Podaci o obrani EU zemalja u 2011. godini

 

Europska obrambena agencija (EDA) objavila je nedavno zbirne obrambene podatke za 2011. godinu 26 zemalja-članica ove organizacije (sve tadašnje EU-članice osim Danske). Za ovaj pregled podatke pružaju ministarstva obrana zemalja-članica, dok ih EDA tek usuglašava i objavljuje. Stariji podaci pri tome su i korigirani za inflaciju (na temelju ECFIN deflatora za EU27). Kako je Hrvatska postala punopravnom članicom te europske agencije tek svojim ulaskom u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine (iako u njenom radu sudjeluje već više od godinu dana), još ćemo ponešto pričekati uvrštanje u ovakve analize, rađene na godišnjoj bazi i s ponešto kašnjenja. Bilo kako bilo, prezentirani podaci vrlo jasno pokazuju razmjere krize u nacionalnim obrambenim sektorima EU-zemalja, pa na ovome temelju ne treba očekivati ni da će sumiranje brojki za 2012. godinu u tom smislu biti iole bolje.

Ukupni izdaci za obranu pali za 1 milijardu eura

U 2011. godini ukupni izdaci za obranu 26 zemalja-članica EDA-e iznosili su 192,5 milijardi eura, što je smanjenje za milijardu eura ili 0,5 posto u usporedbi s izdvajanjima 2010. godine. Ovi ukupni obrambeni izdaci predstavljaju oko 1,55 posto njihovog ukupnog BDP-a i 3,17 posto njihove ukupne proračunske potrošnje. U stvarnim vrijednostima, ukupni izdaci za obranu u padu su još od 2006. godine, da bi između 2010. i 2011. pali za više od 2 posto.

Ulaganje u obranu (nabave, istraživanje i razvoj) na najnižoj razini od 2006.

Izdaci vezani uz osoblje od 98,6 milijardi eura čine 51,1 posto ukupnih rashoda za obranu – što je ostalo gotovo nepromijenjeno od 2009. godine. Drugi najveći dio – operacije i troškovi održavanja – porasli su za 3,6 posto i iznose 23,5 posto ukupnih obrambenih rashoda (oko 45,2 milijarde eura). Međutim, obrambena ulaganja, uključujući tu nabavu opreme te ulaganja u istraživanje i razvoj (R&D), bilježe oštar pad od gotovo 14 posto, svodeći tu vrijednost na najnižu razinu još od 2006. godine (37 milijardi eura ili 19,2 posto ukupnih rashoda). Oba segmenta obuhvaćena u pojmu “obrambena ulaganja” doprinijela su smanjivanju njegove ukupnosti: nabava opreme pala je za 15 posto (29,2 milijardi eura ili 15,2 posto ukupnih rashoda), a rashodi za istraživanje i razvoj pali su za 9 posto (7,8 milijardi eura ili 4 posto ukupnih obrambenih rashoda). Što se tiče samoga dijela Istraživanja i tehnologija, ondje su ulaganja povećana za 3,5 posto (2,15 milijardi eura), što je okončalo silazni trend vidljiv još od 2006. godine.

Porast zajedničkih odvajanja za nabave i istraživanja/tehnologiju

U 2011. godini, 27,1 posto ili 7,9 milijardi eura ukupnih obrambenih rashoda namijenjenih za pribavljanje opreme potrošeno je na zajedničke projekte – što predstavlja blagi porast u usporedbi s 2010. godinom. Od toga, 92,7 posto (7,3 milijardi eura) otpada na europsku suradnju. Iako je udio europske suradnje u ukupnim zajedničkim nabavama opreme smanjen za 2 posto od 2010. na 2011. godinu, on je u apsolutnim brojkama sada ipak veći nego ikad dosad.

