Izmjene Zakona o obrani i Zakona o službi u OS RH u javnoj raspravi

 

Prije 2 dana Ministarstvo obrane stavilo je u javno savjetovanje izmjene i dopune postojećih Zakona o obrani i Zakona o službi u OS RH, a danas je tek o tome obavijestilo javnost. U priopćenju se kaže:

“Nacrti prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske dostupni su zainteresiranoj javnosti na e-savjetovanju na Središnjem državnom portalu od 15. studenoga do 1. prosinca 2017. godine.

Svi zainteresirani građani, organizacije civilnog društva, kao i svi drugi zainteresirani mogu se davanjem prijedloga, kritika i komentara uključiti u otvoreno javno savjetovanje.

Hrvatski sabor donio je 14. srpnja 2017. novu Strategiju nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, u kojoj je konceptualizirana uspostava sustava domovinske sigurnosti, a u sklopu koje resor obrane i Oružane snage RH imaju važnu ulogu. Naime, implementacijom predloženih izmjena i dopuna proširit će se personalna baza za popunu djelatnog i pričuvnog sastava OSRH-a te dodatno ojačati segmente obuke i izobrazbe.

U petoj godini primjene Zakona o službi u OSRH pokazalo se potrebnim određena rješenja izmijeniti odnosno dopuniti i na drugačiji način urediti radi kvalitetnije potpore daljnjem razvoju OSRH. Cilj predloženog Zakona je učinkovitije ostvarivanje pojedinih instituta. Primjerice, u cilju povećanja standarda života i rada pripadnika OSRH-a te promicanja vojnog poziva i vrijednosti Domovinskog rata, kao i povećanja sigurnosti te zaštite stanovništva od raznih ugroza, uslijedio je novi operativni raspored OSRH-a u sklopu kojega se razmještaju postrojbe u Sinj, Vukovar, Varaždin i Ploče.”

Javno savjetovanje kratkoga je vijeka, i trajat će tek do 01. prosinca 2017. godine, a svi zainteresirani mogu se uključiti u e-savjetovanje preko Središnjeg državnog portala:

Što će biti s vojnicima na ugovor?

Jedno od najčešće postavljanih pitanja koje smo dobivali na portalu Obris.org bilo je – što će biti s vojnicima na ugovor. Prema novom prijedlogu, prvi ugovor će trajati kraće, samo dvije godine. Ministarstvo obrane, naime, smatra da su te dvije godine “dostatne za ocjenu zadovoljavanja kriterija vojničke službe“, te je to ujedno i “najkraći rok u kojem se odlučuje hoće li vojnik/mornar biti upućen na dočasničku izobrazbu ili ne“.

Svi koji zadovolje kriterije moći će, prema novom prijedlogu, pristupiti potpisivanju drugog ugovora na neodređeno vrijeme, ali je to “neodređeno vrijeme” ograničeno životnom dobi vojnika/mornara, pa se tako predlaže da “vojnička služba po ugovoru na neodređeno vrijeme traje najdulje do 45 godine života vojnika/mornara ovisno o postojećim potrebama za osobljem.” Time se ukida treći ugovor. 

U narednim danima na portalu Obris.org detaljnije ćemo analizirati prijedloge izmjena i dopuna Zakona o obrani i Zakona o službi u OS RH, ali i podsjećamo da je e-savjetovanje otvoreno za sve zainteresirane do petka, 01. prosinca.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.