MORH upisuje kadete na Vojno inženjerstvo

 

Od petka, 21. srpnja, pa do 11. kolovoza ove godine u tijeku je MORH-ov javni natječaj za  prijam u kadetsku službu za akademsku godinu 2017./2018. u status kadeta/kadetkinja, u jesenskom upisnom roku, na prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Vojnog inženjerstva.

Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak sve kandidate i kandidatkinje koji ispunjavaju propisane uvjete. U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br. 13/14, 134/15 i 138/15). U kadetsku službu primaju se oni koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i upišu prvu godinu redovitog studija u jesenskom upisnom roku u rujnu 2017.

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz ovog natječaja početkom rujna 2017. godine bit će upućeni na pripremni kamp. Studij, uz tipične akademske sadržaje, uključuje i sadržaje vojne obuke potrebne za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Kopnenoj vojsci. To znači da će nakon uspješno završenog preddiplomskog studija kadeti/kinje (sa statusom prvostupnika vojnog inženjerstva) biti  primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijelit će im se prvi časnički čin poručnika i zadaće u postrojbama OS RH, koje uključuju i sudjelovanje u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Kandidati/kinje se u propisanom roku prijavljuju elektronski Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno područnim odsjecima za poslove obrane u kojima se kandidati/kinje nalaze u evidenciji vojnih obveznika, odnosno područnim odsjecima za poslove obrane po mjestu prebivališta za kandidatkinje, ili na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, dostupne su na telefone 01/3784-812 i 01/3784-814, te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

Studij vojnog inženjerstva pokrenut je 2014. godine i traje 8 semestara, što znači da će uskoro u sustav OS RH ući prva generacija vojnih inženjera. Nastava se najvećim dijelom izvodi u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta, u obučnim središtima i na poligonima OSRH, a manjim dijelom i u posebno opremljenim učionicama te laboratorijima pojedinih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.