Koronavirus: dan nakon potresa – nove mjere

 

Dok se jučer čulo o neuobičajenom sklopu dvije, prema potrebnim mjerama suprotne krizne situacije, danas se Hrvatska već čvrsto vratila u svijet borbe protiv lokalnih učinaka pandemije bolesti Covid-19. Od jutra je nanovo pokrenut sustav višekratnih dnevnih konferencija za medije i javnost, a na snagu su stupile i nove, dodatne mjere karantene. Pri tome, u Narodnim se novinama danas poslije podne našla pregršt mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, donesenih u subotu 21., nedjelju 22. i ponedjeljak 23. ožujka – njih ukupno 6.

Dok smo već pisali o tri mjere objavljene u subotu 21. ožujka, od kojih su dvije stupile na snagu tog dana, a jedna dan kasnije („Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa“) – danas je objavljen i tekst još dvije mjere iz subotnjeg paketa. Kao prvo, riječ je tu o „Odluci o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge taxi prijevoza“, koja je stupila na snagu danom donošenja, 21. ožujka. Njome se taxi prijevoznike obvezuje na osobnu higijenu (pranje ruku, te izbjegavanje diranja lica i očiju), kao i održavanje „socijalne distance“. Ujedno se reguliralo kako provoditi vožnje (otraga, iza suvozačkog mjesta), kako dezinficirati i provjetravati vozila, te učiniti dostupnim zaštitna i dezinfekcijska sredstva. Na poslodavcima je osigurati sredstva za provedbu ovih mjera, te educirati zaposlenike o njihovim obvezama – koje moraju biti vidljivo istaknute u vozilima, dok se kontrolu provedbe mjera povjerava nižim stožerima civilne zaštite. Kao drugo, tada je bila donesena i „Odluka o radnom vremenu trgovina“, kojom se sukladno 19. ožujka objavljenoj „Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja“ trgovinama određuje radno vrijeme od 8 ujutro do 17 popodne, radi zaštite djelatnika. Ova odluka odnosi se i na na sve ljekarne u Republici Hrvatskoj, no ona za njih znači da od 8 sati ujutro do 17 sati rade sve ljekarne, dok od 17 sati do 8 sati ujutro rade isključivo dežurne ljekarne – izdajući terapije „na prozorčiću“. Subotom ljekarne rade od 9 sati do 12 sati, dok za ostalo vrijeme opet ostaju dežurne ljekarne. Pri tome, ljekarnici su dobili naputak da mogu uskratiti izdavanje za sve zahtjeve koji nisu u kategoriji hitnosti ili kronične terapije,.

Što se epidemije bolesti Covid-19 tiče, nedjelja 22. ožujka – inače obilježena potresom u Zagrebu, te početkom primjene obustave javnog prometa – u današnjim je Narodnim novinama dopunjena objavom još jedne mjere„Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti“. Njome je kratko obustavljen rad tržnica i svih objekata u njihovom sastavu, dok je kontrola provedbe ove mjere opet prepuštena nižim stožerima civilne zaštite.

Današnje mjere

Ponedjeljak 23. ožujka obilježilo je donošenje tri nove mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Prva od njih tiče se svih državljana, a sadržana je u „Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj“. Njome se – radi znatno povećanog rizika prijenosa bolesti Covid-19 – građanima zabranjuje napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka, osim uz posjedovanje valjane propusnice (čiji je formularni primjer priložen tekstu odluke). Iako ta odluka važi već od danas, njena je provedba odgođena za utorak 24. ožujka, ne bi li se građanima dalo priliku za vraćanje u prebivališta i mjesta stalnog boravka. Ovo se tiče i osoba koje su bježale pred potresima, o čijem je napuštanju Zagreba ministar Davor Božinović apomenuo:

To je refleksna reakcija, ima ih više nego što smo očekivali. Ti građani će se moći vratiti, odluka može stupiti na snagu odmah, ali dat ćemo vremena tijekom dana da se vrate doma. Naravno, ovdje govorimo o odluci zabrane napuštanja mjesta prebivališta. Pitanje povratka na mjesto prebivališta neće biti upitno“.

