DUZS ide na vježbu u Crnu Goru

 

Da kojim slučajem radi kao novinar, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić izletio bi iz redakcije u roku „keks“. Jer njegova vijest ne odgovara na osnovnih „5 W“ – pitanja. Zato, srećom, Ostojić ne radi u novinskoj redakciji, već u Vladi RH, čiji se ministri ne zamaraju takvim detaljima kao što je „tko“, „što“, „gdje“, „kada“ i „zašto“, pa su bez suvišnih „zašto“ i „zato“ izglasali 25. točku dnevnog reda današnje 185. sjednice Vlade RH. Radi se zapravo o odluci o sudjelovanju pripadnika civilne zaštite RH na međunarodnoj vježbi civilne zaštite IPA MNE QUAKE 2014, što je Ostojić u ciglih 20 sekundi obrazloženja objasnio ovako:

„Radi se o vježbi koja će se održati u Podgorici, u Crnoj Gori, u razdoblju od 21. do 24. listopada, s ciljevima – uvježbavanje provjere postupaka za primanje međunarodne pomoći kroz potporu države domaćina. Troškove pripreme i provedbe provodi organizator, a troškovi – znači, naši troškovi – iznose 56.900 kn.“

Ajmo ispočetka. Vježba je međunarodnog karaktera, zove se IPA MNE QUAKE 2014, i na njoj će, uz amen hrvatske Vlade, sudjelovati i pripadnici civilne zaštite RH. Vježba je dio IPA projekta „Suradnja u području civilne zaštite s državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama – faza II“, i organizira je konzorcij u sastavu: Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje (nositelj), DUZS, Njemačka Savezna agencija za tehničku potporu, Agencija za žurne situacije Kraljevine Švedske, Nacionalni odjel civilne zaštite Vijeća ministara Talijanske Republike i Synergies International Consulting d.o.o. Slovenija, uz domaćinstvo Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore. Korisnice ovog projekta su potencijalne zemlje-kandidatkinje za članstvo u EU: Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska.

Glavni ciljevi Vježbe su: (1) uvježbavanje i provjera postupaka za primanje međunarodne pomoći kroz potporu države domaćina, te (2) testiranje operativnih postupaka suradnje između nacionalnih kapaciteta i međunarodnih spasilačkih timova nakon razornog potresa u okviru Mehanizma za civilnu zaštitu EU – dakle, laički rečeno, približavanje spomenutih zemalja-korisnica sudjelovanju u aktivnostima Mehanizma civilne zaštite EU.

Scenarij vježbe bazira se na razornom potresu koji je pogodio Podgoricu, zbog čega Crna Gora putem Centra za koordinaciju odgovora na izvanredne situacije (Emergency Response Coordination Center – ERCC) aktivira Mehanizam civilne zaštite EU. Time će put Crne Gore krenuti spasilački timovi iz devet država Europe (svaki s po 20 do 30 članova), ne bi li se ondje priključili pripadnicima crnogorskog MUP-a i spasilačkih službi. Ondje će tijekom tri dana (uključujući i jednu noć) biti organizirane aktivnosti na tri osnovne lokacije: u prostorima bivše i prilično devastirane vojarne Morača (350 metara zračne linije od centra Podgorice), u skladištima Rogami sjeverno od Podgorice, te u bivšoj “Fabrici stanova” u nedalekome Spužu. U prvoj fazi, neposredno prije početka glavnih aktivnosti, tijekom dva dana bit će održana stožerna vježba za vodstva pojedinih specijaliziranih timova, ne bi li se njome pripremilo sudionike za terensko uvježbavanje – sve to u skladu s Konceptom podrške zemlje domaćina (Host Nation Support), te standardima traganja i spašavanja iz ruševina (INSARAG). Uz osnovne aktivnosti bit će organiziran i program za međunarodne promatrače, dok će rezultate rada timova i cjelovitu organizaciju vježbe ocjenjivati i eksterni evaluatori angažirani za taj posao od Europske komisije.

Ovo je aktivnost u sklopu Inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Evropi (Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe – DPPI SEE), aktivnosti pokrenute u studenom 2000. godine u okviru 3. stola Pakta stabilnosti za jugoistočnu Europu (Stability Pact for South Eastern Europe), kojom je Europska unija nastojala uskladiti sustave odgovora na krize na prostoru ove regije. Dok je većinu posla negdašnje organizacije Pakt stabilnosti za jugoistočnu Europu preuzeo Proces suradnje zemalja Jugoistočne Europe (South-East European Cooperation Process – SEECP), spomenuti niz DPPI SEE aktivnosti prešao u djelokrug Vijeća za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Council), operativnoga tijela SEECP osnovanog 27. veljače 2008. godine sa stalnim tajništvom u Sarajevu. U ovoj aktivnosti sudjeluje ukupno 46 država, međunarodnih organizacija i financijskih institucija.

Konkretno, aktivnost IPA MNE QUAKE 2014 predstavlja prvi dio šire aktivnosti u okviru DPPI SEE, ukupno vrijedne oko 2 milijuna eura. Riječ je o dvije međunarodne vježbe, obje s realističnim scenarijima katastrofa (potresi). Prva je vježba ova u Crnoj Gori od 21. do 24. listopada, dok će druga biti održana u Makedoniji. Na obje ove aktivnosti interventni timovi civilne zaštite iz cjelokupnoga niza zemalja partnera DPPI SEE imat će mogućnost uvježbavanja rada u međunarodnoj spasilačkoj operaciji unutar Mehanizma civilne zaštite EU. Nositelj priprema i provedbe Vježbe u RH je Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS), koja će u Crnu Goru, osim posebne skupine pripadnika civilne zaštite, poslati i tim za traganje i spašavanje u urbanim sredinama. Troškovi dnevnica, premije osiguranja sudionika vježbe i naknade plaće mobiliziranim pripadnicima civilne zaštite RH osigurani su u financijskom planu DUZS-a, na projektu T 863007 „IPA 2“ – izvor 51 (financijska sredstva koja uplaćuje koordinator projekta). Kako je u šturom izlaganju rekao Ranko Ostojić, troškovi hrvatske strane iznose 56.900 kn.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.