I kod odvajanja za istraživanje te tehnologiju (R&T – potkategorija R&D, koja obuhvaća samo bazična istraživanja, primijenjena istraživanja i tehnološke demonstratore, ali ne i rashode za razvoj ili demonstracije kod kojih je već odlučeno o nabavi) – izdaci za zajedničke projekte i programe porasli su za 25,6 posto, razbivši tako trend pada koji je trajao od 2009. godine. U 2011. godini tu je utrošen 331 milijun eura, što je 15,4 posto ukupnih izdataka za istraživanje i tehnologiju. Također, porasli su i izdaci za stavku „europsko zajedničko istraživanje i tehnologija“, i to 15 posto u apsolutnom iznosu – dostigavši 283 milijuna eura (ili 13,2 posto od ukupnih troškova za istraživanje i tehnologiju). No, oni svojim udjelom u ukupnim troškovima zajedničkog ulaganja u istraživanje i tehnologiju, ipak padaju – s 93,1 posto u 2010. godini, na 85,4 posto u 2011. godini, što je najniža vrijednost stavke “Zajedničko europsko ulaganje u istraživanje i tehnologiju” od 2007. godine.

Broj vojnog i civilnog osoblja pada, dok se trošak po vojniku povećava

U 2011. godini došlo je do smanjenja broja i civilnog i vojnog osoblja u zemljama članicama EDA-e – i to već petu godinu za redom. Vojno osoblje (81 posto ukupnog osoblja zaposlenog u obrani) smanjilo se za 4,3 posto (na 1,55 milijuna). Broj civilnog osoblja pao je za 3,9 posto (na ukupno 374 tisuće). Dok se broj ljudstva smanjivao, obrambeni troškovi po vojniku porasli su za gotovo 4 posto, dostigavši 124 tisuće eura. Obrambena ulaganja po vojniku, međutim, pala su za gotovo 10 posto, te iznose 24 tisuće eura u 2011. godini.

Nastavlja se smanjenje vojnika, ali rastu troškovi operacija

Što se tiče operacija izvan teritorija EU, slično kao i posljednje 2 promatrane godine, prosječan broj raspoređenih vojnika smanjio se i u 2011. godini, kako u apsolutnom iznosu (od 66 na 54 tisuće), tako i u udjelu angažiranog vojnog osoblja (s 4,1 posto na 3,5 posto), i sada je na najnižoj razini od 2006. godine. Međutim, istodobno su se znatno povećali troškovi vezani uz aktivne operacije (za 12,4 posto, od 2010. do 2011. godine), što je trend koji traje već petu godinu za redom – čime su troškovi operacija dostigli 11,7 milijuna eura ili 6,1 posto ukupnih obrambenih rashoda. Ustrajno rastu i troškovi po glavi vojnika raspoređenog u operacijama – oni su se od 2006. do 2011. godine gotovo utrostručili, dostigavši 218 tisuća eura po glavi.

Postignut napredak na 3 od 4 zajednička mjerila

Zemlje-članice EDA-e 2007. godine dogovorile su se o nizu zajedničkih mjerila za ulaganja. Iako nema obveza u pogledu datuma ili obveze formalnog usvajanja tih mjerila u njihove nacionalne ciljeve, ona mogu pomoći zemljama-članicama da više troše na ulaganja.

U 2011. godini, 3 od 4 indikatora zabilježila su napredak prema dogovorenim mjerilima. Izdaci za istraživanje i tehnologiju (R&T) razbili su trend pada koji je vladao od 2006. godine, malim povećanjem svog udjela u ukupnim izdacima za obranu (od najniže vrijednosti u 2010. godini, 1,07 posto, na 1,12 posto u 2011. godini). Ipak, to je daleko ispod dogovorenog mjerila od 2 posto. Na nacionalnoj razini, niti jedna zemlja-članica u 2011. nije dosegla zacrtanih 2 posto.

Udio rashoda europskog zajedničkog istraživanja i tehnologije u ukupnim obrambenim rashodima za istraživanje i tehnologiju također je porastao (dostigavši 13,2 posto) – ali je i dalje ostao ispod dogovorenog udjela od 20 posto. Najveći napredak primijećen je u europskoj zajedničkoj nabavi opreme. Dok je udio u ukupnoj nabavi opreme porastao za 4 posto (s 21,2 posto na 25,2 posto), što je najveći takav udio od 2006. godine, ipak je to još uvijek dobrano ispod dogovorenog udjela od ukupno 35 posto.

Na području obrambenih ulaganja (nabava opreme te ulaganje u istraživanje i razvoj – R&D), međutim, došlo je i do određenog koraka unazad, budući su odvajanja u toj kategoriji između 2007. i 2010. bila iznad mjerila od 20 posto, da bi u 2011. pala na 19,2 posto ukupnih izdataka za obranu – što je niže čak i od razine ovog indikatora iz 2006. godine.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.