuna kuna, a povlačenje dodatnih 7 milijuna kuna se očekuje tijekom ove godine.

Upravljanje osobljem

Kako se 20. svibnja moglo čuti od zamjenice ministra obrane Višnje Tafre, u 2014. godini su OS RH pružile civilnim institucijama čak 8.349 različitih oblika potpore. Uz to…

– tijekom 2014. nastavljen je trend poboljšanja obrazovne strukture osoblja – npr. 01. siječnja 2012. je 87% časnika imalo zadovoljavajuću obrazovnu razinu, dok ih je do danas takvih više od 96%. Što se osoblja tiče, OS su se pomladile za 940 vojnika, 80 časnika i 5 liječnika, promaknuto je 2580 osoba, a prema Planu izdvajanja iz sustava je izašlo 1414 osoba (od toga 1158 DVO-a i 232 službenika), a po drugim osnovama još 288 osoba
– dragovoljno vojno osposobljavanje završila su 732 dragovoljna ročnika
– udio žena u djelatnom vojnom sastavu dosegao je ciljanu brojčanu veličinu od 10%, odnosno preciznije 10,34%. Časnica u OS RH je 15,66%, dočasnica 11,27%, a vojnikinja 5,71%

Ovakav sažetak pregleda Godišnjeg izvješća u obrani saborskim je zastupnicima trebao poslužiti kao uvod u raspravu o stanju obrambenog sustava, no većina se zadržala na proračunskim izdvajanjima za obranu i apelu da se proračun Ministarstva obrane u najmanju ruku zadrži u postojećim okvirima, ako već ne može rasti. Pri tome, kao i kasnije na plenarnoj sjednici, Godišnje izvješće za 2014. godinu je pred Odborom za obranu bilo prihvaćeno sa šest glasova vladajućih, uz suzdržavanje jedinog prisutnog predstavnika oporbe, predsjednika odbora Tomislava Ivića.

O tijeku saborske rasprave pisat ćemo uskoro opširnije.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.