Donesena Odluka o sklapanju 2., odnosno 3. ugovora o službi u OS RH

 

U srijedu, 26. lipnja, na dan kada su Zakon o obrani i Zakon o službi u OS RH stupili na snagu, ministar obrane Ante Kotromanović donio je Odluku o uvjetima i postupku sklapanja drugog, odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara. Ova Odluka, posebno važna za više od 100 ljudi kojima je istekao drugi ugovor, a zbog kašnjenja donošenja novog Zakona o službi u OS RH nisu bili u mogućnosti sklopiti 3. ugovor, na snagu stupa osmog dana od objave u Narodnim novinama. Budući je Odluka objavljena u Narodnim novinama od 27. lipnja (NN 79/13), to znači da Odluka o uvjetima i postupku sklapanja 2., odnosno 3. ugovora na snagu stupa sljedećeg petka, 5. srpnja 2013. godine.

Kriteriji za sklapanje 2., odnosno 3. ugovora

Među kriterijima za sklapanje 2., odnosno 3. ugovora nema starosne granice, koja se posljednje vrijeme često spominjala među dojučerašnjim profesionalnim vojnicima što iščekuju potpisivanje 3. ugovora. Uz opći uvjet da su kandidati za 2., odnosno 3. ugovor imali do sada već sklopljen ugovor o službi vojnika/mornara u trajanju od 3 do 5 godina, propisuju se sljedeći opći uvjeti:

– zdravstvena sposobnost za vojnu služ
– ispunjavanje psihologijskih kriterija za vojnu službu
– zadovoljavanje kriterija tjelesne sposobnosti
– zadovoljavanje sigurnosnih kriterija za vojnu službu.

Uz opće uvjete, propisani su i sljedeći posebni uvjeti:

– potrebna vojnostručna specijalnost
– tijekom službe vojnika/mornara ne smiju biti ocijenjeni službenom ocjenom nižom od »dobar«
– tijekom službe vojnika/mornara nisu stegovno kažnjavani za počinjenje stegovnog prijestupa
– da se protiv njih ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti.

Postupak sklapanja 2., odnosno 3. ugovora

A(1) Sklapanje drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara temelji se na utvrđenim potrebama službe i prioritetima za popunom postrojbi prema potrebnim vojnostručnim specijalnostima, ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, te rezultatima vrijednosnog ocjenjivanja.
(2) Potrebe službe i prioritete za popunu postrojbi za iduću godinu i projekciju potreba za sljedeće tri godine Oružane snage Republike Hrvatske iskazuju do kraja listopada tekuće godine.
(3) Kandidate za sklapanje drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara, koji su se izjasnili da žele sklopiti drugi odnosno treći ugovor, na zdravstveni pregled upućuje ustrojstvena jedinica u kojoj se nalaze na službi, najkasnije 150 dana prije isteka prvog odnosno drugog ugovora o službi vojnika/mornara.
(4) Središnjica za upravljanje osobljem dostavit će Upravi za ljudske resurse najkasnije 120 dana prije isteka prvog odnosno drugog ugovora o službi vojnika/mornara:

– popis kandidata za sklapanje drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara koji su se izjasnili da žele sklopiti drugi odnosno treći ugovor i ispunjavaju uvjete propisane točkom III. ove Odluke
– popis kandidata za sklapanje drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara koji ne ispunjavaju uvjete propisane točkom III. ove Odluke
– popis kandidata koji su se izjasnili da ne žele sklopiti drugi odnosno treći ugovor

(5) Ministarstvo obrane će po zaprimanju popisa izvijestiti kandidate za sklapanje drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara, o mogućnosti sklapanja drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara

(6) Odabir vojnika/mornara s kojima će se sklopiti drugi odnosno treći ugovor između kandidata za sklapanje drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara, koji su se izjasnili da žele sklopiti drugi odnosno treći ugovor i ispunjavaju opće i posebne uvjete, izvršit će se na temelju rezultata vrijednosnog ocjenjivanja temeljnih i dodatnih kriterija za odabir.

Pritom su temeljni kriteriji za odabir:

 službene ocjene
 rezultati vojne obuke
– rezultati tjelesne sposobnosti
vojna priznanja
sudjelovanje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Dodatni kriteriji su:

posebna znanja i vještine korisne za vojničke dužnosti
rezultati testiranja znanja stranog jezika
činjenica da je kandidat dijete ili član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (prednost pod jednakim uvjetima).

Vrijednosno ocjenjivanje unutar propisanih kriterija utvrdit će ministar obrane posebnom odlukom.

Što s vojnicima kojima je istekao 2. ugovor o službi?

Temom ljudstva koje se našlo u prijelaznom roku, odnosno kojem profesionalni vojnički ugovori istiću ili su istekli tijekom 2013. godine – dakle, u doba stupanja na snagu novih obrambenih zakona i ove Odluke o uvjetima i postupku sklapanja drugog, odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara, posebno se pozabavio posljednji, 7. članak Odluke. U njemu stoji:

(1) Iznimno od odredbi ove Odluke, s vojnicima/mornarima kojima drugi ugovor o službi vojnika/mornara istječe ili je istekao tijekom 2013. godine, pod uvjetom da ispunjavaju opće uvjete propisane ovom Odlukom, može se sklopiti treći ugovor o službi vojnika/mornara.
(2) S vojnicima/mornarima iz stavka 1. ove točke neće se sklopiti treći ugovor o službi vojnika/mornara ako su tijekom službe vojnika/mornara stegovno kažnjavani za počinjenje stegovnog prijestupa.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.