Ovoj zabrani je ujedno propisano i sedam izuzetaka: (1) kretanje nužno za opskrbu, (2) provedba redovnih dnevnih migracija bitnih za zdravstvenu i veterinarsku zaštitu te opskrbu, komunalne poslove i opskrbu, te zaštitarske poslove, (3) izvješćivanje javnosti, (4) prijevoz stanovnika koji trebaju hitnu medicinsku skrb, (5) obiteljski razlozi (skrb i opskrba djece ili starih), (6) neophodna putovanja na posao, te (7) djelovanje žurnih službi vezanih uz ograničavanje te suzbijanje bolesti Covid-19. Pri takvom dozvoljenom putovanju treba izbjegavati zadržavanje na javnim prostorima, primjenjivati mjere „socijalnog distanciranja“, te posjedovati valjanu propusnicu – koju izdaju, kao prvo, odgovorne osobe u pravnoj osobi (za razloge od 1 do 3, te 6 i 7), kao drugo izabrani liječnik obiteljske medicine (izuzetak broj 4), te kao treće nadležni stožeri civilne zaštite (za slučajeve pod izuzetkom broj 5). Provedba ovog sustava kontrole prometa povjerena je nižim Stožerima civilne zaštite i Ravnateljstvu policije.

Medicinske mjere Stožera CZ RH

Preostale dvije današnje odluke više se tiču unutarnjeg djelovanja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Riječ je, kao prvo, o „Odluci o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19“, te kao drugo „Odluci o uvođenju nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19“.

Prvom od ovih odluka uvedena je stalna pripravnost svih specijalista epidemiologije, zaposlenih u zdravstvenom sustavu, pod upravom sustava Zavoda za javno zdravstvo u jedinicama lokalne i područne samouprave i uz koordinaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Taj je isti HZJZ ovlašten naložiti potrebne konkretne mjere – epidemiološke, organizacijske i druge – putem za komunikaciju imenovanih epidemiologa u nižim Zavodima. Nužnom djelovanju epidemiologa te ekološke ili mikrobiološke djelatnosti osigurana je ispomoć svih raspoloživih radnika Zavoda, ako treba i uporabom smjenskog rada te dežurstava – bez obzira na mjesto rada i poslodavca. Zavodi za javno zdravstvo u jedinicama lokalne i područne samouprave obvezani su na korištenje informatičke platforme za evidentiranje i kontinuirano praćenje osoba pod zdravstvenim nadzorom, ne bi li se uspostavili stalni komunikacijski kanali između pojedinih zavoda i HZJZ-a, namjenski samo za provedbu epidemioloških mjera u uvjetima epidemije. Njima se nalaže i dostava dnevnih epidemioloških izvješća za protekla 24 sata (od 19.30 sati prethodnog dana do 19.30 sati tekućeg dana) – koja moraju biti poslana najkasnije do 20 sati tekućega dana, prema sadržaju pobrojanom u Odluci.

Druga od danas proglašenih odluka propisuje posebnu organizaciju hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza, za vrijeme epidemije bolesti COVID-19, kojom se uspostavlja koordinacija rada te zajedničko djelovanje svih zavoda za hitnu medicinu širom područne uprave RH. Na čelo ove ujedinjene mreže svih Zavoda i svih timova sanitetskog prijevoza ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje postavlja se – bez obzira na ugovornog subjekta – Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM), koji je ovlašten naložiti provedbu konkretnih mjera epidemiološke, organizacijske i druge prirode. Za komunikaciju između nižih zavoda i HZHM odgovorni su pojedini ravnatelji, a svi radnici zavoda i timova sanitetskog prijevoza dužni su izvršavati naloge mjerodavnih osoba zavoda (uključujući tu i eventualnu obvezu smjenskog rada, dežurstava i pripravnosti, bez obzira na njihovo mjesto rada i poslodavca), kao i staviti na raspolaganje svoju medicinsko-tehničku opremu, vozila i drugu potrebnu opremu. I ovdje je naložena uspostava stalnih komunikacijskih kanala između pojedinih zavoda i HZHM-a (e-mail adrese, tetra veze i posebne telefonske linije), radi provedbe mjera u uvjetima epidemije. Zavodi za hitnu medicinu pri jedinicama područne uprave također su obvezani na dostavu dnevnih izvješća za protekla 24 sata (od 19.30 sati prethodnog dana do 19.30 sati tekućeg dana), najkasnije do 20 sati tekućega dana, kojima trebaju opisati okolnosti svoga rada te uočene probleme.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.